Latmasken hindrar min motivation : en undersökning av bakomliggande orsaker till fortsatt träning

1928 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syfte och frågeställningarSyftet med studien har varit att undersöka bakomliggande orsaker till varför de individer som deltog i GIH projektet har fortsatt att träna på egen hand. En jämförelse har gjorts mellan grupperna, de som har fortsatt att träna och de som inte har fortsatt att träna. Våra frågeställningar var: Vilken betydelse har motivation för fortsatt träning? Vad har ledarskapet för betydelse för den aktive? Vilken betydelse har självförtroende för fortsatt träning?MetodDatainsamlingen har skett på två olika sätt, dels genom en strukturerad enkät och dels genom halvstrukturerade intervjuer. Enkäten genomfördes på 89 deltagare från projektet i folkhälsovetenskap, våren -06, GIH projektet. Av dessa valdes fyra ut till intervju. Två deltagare som har fortsatt att träna och två som inte fortsatt att träna efter projektet. Tre begrepp har använts som analysredskap, motivation, ledarskap samt självförtroende. Utifrån dessa har vi komponerat en egen modell, vilken säger att samtliga begrepp står i ständig relation till varandra.ResultatVårt resultat visar på att motivationen är viktig för att hitta lusten och viljan i att träna. Här är det den inre känslan och glädjen i att träna, d.v.s. den inre motivationen som påverkar individen mest. Positivt ledarskap som beskrivs som stöttande, engagerat och pushande har också stor betydelse för individen och dennes prestation för fortsatt träning. Självförtroendet visade sig ha påverkan i träningssammanhang men ingen betydelse för att en person ska fortsätta att träna. Utifrån vår egen konstruerade modell, vilken visar på att de tre begreppen står i ständig relation till varandra för fortsatt träning, kunde vi konstatera att motivationen var av störst betydelse. Ledarskapet hade stor påverkan för den aktive inom träning samt att självförtroendet visar på betydelse i träningssammanhang men inte för fortsatt träning.SlutsatsAtt de tre begreppen, motivation, ledarskap och självförtroende skulle stå i ständig relation till varandra för individen i träningssammanhang visade sig stämma, men motivation kom att vara av störst be...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Latmasken hindrar min motivation : en undersökning av bakomliggande orsaker till fortsatt träning

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Latmasken hindrar min motivation : en undersökning av bakomliggande orsaker till fortsatt träning
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=47862 [2023-11-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×