Puerto Rico

9181 visningar
uppladdat: 2005-09-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Innehållsförteckning

Inledning……………………………………………………………sid 3
Bakgrund………………………………………………………....sid 4
Resultat…………………………………………….……………..sid 5
1. Befolkning
2. Politik
3. Ekonomi
Diskussion………………………………………………………..sid 6
Källförteckning……………………………………….………..sid 7


Inledning

Jag har valt att forska om Puerto Rico eftersom att jag inte känner till så mycket om det, men det verkar vara ett intressant land som det finns mycket att lära sig om. Dessutom ville jag skriva om något eget, så Puerto Rico passade mycket bra. Jag ska grunda min rapport på att försöka besvara dessa frågor:

Vilken är den främsta religionen?
Vilket är det officiella språket?
Redogör för problemet med arbetslösheten och fattigdomen.
Hur ser vardagen ut för en genomsnittsinvånare i Puerto Rico?
Hur allvarligt är problemet med hemlösa?

Vilken är den viktigaste industrin?
Hur ser man på utbildningen i Puerto Rico?
Hur ser dagens Puerto Riciska politik ut?
Hur stabil är ekonomin?

Vilken är den viktigaste naturtillgången?
Hur skiljer sig klimatet från Sveriges?
Hur ser Puerto Ricos historia ut?
Bakgrund
Puerto Rico är ett litet land i Central-Amerika. Ekonomin är ostabil, och utgörs till stor del av amerikanska bidrag. Arbetslösheten är dock låg, endast 12 %, i jämförelse med andra länder i samma område.

Lite bakgrundsfakta:
PUERTO RICO
Läge: Karibiska havet, öster om Dom. Rep. och Haiti
Yta: 8981,5 km²
BNP: 46 $, 40 % utgörs av industrisektorn
Befolkning: 4 000 000
Arbetslöshet: 12 % (jämför med Sverige: 5 %)
Klimat: Varmt och fuktigt, medeltemp: 24 º
Naturtillgångar: Stora naturtillgångar saknas, dock är jordbruket viktigt i landet

Resultat
1. BEFOLKNING
Puerto Rico ligger i karibiska havet, öster om Dominikanska Republiken och Haiti. Klimatet
Är varmt och tropiskt och medeltemperaturen ligger på 24º Celsius. Förutom huvudön Puerto Rico består landet av flera små öar, som till exempel Vieques och Culebra. Tillsammans är de största öarna ungefär 8982 km², bebodda av över 4 000 000 invånare. De allra flesta är katoliker. Både engelska och spanska är officiella språk, eftersom att de över 60 000 taino- och arawakindianerna som först bodde på öarna utrotades och ersattes av afrikanska slavar i slutet av 1400-talet under spanjorernas kolonisation efter att Columbus upptäckt Amerika.
Spanien överlämnade Puerto Rico till USA efter spansk-amerikanska kriget 1898. Invånarna fick rätt att själva välja guvernör 1947, och självstyret utökades 1958 när Puerto Rico blev ett amerikanskt samväldesterritorium, US Commonwealth Territory.
Puerto Rico förblev i union med USA, som ansvarar för utrikespolitiken, försvaret, posten och tullen, men fick således full kontroll över interna angelägenheter. Alltså är invånarna i Puerto Rico amerikanska medborgare.

2. POLITIK
Partido Popular Democrático, Demokratiska Folkpartiet, styrde Puerto Rico under 50- och 60-talet, och sedan dess har makten växlat mellan PPD och PNP (Partido Nuevo Progresista, Partiet för nya framsteg). Den största skillnaden mellan de båda partierna är att PNP vill att Puerto Rico ska bli en amerikansk delstat, medan PPD är emot det.
PNP hade makten under större delen av 90-talet, men PPD-kandidaten Sila Calderón vann presidentvalet 2000, vilket innebar att PPD fick majoritet i parlamentets båda kamrar.
I den senaste omröstningen om Puerto Ricos status, som hölls 1998, röstade 46,5 % för att landet skulle bli en amerikansk delstat, medan bara 2,5 % röstade för full självständighet.
De flesta, 50 %, röstade på alternativet ”Ingetdera”, alltså ungefär samma ställning som innan.

4. EKONOMI
Sedan 50 år tillbaka har ekonomin i Puerto Rico omvandlats från traditionellt jordbruk till industri, handel, tjänster, turism och en stor offentlig sektor. Idag utgörs 40 % av BNP av industrisektorn som främst består av tillverkningsindustri. De viktigaste produkterna är bland annat läkemedel, forskningsutrustning, livsmedel och kläder. De flesta av de arbetsföra Puertoricanerna, över två miljoner, har flyttat till USA sedan 1950-talet.
Diskussion
För att hitta information har jag till mesta del tagit hjälp av olika Internetsidor. Jag stötte inte på några större problem, inga variationer i faktan mellan olika sidor. Jag har kommit fram till att Puerto Rico är ett väldigt fattigt land, och arbetslösheten är relativt hög (dock inte i jämförelse med länder i samma läge), mer än dubbelt så hög som i Sverige.
Men turismen ökar alltmer, och på så sätt kan man tjäna pengar, även privatpersoner. De kan jobba som t.ex. restaurangpersonal, hotellägare, byggarbetare, bönder m.m.
Enligt min åsikt stödde de som röstade ”Ingetdera” i senaste omröstningen rätt alternativ. De skulle inte klara sig helt själva, men det skulle nog även gå utför om de blev en amerikansk delstat, och tappade sin självständighet. Att en stor del av inkomsten utgörs av tillverkningsindustri i form av elektronik och läkemedel är enligt mig en nackdel, eftersom Japan växer sig a...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Puerto Rico

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-09-12]   Puerto Rico
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4756 [2024-05-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×