Dödsstraff

48 röster
106377 visningar
uppladdat: 2005-08-02
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Dödsstraff, är det bra eller dåligt ?. I dag har dödsstraffen minskat men ändå är det många länder som har kvar det. Man skulle kunna tro att dessa är länder där religionen påbjuder dödsstraffet eller länder som inte är så utvecklade. Men nej, detta är inte fallet. USA är ett exempel på ett land där dödsstaffet finns kvar trots att det inte har någon stark religion som påbjuder det eller trots att det är ett fullt utvecklat land som styrs på modernt sätt. Ofta är det länder som till exempel Kina, där folket inte har lika stor frihet i sammhället och där man inte har kommit så långt i utvecklingen, som har dödsstraff. Så varför har vi använt döden som straff ? och varför finns det kvar i vissa länder ännu i dag?.


Historia

Dödsstraff var ingen ovanlig sak förr i tiden utan snarare ett ganska vanligt straff beroende på brottet den dömde utfört. I forntida norden fick familjen till den dödade utföra straffet (det fanns lagar men straffen fick utföras av de drabbade) som ofta var att döda mördaren eller någon i dennes familj bara för hämndens skull. Hämnd var just det som skulle utföras. Det var inte som i dag då vi försöker göra ett säkert sammhälle att leva i genom att ha dödsstraff utan på den tiden var det endast hämnd. På detta sätt kunde hela släkter bli utplånade på grund av att mordet alltid skulle hämnas. Dödsstraff har funnits mycket länge, kanske lika länge som människan och det är inte förrän i vår tid man börjar fundera över om det är rätt eller fel. Förr i tiden använde man ofta regeln “öga för öga, tand för tand”, som menas att den som begått ett brott skulle straffas med vad den gjort eller lika starkt straff. Om någon hade dödat skulle denne då straffas med döden. Denna regel blev dock slappare och man började straffa folk med döden, många gånger bara för små saker.
På denna tid och länge innan fanns inget straff som till exempel böter eller långvarigt fängelsesittande, utan ofta fick man betala för sitt brott genom att offra en hand, en fot eller kanske en arm beroende på brottets gravhet. Dödsstraffen var på denna tid på ett sätt för att avskräcka folket så att de inte skulle begå brott men eftersom fattigdomen var stor och folk levde i bedrövliga konditioner så fanns alltid brotten kvar. Ofta utfördes straffen offentligt så att vem som helst skulle kunna titta på när en brotsling blev straffad och detta hade så klart en avskräckande effekt på åskådarna. Dödsstraffen kunde ibland anses som underhållning och man arrangerade till och med ibland spektakulära evanemang när någon skulle straffas. Straffen var dock mycket mer barbariska då än vad de är i dag. Några vanliga sätt att straffa folk på var med:

Hängning-den straffade hängs med ett rep runt halsen. Meningen är att den dömde ska få ryggen knäckt när denne faller, alltså en snarare direkt död. Tyvär hände det ofta att den dömde ströps ihjäl på grund av att fallet inte varit tillräcklig långt, detta blev då en mycket långsam död.

Halshuggning-den straffade får betala med att offra sitt huvud. Antingen använde man en giljotin (användes mest om det gällde att hugga av huvudet på någon) men man hade innan huggit av huvudet manuellt med en yxa eller ett svärd.

Stening-den dömde stenas helt enkelt ihjäl genom att folk kastar stenar på denne. En Iransk strafflag säger “Stenarna får varken vara så stora att personen dör av en eller två stenar, och inte heller så små att de inte kan kallas för stenar”.Denna död var långsam om man inte hade turen att bli träffad hårt i huvudet och bli medvetslös.

Garrotering-den dömde sätts i en slags stol och spänns fast. Sedan skruvas en slags skruv in mot nacken och trycker nacken mer och mer framåt ju mer man skruvar. Till slut knäcks nacken men det är en lång plågsam död.


