De Antika Grekland

23 röster
36905 visningar
uppladdat: 2005-09-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete





Hem och Skola

I Aten var de kvinnorna som skötte hemmet och barnen hjälpte också till. Dom skulle inte visa sej utanför hemmet om det inte var religiösa fester. Det var därför det var mannen och inte kvinnan som gick ut och handlade mat till familjen… om man inte hade en slav att skicka förstås. När mannen hade vänner med sig hem drog sej kvinnorna tillbaka in i de inre rummen. I fattiga familjer var det svårare att dölja kvinnorna och döttrarna eftersom dom bara brukade ha ett rum i sitt hus. Ibland fick hustrun arbeta utanför hemmet för att få in pengar till försörjning. Mannen och kvinnan brukade inte vara så kära i varandra eftersom det var deras föräldrar som parade ihop dom vid ca.15 års ålder. Det brukade ofta vara pengar inblandade också, tex. hemgiften(en summa pengar som brudens familj ger brudgummen). Det var viktigt för mannen att få en son, eftersom att sonen är den enda som hade rätt att förätta gravoffret som gjorde att mannens ande slapp att leva i oro. Mannen spenderade den mesta av sin tid utanför huset, i politiska skäl, kulturella eller för att sporta eller för att bara vara med sina vänner. Vad mannen tänkte och kände brukade han knappast berätta för sin fru. Sådant talade han om till sina vänner som brukade spela större roll än hans fru. Kurtisaner var kvinnor som spelade flöjt och dansade på fester. Män kunde dansa med dom och ha dom som bihustrur. Det var helt tillåtet att ha dom som bihustru av samhället. I Aten började skolor skapas. Föräldrarna betalade för sina barn så de kunde gå i skolan. Det var ganska billigt, till och med de fattigare familjerna brukade ha råd med att ha sina barn där i några år. Där lärde sej pojkarna att skriva, räkna studera musik, och litteratur. Dom läste mest dom homeriska dikterna. Dom fick också ägna sej åt idrott. Flickskolor fanns inte. Dom brukade lära sig hemma.



Slavar

de flesta som var slavar i Aten var inte greker utan främlingar från utlandet. Dom tillhörde alltså folk. Slavar var folk som Atenarna såg ner på. Dom var till för att tjäna andra atenare. Därför ville inte atenarna fria slaveriet. Dom förstod inte hur man skulle klara sej utan slavar. Slavar såldes på en slavmarknad som höll en gång i månaden så man kunde köpa slavar om man behövde. Om man var husslav räknades man som en i familjen. Dom var tjänare i hemmet men brukade behandlas ganska bra, och frigavs ibland. Ibland de riktigt rika fans det en hel del slavar. Köpmän och hantverkare hade väldigt ofta slavar i sina företag. Dom slavarna brukade få lite betalt av vinsten så att dom skulle jobba så bra dom kunde. Ibland sparade slavarna ihop så mycket att dom kunde köpa sej fria. Regeringen hade också slavar många av dom jobbade som gatusopare, polis eller skrivare. Om dom gjorde det fick dom bra betalt och fick sköta sej själva. Slavarna som arbetade i statens silvergruvor däremot behandlades värre än djur.


Demokrati

Från början hade Aten aristokrati och det är att man har kungar som regerar. Detta ändrades till Demokrati mellan 600-500 F kr. I Aten fick bara män över 20 år rösta. Kvinnor slavar och invandrare fick inte rösta. I vår regering är det valda politiker riksdag landsting o.s.v. I de antika Aten var de medborgarna som själva fattade beslut genom enkel handuppräckning. Det var ca 30000 människor som fick rösta (alla var män) ca 3 gånger i månaden samlades dom till folkförsamling där diskuterade och beslöt stadens frågor. Folkförsamlingen hade den lagstiftande makten och kan närmast jämföras med vår riksdag. Det fanns också ett råd bestående av 500 medlemmar. Deras uppgift var att lägga fram lagförslag.
Det motsvaras i viss mån av vår regeringen. Ämbetsmän röstades fram varje år, samma sak gällde regeringsmedlemmarna. Genom att lotta ut de viktiga posterna undvek man korruption. Endast ledarna i krig valdes. Folkdomstolen tillsattes genom lottning.
Den bestod av 6000 män uppdelade i mindre grupper. Den huvudsakliga uppgiften bestod i att stävja ämbetsmännens maktmissbruk
Atenarna var ständigt upptagna med sin samhällstjänst. De fattiga hade svårt att kombinera arbete med alla dessa medborgliga plikter. Men när Aten blev rikt kunde man betala en summa pengar till de folk som kom till folkförsamlingen. Dimos krateià är grekiska och betyder folkmakt.



