Vindkraft

26 röster
40564 visningar
uppladdat: 2005-07-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

I dagens samhälle behövs elektricitet, elektricitet till belysning, spisar, uppvärmning av hus, radioapparater, till teven, och framförallt till datorn. till hissarna, tågen och skidliftarna. Det är några av de saker som den moderna människan inte skulle kunna tänka sig att vara utan. Vi är så otroligt beroende av el, men är det någon som tänker på varifrån vårt dagliga bruk av el kommer ifrån? Vill vi att den ska komma ifrån kärnkraft? Eller kanske ifrån vattenkraft? Eller vi kanske helt enkelt inte bryr oss, så länge vi får kräm till datorn. Det börjar nog bli dags att tänka lite på det, för istället för att ta hand om moder jord förstör vi henne.


Hur fungerar vind?

Solen värmer upp luften i atmosfären och när luften blir varm stiger den. Utrymmet under fylls igen med kall luft. Temperaturskillnaderna skapar tryckskillnader som gör att luftmassor rör på sig och där har vi det , vind =RÖRELSEENERGI! Vindenergi är en indirekt form av solenergi, av den infallande solstrålningen omvandlas cirka 0,7 % till vindenergi. Vindenergi, vindar har funnits så länge solen funnits alltså väldigt länge… Vindkraft har använts sedan långt (cirka 3000 tusen år) tillbaka för att driva olika typer av uppfinningar såsom kvarnar, pumpar båtar med mera. Vind används till drakflygning, segelflygplan, vindsurfing och så vidare. Väderkvarnen kom någon gång under medeltiden och än i dag, i de moderna vindkraftverken är principen densamma.


Funktion och konstruktion

Ett vindkraftverk omvandlar vindens rörelseenergi till elektricitet. Principen är att vinden fångas upp av bladen och vingar navet att snurra.. Ett vindkraftverk fungerar ungefär som en dynamo på en cykel. Ett vindkraftverk kan se ut på många olika sett men de stora vanliga moderna kraftverken fungerar så här: (bilden visar några viktiga delar)

Maskineriet är placerat på ett torn, 30-100 meter högt, eftersom där blåser det mer och man kan därför utvinna mer energi. En fördubbling av vindhastigheten innebär 8 gånger mer energi. Nära markytan är vinden ofta byig och ojämn eftersom den färdats över och under olika föremål i naturen, kanske träd, över hus, med mera.

När vinden tar tag i bladen tvingas turbinen att snurra eftersom den inte kan flyga iväg med vinden. Bladen sitter i ett nav som i sin tur för över kraften via en axel och en växellåda till generatorn som omvandlar rörelseenergin till elektricitet. Växellådan anpassar bladens varvtal till generatorns.

Lite mer detaljerat
Turbin= vingarna och navet
Styrsystem= övervakar vindhastighet, vindriktning, växellåda, bromssystem och vrider turbinen mot eller ifrån vinden.

Det första vindkraftverket i Sverige (som genererade ström) började användas år 1983. Det är viktigt att placera vindkraftverk rätt, bra ställen är vid kustbandet, i fjällområden och till havs. Bäst för vindkraftverken är kraftiga jämna vindar. Ett modernt verk bra placerat kan producera 6000 000 kWh per år vilket motsvarar cirka 3000 eluppvärmda lägenheters behov.


Vindkraft i världen

Vindkraft utgör fortfarande en liten del i den totala elförsörjningen, den är störst i Danmark, Tyskland, Spanien och USA. I Danmark räknar man med att om trettio år ska hälften av landets totala elförsörjning komma från vindkraft. Under 2003 producerade svenska vindkraftverk 0,7 TWh som är 0,5 % av den totala elproduktionen. Men utvecklingen går framåt.


Miljö

Det är viktigt att tänka på hur miljön påverkas av vindkraften, att utvinna elektricitet från vindenergin har både för och nackdelar. Det är dock fler fördelar än nackdelar och det är inte bara enligt mig, det är fakta:

1. Den största och viktigaste fördelen med vindkraft är att den är förnyelsebar och outtömlig. När ett vindkraftverk gjort sitt efter ca 20 till 25 år så plockar man bara ner delarna och de flesta går att återvinna. Ett vindkraftverk kan placeras i en åker, utan att ta upp för stort utrymme på åkern, plats tar den i luften.

