Vad gör Sylfiden till en balett från romantiken (ca 1750-1840)

7928 visningar
uppladdat: 2005-08-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

I Sylfiden har karaktärerna och omgivningen västerländska kläder såsom kjolar, korsetter med detaljer och mönster samt färgrika kläder visar ett västerländskt mode under 1800-talet. Den knälånga kjolen symboliserar en kvinna i förändring då arbetare och samhällsklasser växer fram, kanske även ett liberalare och framgångsrikare ideal. Detta speglar i dansen då kvinnorna hade en romantisk tutu. Kvinnorna lyfts fram i Sylfiden då det onårbara sagoväsendet är av kvinnligt kön och James är den dödlige som inte kan få henne. Det kan beskrivas som en utmaning för James att få sylfiden, och är kanske en symbol för rädslan och idealet som kärlek innefattar under romantiken. Romantiken var en era som påverkade västerländskt tänkande under slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet. Konstidealet återspeglade samhällsidealen för individen.
Under den Franska revolutionens tid skedde stora samhällsförändringar, något som påverkade den enskilda individen mycket drastiskt, många människor fick flytta från sina hem på landsbygden och börja arbeta på fabriker, för vissa innebar det en stor framgång och för andra en svåranpassad situation till en ny livsstil. För att kunna skaka av sig sina vardagsbekymmer krävdes en flykt från verkligheten och en tro på något bättre, något surrealistiskt. Detta gjorde att konsten var eftertraktad och många djupa konstnärliga insatser skedde. Målningarna hade sex riktlinjer som innefattade både klassisk bildkonst men även starka färger och drömlika scenarier som innefattade litterära och mystiska motiv. Samhället blev även nationalistiskt då man drog gränser i sitt lands karaktär och egenskaper. Man skrev sagor, skapade olikheter i nationaliteterna, man använde folkdräkter som skiljde sig från land till land.
Dansen erbjöd en verklighetsflykt och publiken var bred då dansen visade många faktorer som tydde på romantiken; folklore, exotiska berättelser, sagor och poesi. Detta gör Sylfiden till en exemplarisk balett från romantiken då den snarare är en saga än en verklig berättelse, då James blir kär i ett sagoväsen, en sylfid. James blir kär i det omöjliga och ger sig på ett onåbart och drömlikt mål: att fånga henne. James drömmer om att bli fri från sin mänsklighet, ett hinder. Det är en flykt från sin kropp och en underkastelse av sin själ. Denna förförelse slutar med att häxan ångrar att James dog i sylfidens spår eftersom hon endast ville att hans skulle straffas i denna tid, detta förtydligar att James endast var mänsklig och ger publiken en chans att landa på jorden igen efter denna upplevelse.
Förutom detta poetiska budskap finns det fysiska aspekter som gör Sylfiden till en romantisk balett, att man avgränsar historien med ridåer mellan scener, man skapade en illusion för att understryka det overkliga men för att skapa en känsla av verklighet hos åskådaren, detta gör sylfiden när hon är döende och svävar på ett moln. Denna illusion skapas även i Sylfiden med hennes tåspetstektik, en ny era i klassisk balett. Med tåspetstekniken förstärker man känslan av den sagolik händelse eftersom tåskorna ger en känsla av ståtlighet och svävande i berättelsen. James fästmö som var en demi-karaktär, hon dansade inte på tå och var en vanlig människa. Dessa skillnader mellan James tillkommande och sylfiden. Sylfiden är ståtlig, hon kan flyga och är magisk medan James fästmö är en vanlig dödlig människa utan några speciella egenskaper. Detta framstår även det drömlika som något oerhört positivt, ett onårbart ideal.
I stort sett har romantiken som syfte att blicka tillbaka, se ljust på framtiden även se nutiden som något stort och dramatiskt. Konsten var en komplettering och ett ljust sätt att se på vardagen. Jag anser Sylfiden vara ett storslaget verk eftersom den var revolutionerande för den klassiska baletten, den stannar i sin tid samtidigt som man fortfarande kan fascineras och röras av denna balett och andra romantiska baletter även idag, detta beror nog på att vi fortfarande lever efter franska r...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vad gör Sylfiden till en balett från romantiken (ca 1750-1840)

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-08-23]   Vad gör Sylfiden till en balett från romantiken (ca 1750-1840)
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4725 [2023-12-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×