KULTUR

Teater

I Athen kunde man gå på teater utan att betala. I alla fall om man var bland de fattigare av befolkningen i Aten. Men om man var rikare betalade man 2 oboler, fast då fick man sittplats förstås annars fick man stå upp. Alla hade möjlighet att delta i de stora festerna som varje vår ordnades till vin och fruktbarhetsguden Dionysos ära. I 5 dagar pågick religiösa riter, offer till guden. Framför Dionysostemplet uppfördes sång och dans spel. Körledaren berättade en historia som kören sjöng och dansade till, berättelserna var ofta gripande och på så sätt skapades den antika teatern. Senare tid vid 400 talet F kr utvecklades de dramatiska inslagen och författare började skriva tragedier, komedier och satir spel. Atenarna som alltid varit tävlings sugna skapade tävlingar där bäste författaren, bäste tragedin och bäste komedin även den bästa skådespelaren korades. Dom lottade ut juryn som utsåg segrarna i denna tävling. Från början befann man sej på dansplatsen vid Dionysostemplet men den räckte inte riktigt till för det större drama spelen. Teatern byggdes ut och blev större och halvcirkel formad. Den ursprungliga platsen rymde nu bara kören. På den nya teatern fick de plats ca.15000 åskådare. Den som ledde staden fick bestämma vem som fick leda kören som var på mellan 15 till 25 personer. Körens roll var fortsatt mycket viktig i teatern dom deltog i spelet mycket aktivt och dom utryckte för det mesta men inte alltid folkets tankar och tyckande .Den äldste av de tre mest kända tragedi författarna var Aischylos. Alla skådespelare var män och de spelade även ibland kvinnor. De bar alltid mask framför ansiktet som visade vilken klass de tillhörde, kön ålder och hur dom mådde. Om dom kanske var ledsna bar de en ledsen mask om dom var glada en glad mask. Tragedierna handlade ofta om de godas kamp mot de onda och ibland kom gudarna in i handlingen. Att vara skådespelare var inte lätt eftersom de ibland var tvungna att gå i höga platåskor. De gjorde att publiken såg dom bättre men att dom inte kunde röra sej lika mycket. Den kändaste komedi författaren var Aristofanes, han skrev roliga satiriska revyer som drev med kändisar i samhället. Romarna tog sedan över denna teater form. Framför allt hyllade dom komedin.

Musik

Man vet egentligen inte hur den antika musiken lät. Man vet att lyran och dubbelskalmejan var de instrument som dom använda mest. Man vet inte säkert men man har sett mycket antika bilder av dessa två instrument. Musiken spelade en viktig roll inom kulten och även vid furstehoven. Som jag tidigare har nämnt var körsången viktig. Till lyran eller dubbelskalmejan framförde man ofta en dikt.

Filosoferna i Aten
Man vet inte riktigt vem personen Sokrates var eftersom han inte lämnade några texter eftersäg. Men man vet att han levde mellan 470-399 f.Kr. så han blev alltså 71 år gammal. Genom hans lärjunge Platon har vi fått reda på om hur tänkte och lärde ut sina tankar. Genom olika frågor fick han folk att tänka igenom sina svar. Alltså han lärde andra att tänka självständigt. Han trodde på att vi har alla en inre röst som säger vad som är rätt och fel. Det viktiga var att lära känna sej själv så att man kunde skilja mellan gott och ont. Han visade att inte bara gudarna hade kunskap utan vi själva kunde också förstå om livet om vi verkligen försöker. Han blev anklagad för att gått emot gudarna och satt underliga idéer i huvudet på de ungdomarna. Som straff fick han dricka en bägare av gift.

Sokrates

Man vet inte riktigt vem personen Sokrates var eftersom han inte lämnade några texter efter sig. Men man vet att han levde mellan 470-399 f.Kr. så han blev alltså 71 år gammal. Han var son till en skulptör som hette Sofronilkos. Innan han blev filosof var han skulptör och sparade till han hade tillräckligt mycket pengar för att köpa ett eget hus. Han lånade ut pengar mot en stor ränta. Hans berömda citat var ”Jag vet endast att jag inget vet”. Genom hans lärjunge Platon har vi fått reda på om hur tänkte och lärde ut sina tankar. Genom olika frågor fick han folk att tänka igenom sina svar. Alltså han lärde andra att tänka självständigt. Han trodde på att vi alla har en inre röst som säger vad som är rätt och fel. Det viktiga var att lära känna sej själv så att man kunde skilja mellan gott och ont. Han visade att inte bara gudarna hade kunskap utan vi själva kunde också förstå om livet om vi verkligen försöker. Han blev anklagad för att gått emot gudarna och satt underliga idéer i huvudet på de ungdomarna. Som straff fick han dricka en bägare med gift.

