Förebyggande åtgärder mot illegal graffiti : En ekonometrisk studie av hur otillåten graffiti påverkas av situationella åtgärder

1505 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Ända sedan graffiti började förekomma i Sverige för ca 20 år sedan har den, nästan utanundantag, ständigt ökat i omfattning. Sveriges kommuner har försökt bemöta den illegalagraffitins framfart med olika sorters förebyggande åtgärder. Dock har dessa metoder sällanutvärderats kvantitativt, och resultaten av de implementerade åtgärderna är ofta osäkra. Syftetmed denna studie är att med ekonometrisk metod utvärdera två av dessa metoder; lagligaväggar och snabbsanering. Förhållandet mellan dessa åtgärder och anmälda graffitibrottundersöks med OLS-regressioner genomförda för en panel med 172 svenska kommuner underperioden 1996-2004. De viktigaste resultaten i uppsatsen är 1) den vanligaste åtgärden iSveriges kommuner – snabbsanering – uppvisar ingen negativ effekt på illegal graffiti.Tvärtom ger resultaten indikationer på att anmälda graffitibrott ökar som en följd av dennametod 2) resultaten för lagliga väggar visar att denna metod inte verkar påverka illegalgraffiti över...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Förebyggande åtgärder mot illegal graffiti : En ekonometrisk studie av hur otillåten graffiti påverkas av situationella åtgärder

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Förebyggande åtgärder mot illegal graffiti : En ekonometrisk studie av hur otillåten graffiti påverkas av situationella åtgärder
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=46319 [2024-07-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×