Skattekonkurrens och harmonisering inom EU

1 röster
1932 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Den pågående internationaliseringen i världen har fundamentalt ändrat enskilda länders möjligheter att själva utforma sina skattesystem. Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att flytta kapital mellan länder på en millisekund. Med hjälp av minskade hinder för rörlighet kan företag flytta sin produktion utomlands, och människor blir allt mer benägna att flytta på sig. Den ökade rörligheten medför att de nationella skattebaserna eroderar. Om ett annat land erbjuder bättre förhållanden kan kapital, företag eller medborgare lämna landet och därmed minska statens inkomster. Uppsatsen utreder skattekonkurrens inom EU. Den ger läsaren en bild av i vilken utsträckning skattekonkurrens kan anses förekomma och hur den påverkar utvecklingen av nationella skattesystem. Arbetet redogör för vilka möjligheter det finns att komma till rätta med problemet med skattekonkurrens, och det ger läsaren en sammanfattning av litteraturen som finns på området. I uppsatsen analyseras vidare förutsättningarna för en harmonisering av skatteregler inom EU och vilka möjligheter EU har att angripa skattekonkurrens mellan medlemsstaterna. Arbetet ger avslutningsvis ett perspektiv på det europeiska samarbetet genom en jämförelse med det amerik...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Skattekonkurrens och harmonisering inom EU

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Skattekonkurrens och harmonisering inom EU
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=45807 [2022-05-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×