Islam

4 röster
12045 visningar
uppladdat: 2005-09-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Ursprung
Den näst störta världsreligionen är Islam, med över en miljard anhängare. Islam förknippas oftast med araber, men alla araber är inte muslimer och alla muslimer är inte araber. Muslimer finns framför allt i Pakistan, Bangladesh, Indonesien och i Afrika. Islam grundades på 600-talet e.kr, och den är den yngsta av de störta världsreligionerna.
Kring år 600 fanns det två stridande stormakter på varsin sida av arabiska halvön. Persien låg i öst och Östrom låg i väst. I den norra delen av arabiska halvön levde man traditionellt som beduiner som skötte boskap. I syd fanns rika högkulturer som blomstrade. Beduiner var nomader som flyttade runt med sitt boskap för att slå sig ner där bete fanns. Vissa Beduinstammar var kristna och det fanns även stora judiska grupper som till och med var kungar på arabiska halvön. Mitt i landet fanns två viktiga städer, gamla marknadsplatser med en befolkning som var bofast och bestod av köpmän och hantverkare från alla möjliga nationaliteter och trosuppfattningar. Mecka var en av dessa städer och Medina en annan, men Medina uppstod lite senare. Både Mecka och Medina hade ett centralt läge där karavanvägarna möttes. Många unga lockades dit i och med att städerna och handel växte. De unga hade inga arbeten och drev mest om kring och tiggde och bråkade. Det var så många olika människor från många olika kulturer ledde till livliga samtal och många nya tankar.

Muhammed – Ledaren
Muhammed föddes i en rik köpmannasläkt i Mecka. Muhammeds far sägs ha dött tidigt och Muhammed jobbade som karavanarbetare och herde. Han gifte sig ung med en betydligt äldre änka, hon gav honom mycket hjälp och stöd när han i 40-årsåldern framstod som profet och ledare. Muhammed följde en gammal kristen tradition och föredrog att någon gång ibland dra sig tillbaka i öknen och tänka. Under en period i öknen upplevde Muhammed något som fick honom att börja predika. Han var liksom många andra stora ledargestalter en man som kunde prata så folk lyssnade. Muhammed predikade om rättvisa och jämlikhet, men det var långt ifrån alla som uppskattade honom. År 622 tvingades Muhammed och hans anhängare fly till grannstaden Medina. Den flykten är utgångspunkten för den islamistiska tideräkningen. I Medina växte antalet anhängare för Muhammed. Muhammed blir både religiös, politisk och militär ledare för ett stort område, han beskrivs som klok och förutseende. Han kunde konsten att förhandla. Islam är den enade kraften och sammanhållningen gäller alla människor.
Muhammed – Profeten
För muslimerna är Muhammed profeten som genom ängeln Gabriel fick en uppenbarelse från Gud. Muhammed är den första av en lång rad profeter som fått höra Gud berätta den slutliga sanningen. Ängeln Gabriel talar flera gånger till Muhammed. Muhammed ska lära sig Guds ord utantill och berätta dem för människorna, det var så Koranen tillkom. Muhammed kunde varken läsa eller skriva, det är viktigt för muslimerna att betona det. Muhammed berätta för människorna vad han hade hört. Koranen är alltså guds egna ord.
Muhammed var enligt den arabiska traditionen mycket vacker. Han var ljushyad, hade mörkt vågigt hår, tjockt skägg och stora mörka ögon. Det påstås även att han svett luktade som parfym.
Muhammed flög enligt legenden upp till himlen på en häst från klippberget i Jerusalem, där den nuvarande klippmoskén står. Klippmoskén är en av arabernas vackraste och viktigaste moskéer.
Muhammed dog år 632, då blev det strider om vem som skulle efterträda honom som Islams ledare.
Arabvärlden fortsatte växa och delades så småningom upp i små olika gruppen med varsin kalif (ställföreträdare).
Araberna erövrade Nordafrika år 700 och islam spred sig till Spanien. Där levde judar, kristna och muslimer tillsammans och lärde av varandra. Efter en lång tid blev Bagdad huvudstad och centrum och förblev det ända in på 1200-talet. Under denna tid är Islam dominerande när det gäller språk, kultur och vetenskap. Den snabba arabiska utbredningen kändes som ett hot för den kristna världen i Europa.

