Shamanism

4 röster
28811 visningar
uppladdat: 2000-07-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete


Shamanen
Shamanismen är en gammal metod för att komma i kontakt med gudarna. Det finns olika personer som är speciellt ”utvalda” för att kontakta gudarna, de kallas för shamaner. Dessa shamaner använder sig av olika medvetandetillstånd för att uppnå kontakten med andarna. Shamaner utses genom att antingen ha shamaner i släkten (man tar efter där förfadern slutade), men det finns även de som anser att de är speciellt utvalda av andarna. De sista nämnda shamanerna är mer betydelsefulla för folket (speciellt i Nordamerika och Sibirien). Shamanerna genomgår en jobbig period både fysiskt och psykiskt för att bli dessa ”heliga män”. Det sägs att shamanen blir tvungen att genomgå prov för att visa att de kan övervinna sina inre hinder så som: rädsla och skräck.

Det finns flera olika sorters shamaner: botare som kan övervinna sjukdomsandar, trollkarlar som använder sig av andehjälp för att få fram förlorad egendom. De kan även verka som präster, då shamanerna är en mellanhand mellan gudarna och människorna. Alla shamaner skall visas respekt, för shamanerna kan resa till andra världar (brukar talas om tre världar: den undre, mellan och den övre världen) och komma tillbaka med uppenbarelser från gudarna.

Bakgrund
För att förstå shamanismen ska jag nu ta upp lite bakgrundsfakta om hur shamanismen uppkom.

Genom grottfynd från stenåldern har man träffat på t.ex. stenbockshorn i en cirkel runt en död kropp. Intill kroppen låg även vapen och djurben. Spekulationerna går då åt att människorna begravde den döde på detta sätt för att han skulle ha en chans att överleva i ett nästa liv.
Detta tyder på att det fanns någon form av religiöst eller magiskt tänkande redan på denna tid. Detta magiska tänkande brukar forskarna kalla för animism som betyder själ.

De fornnordiska religionerna innehåller mycket utav shamanismen. Det fanns tre världar även här och shamanen var i det här fallet guden Oden. Den samiska religionen har även den inslag av shamanism, här är det nåjden som motsvarar shamanen. Där användes även trumman flitigt och användes för att förutspå framtiden.

Hur går det till då shamanen ”besöker” andra sidan?
Shamanism är egentligen animism i praktiken. Shamaner är de som sätter in detta i praktiken. Så här kan det gå till då shamanen skall ”besöka” andra sidan:
Det offras en häst till gudarna, shamanen vänder sig därefter till ”Eldens Mästare”, han röker, hamrar på sin trumma och kallar på så vis fram himlens fåglar (Markut). Det slås våldsamt på trumman och shamanen börjar skaka (kommer in i ett annat medvetande tillstånd) och sedan stiger hans själ mot himlen med den offrade hästens ande. När shamanen stigit upp genom flera himlar kommer han fram till skaparguden (Jajutsi), shamanen bugar inför solen och månen och får komma in till Baj Ulgan (tycks vara en atmosfärisk gud). Där kommer shamanen att få reda på väder och vind och hur skörden kommer att se ut året som kommer. Därefter kommer shamanen att falla ihop helt utmattad, men han har en välbehövlig information med sig till folket.

Var kan vi hitta shamanism idag?

I dagens samhälle är shamanismen utspridd mest i de delar där naturreligioner är vanliga. De mest kända platserna där det förekommer är Sibirien, Australien (aboriginerna) och Nordamerika. Fast det finns även på andra håll som t.ex. i Sveriges norra delar, hos samerna.

Sibirien
Det är från Sibirien som shamanismen har sitt ursprung. Ordet shaman kommer från ett sibiriskt språk och betyder själ. Shamanen har här ofta en botande kraft och en förmåga att söka upp försvunna själar i andra världar. De använder sig av spådom och kan göra övernaturliga saker så som att hålla i glödande kol utan att bränna sig.
Det finns olika grupper som använder sig av shamanism på olika sätt. En del av folket specialiserar in sig på begravningsakter där de leder själen på den döde till undervärlden. De tror sedan att den avlidne fortsätter att leva som den gjort förut, men den är numera osynlig för levande människor.
Andra anser att shamanen kontaktar andevärlden genom drömmar. Då kommer shamanen i kontakt med förlorade själar och kan på så sätt ”sätta tillbaka” dessa i sjuka människors kroppar.

Australien
Det är aboriginerna som är utövar shamanism i Australien och de finns framförallt i öknarna och i norr. Här är shamanen mest känd som den kloka mannen. Folket anser att sjukdomar och elände orsakas av andliga krafter. Shamanerna använder sig av olika magiska krafter för att komma i kontakt med andevärldarna. Även här kan shamanen få uppenbarelser via drömmar.

Nordamerika
Här kan vi finna shamanism i Nevada hos paviotsojägare, -fiskare och –samlare. Även många indianstammar från nordvästra Kalifornien utövar shamanism än idag. Här utförs shamanismen i princip på samma sätt som i många andra delar av världen. Shamanerna ”reser” till andra världar genom olika medvetandetillstånd för att hämta hem förlorade själar. De brukar även ha ceremonier för att påverka vädret t.ex. stoppa moln som kommer med oväder. Drömmarna är även här viktiga och shamanen kan tyda vad som kommer att ske beroende på vad som har uppenbarat sig i drömmen.

