Tyskland

7 röster
10000 visningar
uppladdat: 2005-12-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Tyskland före 1914
Åren innan kriget stärktes Tysklands position på många sätt. Industriproduktionen i landet var fyra gånger större 1914 än år 1870. Deras stålindustri var själva centrat i landets ekonomiska framgång.
Under samma period fördubblades landets befolkning från 33 miljoner till 65 miljoner invånare. Detta sågs som ett stort framsteg, sett till att rivalen Frankrikes folkmängd inte ökade alls, utan låg stadigt på 40 miljoner invånare.
På samma storslagna sätt skaffade sig Tyskland en mycket stor armé. Deras arméstyrka blev dubbelt så stor som Frankrikes och tolv gånger så stor som Storbritanniens.
När landet nu blivit så mycket starkare på många olika sätt, märkte man att det enda som visade landet svagt var deras små landsområden. Man ville naturligtvis att landets framgångar också skulle visas i mängden kolonier. Tyskland hade redan innan kolonier, men i jämförelse med Frankrike och Storbritannien var dom ingenting. Till och med dom jämförelsevis små länderna Belgien och Portugal hade större och fler kolonier.
På 1900-talets första decennium började de tyska järn och metallgruvorna sina. Detta såg man som ett ordentligt problem eftersom gruvindustrin i landet utgjort stor del av landets ekonomi. Frankrike hade dom största järngruvorna och dom ville Tyskland gärna se bli sina. Men naturligtvis ville inte Frankrike sälja gruvorna till tyskarna, man tyckte nog att Tyskland var starkt som det redan var. Precis som många andra länder i Europa var fransmännen rädda att Tyskland skulle växa sig alltför stort och mäktigt.
Vid Wienkongressen år 1815 hade man skapat en balans mellan stormakterna i Europa. Det avtalet hade förhindrat krig i nästan hundra år. Men nu kunde freden alltså hotas av Tysklands framväxt.
Tyskland var det starkaste landet i trippelalliansen, som innefattade Österrike-Ungern, Italien och Tyskland. Ententen, den andra alliansen var länderna Frankrike, Storbritannien och Ryssland. Tysklands roll i sin allians var att skydda framförallt Österrike-Ungerns överlevnad.

Tyskland 1914 – 1918
När Österrike-Ungerns kronprinspar Franz-Ferdinand och Sophie blir skjutna på statsbesök i Bosnien, av serben Gavrilo Princip, tvingas Ryssland att gå i krig för Serbien och Tyskland går i krig för Österrike-Ungern.
Tyskarna gick efter Alfred von Schlieffens plan för att klara sig i krig mot ententen. Ententens medlemsländer låg runtom Tyskland och det skulle bli svårt att gå vinnande ur ett krig med anfall från båda sidor. Enligt Schlieffens plan skulle man anfalla Frankrike innan Ryssland kom med hela sin armé för att skydda Serbien. På så sätt skulle man kunna sätt in hela sin tyska armé mot Ryssland.
1 augusti, 1914 förklarade Tyskland krig mot Ryssland. För att hjälpa Ryssland mobiliserar Frankrike sina arméer. Den 3 augusti förklarar Tyskland krig mot fransmännen och dagen efter gick tyskarna in i Belgien för att lättare komma åt Frankrike.
Detta tyskarnas tilltag fick flera länder att se rött, däribland Storbritannien som innan försökt hålla sig utanför konflikterna. Men eftersom Tyskland nu angripit ett land som både Storbritannien och Tyskland lovat att låta vara neutralt, tyckte nog britterna att gränsen korsats. När tyskarna vägrade retirera från Belgien förklarade Storbritannien krig mot Tyskland.
Nu stod alltså Tyskland i tre krig med ententens tre stormakter. Detta hade verkligen blivit ett världskrig, utan att man egentligen ville ha ett krig och man visste inte heller vad man ville uppnå med det.
I kriget mot Storbritannien kämpade man under vatten eftersom man inte kom till något avgörande i slag på land. Britanniska båtar stoppade all båttrafik, även från och till neutrala länder, för att stoppa transporter av krigsmaterial till och från Tyskland. Tyskarna i sin tur försökte med ubåtar sänka skepp på väg mot Storbritannien. Tyskland anföll fler länder till havs, vilket också var anledningen till att USA gick in i kriget 1917. Tyska ubåtar bombade indiska städer, och jagade över hela Atlanten. Även Kina och Japan gick med i kriget mot Tyskland, vilket medförde att länderna tog rekryterade från och flyttade några av sina slag till kolonierna.
På östfronten, i kriget mot Ryssland, kom ett stort ryskt anfall över den tyska gränsen. Anfallet stoppades dock och Ryssland led ett stort nederlag. Efter förlusten följde den ryska revolutionen, och efter den kom nya ryska ledare till makten. Landets nya ledare ville få ett snabbt slut på kriget och slöt därför fred med tyskarna vid Brest-Litovsk. Freden innebar många vinster för Tyskland. Man fick i stort sett kontrollen över ett stort område innefattande Warszawa, Vilnius och Riga. Tyskland fick alltså precis det dom velat, ett starkare rike österut.
I fyra långa år utkämpades ett skyttegravskrig på västfronten mellan fransmän och tyskar. Ingen lyckades segra utan gränserna stannade fanns kvar där de varit vid krigets start. Fem miljoner människor förlorade sina liv till ingen nytta i gravarna. På västfronten trappades kriget upp och tyskarna försökte vinna där en gång för alla 1918. Den tyske kejsaren flydde till Nederländerna. Efter långa strider med många onödiga dödsoffer var kriget slut, kejsaren hade fegat ur, gett upp. Kriget var slut.

Tyskland efter 1918 och fredsuppgörelsen
Enligt Frankrikes premiärminister Clemenceau hade Tyskland blivit besegrade på det sätt dom förtjänat, Tyskarna var ensamt ansvariga för kriget och förstörelsen som följt den och för detta skulle landet få betala dyrt. Detta upprörde naturligtvis Tyskland. Man hade lämnat tillbaka det man vunnit från Ryssland och stod enligt sig själva utom skuld. Dessutom ansåg man inte att man blivit besegrade, utan dragit sig tillbaka frivilligt med ära.
Det avtal som tillslut kom till skott signerades i Versailles 1919. Det innebar för Tyskland att man skulle hålla sig till fred och att Frankrike och Storbritannien tilläts se till att det blev så. Fördraget blev tämligen kraftlöst eftersom USA inte ställde upp, och därmed inte heller Storbritannien. USA ansåg inte att tyskarna behövdes straffas så hårt. Versaillesfördraget skulle ha inneburit att Tyskland s...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Tyskland

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2012-09-26

    bra gjort tycker jag räcker till MVG

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-06]   Tyskland
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4981 [2021-11-28]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×