Innehåll
När Muhammed berättade för människorna om Guds ord lärde sig människorna dem utantill och på så sätt spred sig texterna och blev tillslut nedskrivna. Muslimerna tror att det finns en fullständig Koran upp hos Gud i himlen. I Guds Koran står det mycket mer än i den som finns nere på jorden. Bibeln och Koranen är mycket lika, de innehåller samma berättelser och samma personer. Förmodligen är det så att Muhammed hade lyssnat mycket på Judar och Kristna som han träffat. Muslimerna håller dock inte med om denna förklarning, de menar att likheterna kommer sig i och med att Islam är den eviga och fullkomliga religionen. Gud är Gud och det är samma gud som framträder i judendomen och kristendomen. Muhammeds språk var arabiska, därför påstår araberna att gud talar arabiska, det är därför man bara kan läsa koranen rätt och förstå den rätt på arabiska. Men koranen finns översatt på flera olika språk, men en rättstrogen muslim lär sig alltid den arabiska texten. Koranen ger inte svar på allt, därför finns ”Sunna”.
Sunna är en mängd skrifter om hur Muhammed handlade när han hamnade i olika svåra situationer. Därför kan man vända sig till Sunna om man behöver råd, hjälp och svar.
Sharia är den religiösa lagen, men ”Sharia” betyder egentligen ”Vägen till vattenhålet”, den innehåller politiska, sociala och ekonomiska regler.
Traditionerna och texterna tolkades förståss på olika sätt, och på så sätt skapades olika riktningar inom Islam.
De fem viktigaste plikterna
Det viktigaste för en muslim är de fem plikterna, även kallade ”de fem pelarna”. De är en symbol för islam.
I. Trosbekännelsen
II. Salat – Bönen
III. Zakat – den religiösa avgiften
IV. Fastan – Ramadan
V. Hadj – vallfärden

Människosyn
Muslimerna vill dö i strid för då hamnar de i paradiset efter de dött. Muslimernas Djihad sägs vara en uppmaning till att slåss. De flesta muslimer anser att detta är en feltolkning och att Djihad i första hand betyder ”Strävan för Guds sak”.
I väst tycker man att islam begränsat individens frihet och hindrar demokratin i och med sina politiska regler från Sharia.
Muslimska kvinnor anser att den ”dubbelarbetande kvinnan” är utsatt för mer förtryck än muslimska kvinnor. Muslimska kvinnor tar hand om hemmet och barnen. Det är olika i olika länder vad muslimska kvinnor får och inte får göra. I vissa länder får kvinnan bli en högt uppsatt politiker och i Saudiarabien får hon inte ens köra bil.
Muhammed förbättrade ställningen för kvinnan i det arabiska samhället och pratade om jämställdhet och jämlikhet mannen och kvinnan emellan. I koranen står det att kvinnan har lika stor rätt till paradiset som mannen. I koranen nämns ”anständig klädsel” och i vissa islamistiska stater tolkas det av männen som svart heltäckande klädsel med burka (en slöja som täcker hela ansiktet, bortsätt från två hål eller nät över ögonen). I andra stater har de bara en slöja, eller så får de välja själva vad de vill. Det står dock ingenting i koranen om att kvinnan är tvungen att bära slöja.
En muslimsk man kan gifta sig med en icke muslimsk kvinna, men en muslimsk kvinna måste gifta sig med en muslimsk man. Det är så för att enligt de muslimska männen kan en muslimsk kvinna inte ge sina barn en korrekt islamistisk uppfostran om hon gifter sig med en icke muslimsk man. Om en muslimsk man ska gifta sig med en icke muslimsk kvinna måste hon vara kristen eller judinna.
Sex utanför äktenskapet är inte tillåtet, men sex inom äktenskapet anses viktigt.
Månggiftet inom islam förkommer inte speciellt ofta bland de vanliga muslimerna. Det förekommer mest bland den ”muslimska överklassen” om man nu får säga så. Terroristen Usama Bin Landen är ett perfekt exempel på en muslimsk man, han har minst 12 fruar.
Gudstjänstlokal
Muslimernas gudstjänst lokaler kallas för moskéer. En moské ser ut som en stor kupol med en låg byggnad som ligger under kupolen. Oftast som en krona över kupolen finns den muslimska halvmånen som en symbol för islam.

Högtider och religion i vardagen
Tideräkning – Hidjra. Muhammeds utvandring från Mecka till Medina år 622 anses så pass viktig att islams tideberäkning utgår därifrån. Det Muslimska året 1420 börjar 17 april 1999.
Fastan – Festen efteråt. Fastemånaden ramadan utgår 11 dagar tidigare varje dag enligt vår tideberäkning. Ramadan är oftast semestermånaden i många islamistiska länder. Människorna har då tid att träffas oftare och de nattliga måltiderna stärker gemenskapen. Det finns ingen bestämd ålder då man måste börja med fastan, det får man bestämma själv när man vill börja och känner att man klarar av det. Det är vanligt att man börjar i tolvårsåldern. Om man är gammal och sjuk, eller är havande behöver man inte delta i ramadan.
Offerfesten. En av de muslimska årets stora fester är offerfesten. Den infaller i det muslimska årets sista månad. Den firas till minne av att Abraham offrade ett djur när han hade blivit bedd om att skona sin son. I och med offerhandlingen visar man sin lojalitet mot gud. Gud bryr si...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Islam

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-09-18]   Islam
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4789 [2022-07-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×