Dagens läge

I dag har vi lyckats bli av med dödsstraff i praktiken i 111 länder där nästan hela Europa ingår men det återstår 84 länder som inte ännu tagit bort detta från strafflagen. Det är i regionerna i Europa och Latinamerika som dödsstraffet avskaffats på grund av starka traditioner men i regioner som Afrika, asien och Nordamerika finns det kvar. Sverige hade dödsstraff ända till 1921 men det sista straffet var dock 1910. I Sverige använde man mest hängning eller halshuggning. Man tycker att detta inte är så länge sen men många länder avskaffade dödsstraffat mycket senare, till exempel Kanada som avskaffade det år1976 och Nepal som avskaffade det år 1990. Belgien avskaffade dödsstraffet först år 1995 och nu har det blivit ett av kraven för de länder som vill gå med i EU att inte ha dödsstraff. Av de 84 återstående länderna så är det Irak, Iran, Kina och USA som har högst antal avrättade från 1999-2001. USA hade 98 st år 1999, 85 st år 2000 och 66 st år 2001. I USA kan man räkna med att ca 800 personer har avrättats sedan 1976. Eftersom att USA är ett viktigt land som tar beslut som påverkar oss all på denna jord är det en stor shock att de har kvar dödsstraffet. Nu när dessutom George Bush blivit president i Amerika så kommer saker inte bli bättre. Texas har nämligen högsta avrättningssummorna i hela Amerika. De olika sätten som man använder i dag för att avrätta någon är följande:

Elektriska stolen-denna metod infördes i USA 1888 eftersom man ville avrätta folk på ett humanare sätt. Genom att man sätter fuktade (bättre kontakt till kroppen) elektroder på huvud och på ena benet och sedan låter en ström på mellan 500-2000 volt gå igenom kroppen, dör den dömde av att hjärtat stannar. Kroppen är ofta mycket varm efter shocken och i bland kan personen börja brinna och vittnen uppger att man efteråt kan känna en lukt av bränt kött.

Arkebusering-detta är helt enkelt att skjuta ihjäl den dömde. I vissa fall tar skyttarna lång tid på sig för att öka lidandet.

Dödlig injektion-är att ge en spruta med en dödlig drog (en blandning av tre droger för att göra det så effektivt som möjligt). Den första gör fången medvetslös, den andra är muskelavslappnande så att mellangärdesmuskeln förlamas och sålunda upphör andningsrörelserna, och den tredje orsakar hjärtstillestånd.

Ihjälgasning-fången spänns fast i ett lufttätt rum som sedan fylls med den giftiga gasen cyanidgas. Den dömde spänns fast i en stol under vilken man satt en skål med destilerat vatten. Över skålen hänger man en påse med natriumcyanid i pillerform som sakta utvecklas och blir till den giftiga gasen.

Tyvär används halshuggning, stening och hängning än i dag och man tycker att de är barbariskt att döda på dessa sätt men egentligen är det inte värre än ihjälgasning eller att få en stöt på 2000 volt i sig. Dessa metoder är bara nyare och kräver dagens teknologi men syftet är ju fortfarande att döda personen och det är det som är omänskligt.
( Bilden visar en man tas ner efter att ha blivit hängd)=>.
Även om dessa länder har dödsstraff så betyder det inte att de har den lägsta kriminaliteten utan snarare tvärtom. USA till exempel har betydligt högre kriminalitet än vilket land som helst utan dödsstraff vilket visar att det inte har någon avskräckande effekt.


