Kvinnlig Könsstympning

3 röster
10548 visningar
uppladdat: 2005-12-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Begreppet kvinnlig könsstympning innefattar att delar av eller hela kvinnliga könsorganet skärs bort. Huden sys sedan ihop och ett litet hål för urin och menstruationsblod lämnas. Tidigare kallades det kvinnlig omskärelse, men det medförde felaktiga associationer till den manliga omskärelsen. Många menar ibland att man ska likställa den kvinnliga könsstympningen med den manliga, men dessa är dock otvivelaktigt olika . Pojkar omskärs främst av medicinska skäl, även om det förespråkas i den muslimska och judiska läran. Borttagande av förhud på penisen kan bidra till minskad risk för infektioner och ökad sexuell njutning. Medan däremot den kvinnliga könsstympningen leder till ökad infektionsrisk, problem med att ha sex och svårigheter att utföra dagliga toalettbehov.

Kvinnlig könsstympning är en afrikansk sed som har funnits i över 2000 år. Den spreds troligen från Egypten längs handelsvägar till andra afrikanska länder. I dagens läge förekommer könsstympning längs ett bälte som sträcker sig från Afrikas horn till västra Afrika. Det finns också fall rapporterade från Jemen, Oman och södra Saudiarabien.

WHO har beräknat att det idag finns ca 135 miljoner könsstympade kvinnor. Varje år utsätts 2 miljoner kvinnor för denna grymhet och 6 000 varje dag.

Lagstiftningar och förebyggande arbete mot könsstympning
I Sverige är könsstympning förbjuden. Lagen lyder: 1 § Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem (könsstympning) får inte utföras oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte (Lag 1998:407) .
Verksamheter mot kvinnlig könsstympning är idag väldigt utbredda. Speciellt i de länder där sedvänjan förekommer. I många Afrikanska länder arbetar nationella kommittéer politiskt mot könsstympning, särskilt ute på landsbygderna. Man arbetar med att utbilda kvinnor och informerar dem om riskerna. Man hoppas då att den nya kunskapen ska förhindra att sedvänjan sprids till nästa generation.

Olika former
Det finns fyra olika typer av könsstympning där de tre första är de mest genomförda.
Typ1, Sunna: Ordet sunna betyder tradition på arabiska. Det är det minst omfattande ingreppet, där klitoris förhud och dess yttre topp tas bort.
Typ 2, Klitoridektom : Hela klitoris avlägsnas och hela eller delar av de inre blygdläpparna.
Typ 3, Faraonisk omskärelse eller infibulation: Är det mest omfattande ingreppet där klitoris, inre- och yttre blygdläppar skärs bort. Vulvan sys ihop av det som är kvar av blygdläpparna. Man lämnar en ytterst liten öppning för urin och menstruationsblod.
Typ 4, Andra former: Innebär prickning eller rispning av klitoris med vassa föremål.

Ingreppet utförs vanligen av kvinnor under ofta ohygieniska förhållanden. Det kan ibland ske ute på landsbygden och utföras med smutsiga verktyg. När ingreppet sker i association med en festlighet uppmuntras flickorna att vara modiga och glada över vad som sker. Oftast sker detta utan bedövning. Efter ingreppet sys vulvan ihop och benen binds i fyrtio dagar. Vid några fall utförs könsstympning på sjukhus under bedövning.
”Hon stack ner sina långa fingrar i kappsäcken och fiskade upp ett trasigt rakblad… Men jag såg att den naggade rakbladskanten var täckt av intorkat blod. Hon spottade på rakbladet och torkade av det mot klänningstyget… Innan jag visste ordet av började hon skära av mig mina könsorgan. Jag hörde ljudet av ett slött rakblad såga fram och tillbaka genom huden. ”

Varför stympar man kvinnor

Det finns många olika skäl till varför kvinnor blir könsstympade beroende på vilken kultur och land man kommer ifrån. Jag ska försöka förklara några av dem.

• Det främsta skälet är tradition. Tradition behöver inte vidareförklaras utan det räcker med att man bara säger tradition. Vidare frågor brukar då inte ställas.
• Mannen ska ha en garanti på att kvinnan är oskuld när de gifter sig. Det är mannen som ska öppna kvinnan vid första samlaget. I vissa kulturer betalar mannen fadern för att få gifta sig med hans dotter, och då vill han vara säker på att han får en ”ren” jungfru.
• I flera länder är folk övertygade om att klitoris är en manlig del som måste tas bort.
• Könsstympning ses som en invigning av flickan i den vuxna kvinnans roll.
• Avlägsnande av klitoris ska skydda kvinnan mot promiskuitet och sexuell lusta. Preventivmedel är inte särskilt tillgängliga på många platser i Afrika, därför uppfattas stympningen som ett bra medel för avhållsamhet.
• I vissa länder ses kvinnans könsorgan som fult, smutsigt och klumpigt om det inte skärs bort.
• Kvinnor som inte är könsstympade blir aldrig gifta och som ogift passar man inte in i samhället.

I Somalia är 98 % av kvinnorna könsstympade, därav 80 % är infibulerade.70 % av flickorna könsstympas när de är mellan 5 – 10 år.

Komplikationer och hälsorisker
Könsstympning medför många risker. Det värsta som kan hända i samband med könsstympning är att flickan dör. De flesta drabbas av chock, extrema smärtor, skador på näraliggande organ, infektioner, smärta vid samlag och problem med plågsamma menstruationssmärtor. Spridning av HIV ökar också då man återanvänder osteriliserade instrument.
Förlossningar kan innebära stora risker och smärtor. Infibulerade kvinnor måste skäras upp för att ha chans att föda barnet och sedan sys ihop igen. Med tanke på att fertiliteten är hög i många Afrikanska länder innebär det risk för svåra ärrbildningar då kvinnan flera gånger måste sprättas upp och sys igen vid förlossningar.
Att en kvinna är omskuren behöver inte göra att hon inte kan njuta av sex i framtiden. Men det försvårar och dels förhindrar att en man ska kunna tillfredställa henne sexuellt. Att det hindrar kvinnan att få orgasm är inget som finns dokumenterat, men den kan påverkas lite beroende på vilken typ av stympning hon är utsatt för. Dock visar studier att 90 % av de könsstympade kvinnorna upplever orgasm. Det kan även vara smärtsamt för mannen att ha ett samlag med en omskuren kvinna. En del kanske känner att det är obehagligt för att han orsakar kvinnan så mycket smärta.

Psykiska konsekvenser av könsstympning
De psykologiska konsekvenserna kan vara svåra att utreda, men rapporter och studier visar att ingreppet kan medföra matstörningar, sömnproblem och oroligt humör strax efter ingreppet. Andra flickor upplever ibland svek och ilska mot föräldrarna. När flickorna är omedvetna om vilka hälsorisker det medför så känner de accepterade av samhället och ingreppet har gjorts för hennes bästa. Om hon senare i livet får veta sanningen om vad hon egentligen utsatts för så kan känslorna bli för svåra att hantera. Tankar väcker senare ilska gentemot föräldrarna.


Källförteckning

Dirie Waris, En blomma i Afrikas öken, Bra Böcker, 1999

Socialstyrelsen, Kvinnlig könsstympning, Kopie Center, Stockholm, 2002

www.vardguiden.se , artikel: Könsstympning på kvinnor

www.rfsu.se, kvinnlig könsstympning, artikel: lagar

Litteratur...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kvinnlig Könsstympning

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-05]   Kvinnlig Könsstympning
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4939 [2021-05-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×