Sverige – samerna
Den shamanism som går att hitta i Sverige är den som finns i norr, hos samerna. De använder likt andra länder sig väldigt mycket av trumman, både för att framkalla den s.k. transen och för att spå i framtiden. Här kallas dock inte ”huvudmannen” shaman utan heter istället nåjd.

Hur utövas shamanism idag?

Ritualer
I shamanismen tror man att andarna besitter olika slags djur. Därför brukar shamanerna under ritualerna härma lätet och sättet att röra sig på för just det djuret som de vill kontakta. De gör detta för att kunna identifiera sig med andarna.

Trumman
Shamanen är mycket beroende av sin trumma. Det är trumman som för shamanerna till andevärldarna. Ofta finns det avbilder av hästar på trummorna, just för att trumman är shamanens hjälp till transport världar emellan. Ljudet från trumman ger shamanen chansen att fokusera och koncentrera sig på sin inre resa.
Forskning har gjorts om shaman trummans betydelse. Det visade sig att trumslagen som används har en sådan frekvens att hjärnan förknippar denna tillståndet med dröm. Shamanerna har lärt sig att hantera denna situation på rätt sätt och kan på så vis ”uträtta” det de vill i detta tillstånd. Ljudet som trumman ger ifrån sig framhäver mystiken väldigt mycket och det är även många som anser att shamanism är mystiskt.

Sånger
Sångerna uttrycker shamanens syfte och kraft och blir genom det även den en viktig del av shamanismen. Många som utövar shamanism (t.ex. aboriginerna) anser att gudarna lever i den brummande sången. De anser även att de sånger som sjungs idag har sjungits genom alla tider, t.o.m. när jorden skapades för många tusen år sedan. Sångerna anses innehålla sådan magi att den hjälper till att ge folket så pass mycket mat att de klarar sig.

Växter
Det är växterna som används av shamanerna som får västerlänningar att se shamanismen som en undanflykt för att få droga sig. För oss i väster är droger någonting som ger oss en upplevelse som är någonting utöver verkligheten. För shamanen är det precis tvärtom. Denna upplevelse är just den som öppnar upp för den ”riktiga” världen, gud- och andevärldarna. Shamanerna anser att dessa växter är heliga. Ingen av dessa har kunnat bevisas vara beroendeframkallande. De växter som används har effekt på oss människor, men det behöver heller inte innebära att de är giftiga. De hinder som finns mellan gudarnas och vår värld försvinner då växterna används. Shamanerna menar att växterna talar och gudarna vet.
Peyote, är den hallucinogena (man får hallucinationer av den) växt som används längst. Den framkallar många effekter: man kan få erfara färglösa visioner, kansla av viktlöshet och man kan även höra och se saker som ej är sanna. Växten kallas för ”den Gudomliga Hjorten” och är högt uppsatt.
Tobak, detta ger inte i säg några hallucinationer. Detta används för att tobaken anses vara en källa till kraft. Använd tillsammans med andra droger för att uppnå en effekt av ändrat röstläge, vilket kan ge shamanen chans att ”resa” till nya platser. Det finns en sång som sjungs tillsammans med att tobak används:
Tobak, tobak, rena tobak
Den kommer från flodens ursprung
Kaokiti, höken, för den till dig
Dess blommor flyger, tobak
Den kommer till din hjälp, tobak
Tobak, tobak, rena tobak
Kaokiti, höken, är dess rådare

Detta visar tobakens speciella roll.
En speciell indianstam i Venezuela använder sig av tobak för att komma in i ett sorts trans, detta gör de under fasta perioderna. Under dessa perioder kan prästshamanen åka till speciella berg där gudarna bor. Denna indianstam anser nämligen att joden är fylld av vatten där det endast finns ett fåtal berg som hela himlavalvet vilar på. Där bor då även de högsta gudarna.
Botare. Det finns även de shamaner som genom växterna botar sjuka människor. De kan kalla in magiska egenskaper i växten som ger den helande eller dödande krafter. Botaren har ett speciellt altare som kallas för mesa, den är indelad i tre olika delar (onda, goda och neutrala), för alla föremål har olika värde beroende på vilken del det är. Alla dessa s.k. botesessioner går av stapeln på natten. Det går att utföra botande varje natt, utom måndagsnätter för då anser shamanen att de dödas själar vandrar omkring. Hela natten sjunger shamanen sånger och åkallar andarna, därefter aktiveras en speciell dryck (gjord av San Pedro kaktusen), genom denna kan shamanen se vad som skett med den drabbade personen som sökt upp honom/henne. Sedan drivs det onda ur personen genom vissa speciella ritualer. T.ex. så kallas andarna, till de personer som sökt hjälp, upp. De ger då förslag på vad som ska göras för att bota personen.

Slutsats:

Jag har försökt att hålla mig inom ramarna för min frågeställning under detta arbete. Jag tycker att jag har hittat relevanta svar och har även lärt mig av detta.
Shamanismen finns fortfarande kvar i många primitiva samhällen, där vetenskapen inte har slagit igenom. De anser att naturen står i centrum och att allt som finns i naturen har sin egen gud. De använder sig av naturen för att hitta botemedel mot lika sjukdomar och liknande.
Anledningen till sjukdom är andar från vilsna själar och detta kan man bota genom att använda sig av de växter som shamanen anser som heliga.

Även...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Shamanism

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2018-07-21

    Jag börjar förstå

Källhänvisning

Inactive member [2000-07-05]   Shamanism
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=48 [2022-08-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×