Amnesty International

2 röster
6861 visningar
uppladdat: 2005-06-29
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vad är Amnesty International?

Amnesty International är en ideell världsomfattande organisation som kämpar för mänskliga rättigheter. Allt arbete grundas på noggranna undersökningar om brott. Amnesty International står helt fri från alla regeringar, politiska ideologier, ekonomiska intressen och religioner.
Amnesty International är baserad på frivilligt medlemskap, vilket innebär att organisationen är beroende på frivilliga medlemmars aktiva medverkan.

Amnesty International jobbar för människor som:
- fängslas för sina åsikter,
- torteras, dömds till döden, mördads av politiska skäl eller fått på annat sätt sin fysiska och psykiska integritet kränkt,
- utsätts för allvarlig diskriminering på grund av sin politiska eller religiösa åsikt, kön, sexuell läggning.

Genom att utreda, dokumentera, utöva påtryckningar och även informera, utbilda och skapa opinion hoppas man att förebygga, förhindra och stoppa de kränkningar av mänskliga rättigheter som pågår i världens alla länder.


Hur det hela startade.

Amnesty International grundades av advokaten Peter Benenson år 1961 efter att han hade läst en artikel om två portugisiska studenter som firat för friheten fängslat och dömts till sju års fängelse. Peter startade en kampanj för att uppmärksamma människor om de som hölls fängslade enbart på grund av sina politiska åsikter. Dessa fångar kallade han för samvetsfångar. Mer än 1000 personer anslöt sig till kampanjen för samvetsfångar efter Benensons artikel ”The Forgotten Prisoners” som blev publicerat i en tidning år 1961.

Den nya organisationen hade inom mindre än ett år skickat ut delegationer till fyra länder för att vädja till samvetsfånga och man hade tagit upp mer än 210 enskilda fall. Advokaten Hans Göran Frack och författaren Per Wästberg bildade den svenska sektionen av Amnesty år 1964. Amnesty International utvidgade sitt arbete till att omfatta det internationella skyddet för mänskliga rättigheter. Principen om att vara oberoende och strikt opartisk slog fast. Med detta inbar att Amnesty inte bara skulle engagera sig för fall i sitt eget land, utan arbeta med fall över hela världen. Som symbol för Amnestys kamp valde Peter Benenson ett tänt lus omlindat av taggtråd.


Ekonomi.

Amnesty International tar inte mot några statliga bidrag. Principen är fastslagen i organisationers stadgar. Målet är att vara oberoende gentemot stater och även deras ekonomiska stöd. För att kunna finansiera sin verksamhet är Amnesty därför helt beroende på avgifterna från medlemmar och grupper samt de gåvor som kommer från medlemmar och allmänheten.


Idag.

Amnesty International har idag mer än 1.8 miljoner medlemmar och regelbundna bidragsgivare i mer än 150 länder och det finns nationella sektioner i 53 länder. I över 100 länder finns det mer än 7 800 arbets- och ungdomsgrupper registrerade. Utöver det finns landsamordningar, specialgrupper och nätverk,

Det svenska Amnesty har omkring 59 000 medlemmar och ca 250 lokala arbetsgrupper. I landet finns det 18 st Amnestydistrikt fördelat.


Amnesty och deras information.

Amnesty International får reda på information via tidningar, TV- och radio sändningar, rapporter från jurister eller brev från fångar ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Amnesty International

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-06-29]   Amnesty International
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4527 [2022-08-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×