Argument för och emot dödsstraff

Emot dödsstraff:

Alla har rätt att leva, spelar ingen roll om personen är brottsling eller något annat. Döma en mördare genom att döda denne kan inte vara rätt. Det är som att man skulle börja stjäla saker från någon som stulit. Att folk dödas för sina brott är bara en hämndfråga som det inte borde vara. Mördaren tog i och för sig ett liv men för den skull har staten ingen rätt att göra samma sak. Många tycker att någon som begott ett mord inte längre kan kallas mäniska men detta är fel. Personen kan vara psykiskt sjuk och då är det inte straff som kommer hindra personen att begå brott så då dödar man denne och så är problemet löst. FEL ! Ingen har rätten att ta liv. Att eleminera de som är en fara för vårt samhälle är som att eleminera de man inte tycker om. Man kanske borde förbättra folks levnadsstandard i stället eftersom brott ofta begås av personer som är nedtryckta av sammhället. I USA borde man börja med att sätta lite bättre gränser för hur vapen ska säljas och till vilka.

Oskyldiga döms, och man kan aldrig vara helt säker på att den dömde är skyldig. I USA dömdes 350 oskyldiga personer till döden mellan 1900-1985 varav 23 blev dödade. Att sitta I väntan på att få sitt straff,detta kan vara en väntetid på omkring 7 år, är rena tortyren för den dömde. Dessutom om denne är oskyldig har man förstört någonst liv under denna period och tiden efter. Detta är ett misstag som inte går att reparera och man bör inte låta någon vara offer för dessa misstag.

Det minskar inte brottsligheten, som man kan se i de länder som har dödsstraffet. Undersökningar visar tydligt att brott förekommer oftare i dessa länder med dödsstraff och vissa påstår att det till och med kan öka morden eftersom folk förlorar respekten för en människas liv om staten tar livet av folk.
Det finns en mängd argument mot dödsstraff men dessa är de starkaste och mesta använda bland folk.


För dödsstraff:

Känslan av säkerhet, folk känner sig säkrare i ett samhälle där de “farliga” har blivit borttagna.(minn åsikt: detta är ett löjligt argument eftersom det får det att låta som om vissa människor blir födda som brottslingar. Alla kan begå mord och folk kommer alltid bryta mot lagar. Personer som begår massmord bör nog tas ut ur samhället men inte dödas).

Kostnaderna att ha fångar i fängelse, att ha fångar i fängelse är dyrt för staten och genom att döda dessa sparar man pengar som sedan kan användas till bättre saker.(egen åsikt: en människas liv har inget pris och i USAkostar det mer att avliva personer).

Avskräcker folk från att begå brott, “brottslingen” kan undvika att begå det brott denne har i tankarna om denne tänker på konsekvenserna, att få dödsstraff. (åsikt: detta stämmer inte som jag sagt innan).

Här finns dock också mycket fler argument men många liknar varandra och jag tycker att de flesta är ganska svaga i jämförelse med argumenten mot dödsstraff.

Organisationer som “Amnesty” kämpar för att länder med dödsstraff ska avskaffa det och de starkaste argument de använder är följande:

1. Dödsstraffet kränker rätten till liv
2. Dödsstraffet förhindrar inte brott
3. Dödsstraffets grymhet
4. Godtyckligt och diskriminerande
5. Oskyldiga döms


Bibelns tolkning om dödsstraff

De som tycker att bibeln är för dödsstraff får det från Gammla testamentet där det står “Den som utgjuter människoblod, hans blod skall av människor bli utgjutet, ty Gud har gjort människan till sin avbild” (1 Mos 9:6). I bibeln står också “öga för öga, tand för tand” som menas att den dömde ska utsättas för samma sak den gjort. I de muslimska länderna följer man många regler som dessa. De som tycker att bibeln är emot dödsstraff får det från Nya testamentet där man kan tolka Kristi undervisning om förlåtelse och att man ska lida ont mer än att stå emot det onda med våld. Det står också “ Du skall icke dräpa”. Dessa skrifter kan dock inte göra större nytta om man inte är kristen och om man är muslim och tror hårt på sin religion, lyder man nog vad som står.