2. Vindkraft bidrar inte till försurning av sjöar och vattendrag.

3. Vindkraft bidrar inte till växthuseffekten

4. Vindkraftverken kan inte ha en jämn produktion av el hela tiden eftersom det alltid blåser med olika stor kraft och eftersom det är svårt att lagra elektricitet måste den användas genast. Vattenkraft och vindkraft kompletterar varandra utmärkt När det blåser mindre använder man istället mer vattenkraft. När det blåser mycket minskar man istället på vattenkraften.

5. Efter ett halvårs produktion från ett ”normal stort” modernt vindkraftverk har det producerats mer energi än vad det gick åt till att bygga det.

6. Det har gjorts många undersökningar kring hur organismer som lever i havet påverkas av ett vindkraftverk till havs. Man har upptäckt att fundamentet som själva tornet sitter fast i fungerat som en konstgjort rev där fiskar kan ta skydd och söka föda. Vissa forskare påpekar dock att det brummande ljudet kan störa fiskar och andra organismer.


Nackdelar

Vissa tycker att vindkraftverken är gräsligt fula och förstör landskapsbilden, det är det ”tunga argumentet” mot vindkraft, andra tycker de är vackra (tillexempel jag). Men faktum är att använda vindkraft är ett mycket miljövänligt sätt att producera el på och borde vi i så fall inte producera så mycket vi kan? Verken ger ifrån sig ett slags brummande ljud men det finns bestämmelser på hur nära de får ligga bebyggelser. På vintern kan isbitar som fastnat på bladen slungas ganska långt men det är inte direkt vanligt att någon blir skadad. Det är sällsynt att fåglar tar skada av verken, det har såklart hänt att fåglar flugit in i roterande blad och dött men efter många undersökningar så har man kommit fram till att katter och bilar utgör en större risk än kraftverken gör.

Säljarargument: Det miljövänligaste vi har.

Jag tycker vi borde satsa mer på vindkraft istället för att använda annan oren energi. Det är väl ändå totalt hopplöst att använda vindkraftverkens ”fulhet” som ett argument för att inte använda vindkraft. Vindkraftverken kan aldrig ersätta kärnkraften i Sverige, det behövs fler än 2,5 tusen stora vindkraftverk för att ersätta ett kärnkraftverk och då skulle för mycket mark bli täckt. Men jag vill heller inte påstå att vindkraft är bättre än kärnkraft utom i miljösynpunkt. Vi kan ju på vårt grannland Danmark hur stor vindkraften är där, vi måste satsa lite! Det som är så bra med vindenergi är att den är outtömlig! Vi kan använda den hur mycket som helst, den är inte som kolet, oljan eller uranet som kommer att ta slut. Jag har en egen liten idé om hur vi ska minska på ”dålig el” såsom kolkraft från Danmark, kärnkraft om man nu tycker att det är dåligt och så vidare. Vi människor har ju muskel kraft, kan vi då inte använda den kraften?, Vad jag tänkte var att varje medborgare som har möjlighet till det kan välja själva om de vill köpa all sin el, eller kanske producera lite själv. Genom att tillexempel cykla på en motionscykel (som idag används för träna upp våra förtvinande muskler som vi förövrigt fettar ner med snabbmat och annat) kan man själv stå för en del av sin el-förbrukning. Jag vet inte riktigt om det skulle funka men det skulle ju vara bra, en andledning till att motionera mera! Det skulle resultera i friskare medborgare, och en minskning av smutsig el. Dagens svensk har nog inte tid eller ork att själv sköta hela elförbrukningen men man kan komplettera lite iallafall. De personer som inte har möjlighet, handikappade och så vidare kan ju få nedsatt...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vindkraft

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-04-27

    var finns bilden

  • Inactive member 2009-02-11

    var är denna bild?? du skrev om

Källhänvisning

Inactive member [2005-07-07]   Vindkraft
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4578 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×