Upplevelse av att leva med övervikt: en litteraturstudie

1266 visningar
uppladdat: 2002-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Människor med övervikt blir allt vanligare i dagens samhälle och sambandet mellan övervikt och sjukdomstillstånd har på senare tid uppmärksammats. Övervikt är svår att åtgärda och dietprogram fungerar ofta dåligt på sikt. Fetma klassas numera som kronisk sjukdom. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av att leva med övervikt. Studien baseras på tolv internationella vetenskapliga artiklar från 1990-2001 som analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fem kategorier: Att känna ett behov av att visa sig duktig beskrev hur överviktiga utåt håller skenet av att leva ett obekymrat liv. Kategorin att ha skuldkänslor och dölja sitt problem beskrev ett missbruksliknande förhållande till mat som doldes för andra. Att kämpa för att få kontroll över sitt liv beskrev en ständigt pågående kamp för att förändra sin tillvaro. Att känna sig som en stor klump och vara rädd för att bli förnedrad besrev rädslan för att hamna i utsatta situationer och missnöje med den egna kroppen. Att trivas med sig själv trots sin vikt beskrev hur hälsa i sjukdom ändå kunde upplevas. I omvårdnaden av ö...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Upplevelse av att leva med övervikt: en litteraturstudie

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2002-01-01]   Upplevelse av att leva med övervikt: en litteraturstudie
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=48181 [2022-10-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×