Här är en lista på de länder som har och inte har dödsstraffet:

Länder som avskaffat dödsstraffet för alla brott:
* årtal för den sista kända avrättningen
Land År för sista avrättningen År för avskaffande för ordinära brott År för avskaffande för alla brott
Andorra 1943 1990
Angola 1992
Australien 1967 1984 1985
Azerbadjan 1993 1998
Belgien 1950 1996
Bulgarien 1989 1998
Colombia 1909 1910
Costa Rica 1877
Danmark 1950 1933 1978
Djibouti 1995
Dominikanska Rep 1966
Ecuador 1906
Elfensbenskusten 2000
Estland 1991 1998
Finland 1944 1949 1972
Frankrike 1977 1981
Georgien 1994 * 1997
Guinea-Bissau 1986 * 1993
Haiti 1972 1987
Honduras 1940 1956
Kambodja 1989
Kanada 1976 1998
Kap Verde öarna 1835 1981
Kroatien 1990
Irland 1954 1990
Island 1830 1928
Italien 1947 1947 1994
Kiribati
Liechtenstein 1785 1987
Litauen 1995 1998
Luxemburg 1949 1979
Malta 1943 1971 2000
Makedonien 1991
Marshallöarna
Mauritius 1987 1995
Mikronesien
Moldavien 1995
Monaco 1847 1962
Mozambique 1986 1990
Namibia 1988 * 1990
Nederländerna 1952 1870 1982
Nepal 1979 1990 1997
Nicaragua 1930 1979
Norge 1948 1905 1979
Nya Zeeland 1957 1961 1989
Palau
Panama 1903 *
Paraguay 1928 1992
Polen 1988 1997
Portugal 1849 * 1867 1976
Rumänien 1989 1989
Salomonöarna 1966
San Marino 1468 * 1848 1865
San Tome o Principe 1990
Schweiz 1944 1942 1992
Seychellerna 1993
Slovakien 1990
Slovenien 1989
Spanien 1975 1978 1995
Storbritannien 1964 1973 1998
Sverige 1910 1921 1972
Sydafrika 1991 1995 1997
Tjeckien 1990
Turkmenistan 1999
Tuvalu
Tyskland 1987
Ukraina 1999
Ungern 1988 1990
Uruguay 1907
Vanuatu
Vatikanstaten 1969
Venezuela 1863
Österrike 1950 1950 1968
Östtimor 1999


Länder som har kvar dödsstraffet för ordinära brott och där avrättningar verkställts under de senaste tio åren:


Land Antal avrättade 1999 Antal avrättade 2000 Antal avrättade 2001
Afghanistan 13 15
Algeriet - - -
Antigua and Barbuda - - -
Armenien - - -
Bahamas - 1
Bahrain - - -
Bangladesh - - -
Barbados - - -
Belize - - -
Benin - - -
Botswana - - -
Burma (Myanmar) - - -
Burundi 1 * 2
Dominica - - -
Egypten 16 * 22
Ekvatorialguinea - - -
Eritrea - - -
Etiopien - - -
Filippinerna 6 1
Förenade Arabemiraten 2 - -
Gabon - - -
Ghana - - -
Guatemala - 2
Guinea - - -
Guyana - - -
Indie...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Dödsstraff

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2009-05-25

    Otrovärdiga källor och ett inte särskilt genomforskat arbete. Många utav påståenderna (dödsstraff saknar avskräckande effekt, dödsstraff hindrar inte brott för att nämna några) är rent ut sagt felaktiga och inte alls så uppenbara som de verkar vara och detta kan jag visa källor på. Någon som helst hänsyn till den UTSATTE har du heller inte tagit och enligt både mig och många andra så är det ditåt uppmärksamheten bör riktas i samtliga brott. Tänkt i termer såsom respekt för den dödes människovärde eller det faktum att straffet för ett brott bör väga jämnt med det utförda brottet? Detta arbete saknar för mig trovärdighet. D Jag

  • Lowa Frisell 2020-11-04

    Sjukt mycket användbar information här, gillar detta!

Källhänvisning

Inactive member [2005-08-02]   Dödsstraff
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4681 [2023-02-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×