Platon

Platon levde mellan 427-347 alltså blev han 74 år gammal. Platon var en filosof som var född i Aten och till hörde en högadlig familj. Som ung tog han djupa intryck från Sokrates. På 380 talet grundade Platon en filosof skola strax utanför Aten, dit många lärjungar sökte sig till. Platon sa att kunskap bara kan nås igenom förnuftet och sinnena. En människas handlade ska styras av goda och rätta idéer. Han menade att vi är delade i tre delar, huvudet (förnuftet) bröstet (viljan) och underlivet (begäret). Förnuftets mål är att hitta vishet, viljans att visa mod och begäret att kämpa och först när människan uppnått alla dessa mål och blivit en helhet är den harmonisk och måttfull. Han menade att staten var uppbyggd på samma sätt. Fast då är huvudet härskare, bröstet väktare och underlivet närngsidkare. Då blir det en stat där alla står på sin plats och allt går på räls. Han ansåg också att vår värld var tvådelad. Där fanns det sinnesvärlden och idévärlden. Sinnesvärlden använder vi våra 5 sinnen till för att få kunskap, men detta är aldrig tillräckligt pålitligt därför vet vi aldrig hur de ser ut. Allting i sinnesvärlden är tillfälligt och flyter, ingenting varar för evigt utan allt kommer och går. Idévärlden får vi tillräckligt med kunskap genom att använda vårt förnuft. Idéerna som finns är eviga och kan inte ändras. I sitt ”tidigare liv” har vår själ sett allting och har redan bilder av hur allt ska se ut och vara, men man kommer inte ihåg när den flyttades från en annan kropp till en annan. Allt i sinnesvärlden är därför bara dåliga avbilder av idéer som finns i idévärlden.
Platon författade flera skrifter. De handlade mest om olika filosofers frågor.
Platon teorin var att några män sitter fast bundna i en grotta. Allt dom sett var grottan vägg. Bakom grottan fanns det en väg. Bakom vägen fanns en eld. Alla saker som händer på vägen kommer upp på väggen som en skugga. Men en dag bryter sej en av männen loss från kedjorna och ser att allt han någonsin sett var egentligen skuggor från den andra sidan. Han försöker berätta det för sina vänner men dom tror ju förstås inte på honom. Platon menar att han var den mannen som bröt sig loss.

Aristoteles

Platons främste elev hette Aristoteles. Han forskade om universum, himlen, jorden, jorden och dess växt och djurliv. Aristoteles konstaterade saker som att valen inte var en jätte fisk utan ett däggdjur och att inte fladdermusen är en fågel. Aristoteles sa att om man hade en kula som vägde 10 kg mer än en kula på 1 kg faller den 10 gånger fortare ner till marken. Detta kan man bevisa motsatsen med enkla försök. Aristoteles kom på att jorden var rund inte platt, han kom på de när han hade lagt märke till att vissa stjärnornas skenbara höjd ökade när man reste mot norr och minskade om man reste åt söder. Detta bevisade att jorden inte var platt och när de var solförmörkelse såg man på skuggan.

Olympiska Spelen

Egentligen hölls inte de Olympiska Spelen i Aten från början utan hölls i orten Olympia men man tog upp Olympiska Spelens tradition år 1896 i Aten. Man återskapade då en exakt kopia av den antika marmorstadion. Olympiska Spelen ordnades var fjärde år i antikens Olympia. Dom tände en eld med hjälp av solens strålar. När den var tänd fördes den till OS arenan i Olympia. Man fick en olivkrans som pris när man segrade i någon utav tävlingarna. När man kom hem fick man ett finare pris t.ex. en lantgård eller fri mat hela livet ut. Olympiska Spelen bestod utav tävlingar i fri idrott, boxning, brottning, kappkörning och kappritt. OS spelades till ära åt Zeus. Liknande tävlingar hölls i andra städer men denna var den största. Under olympiska upphörde inbördes kriget mellan Aten och Sparta tillfälligt. Hårda straff gavs om man kom till stadion beväpnad eller bröt vapen vilan.


Akropolis och Athena

Ordet Akropol betyder ”högstad”. I Aten menades ordet den högst belägna och mest skyddade delen av en stad. Atens Akropol är en avlång höjd som reser sig med branta sluttningar mitt i staden. Akropolis fick en mur runt sig ungefär 1200 F kr. Här uppe på Akropolis låg Atens huvudhelgedom Parthenon. Den var ägnad åt guden Athena. Enligt en myt blev Athena staden Atens beskyddarinna efter en tävling mot Poseidon. Poseidon ville också ha staden så han gav atenarna en källa, men källan visade sig värdelös eftersom vattnet i den var lika salt som havet. Athena skänkte då atenarna det första oliv...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: De Antika Grekland

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-03-22

    yeah

  • Inactive member 2006-04-16

    Bra

Källhänvisning

Inactive member [2005-09-18]   De Antika Grekland
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4782 [2022-08-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?



Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×