Dödshjälp, Rätt eller Fel?

22 röster
47349 visningar
uppladdat: 2005-12-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehållsförtäckning


• Innehållsförtäckning

• Inledning

• Källgenomgång

• Dödshjälp

• JA till dödshjälp

• NEJ till dödshjälp

• Mina tankar

• Källoförteckning

Inledning
Jag har valt att skriva om dödshjälp, det verkade intressant och jag kände att jag ville fundera på om detta är rätt eller fel. Jag går inte in så djupt i frågan om dödshjälp, eftersom jag hade begränsat antal sidor som jag fick skriva på. Jag har valt ut vissa delar som jag tycker är mer intressanta och som jag kände var roligare att fundera kring. Jag kommer att förklara lite lätt vad dödshjälp är, hur det är i de länder som har det och varför folk tycker ja eller nej.
Jag tycker man borde tillåta dödshjälp, det är så jag tycker nu. Jag får se om jag får en annan uppfattning efter att jag har gjort detta arbete.
En sak jag undrar över är om det fortfarande är mord om man tar livet av någon som vill det? Detta kan jag tänka mig har med vilken syn man har på livet och döden och vilka moral man har.

Källgenomgång

Ja till dödshjälp
I denna boken står det argument för dödshjälp vilket jag var ute efter till mitt arbete.
Den är skriven av Berit Hedeby och alla hennes böcker är lästa av dem flesta politiker.

Du skall understundom dräpa
I denna var de bara några kapitel om dödshjälp i denna så står det blandat om dödshjälp.
Den är skriven av Torbjörn Tännsjön som är en professor i praktisk filosofi.

Artikel:
När och hur får man döda - eller tar man inte det?
Denna var de fösta jag läste av Torbjörn Tännsjön och det var därför jag sedan valde att ta boken också för att läsa lite till.

Internet:
www.ne.se/jsp/search/articlle.jsp?i_art_id=158132
Denna sida för att få en inblick i vad dödshjälp är.
Det är Nationalencyklopedins hemsida, vilket är ett uppslags värk.

www.jatillivet.se
Denna sida är gjord av folk som är i mot dödshjälp mm. Och jag ville även ha argument i mot dödshjälp med.

www.brobyggarna.org
Denna sidan är gjord av en kristenförsamling, vilket är i mot dödshjälp så även här fan jag argument i mot dödshjälp och jag hittade även andra syn set på dödshjälp.
Dödshjälp
Dödshjälp är när någon hjälper t.ex. en sjuk att dö eller att påskynda hans/hennes död. Detta finns det olika typer ut av, passiv och aktiv.
Passiv dödshjälp är då man indirekt hjälper patienten att dö. Om någon har en svår obotlig sjukdom men att man undviker medicinska eller andra tekniska saker som ger förutsättningar för ett litet längre och plågsamt liv. Detta innebär passiv dödshjälp. Läkarna fattar svåra och stora beslut med patienten eller med hans/hennes anhöriga, om dem ska göra en passiv dödshjälp.
Aktiv dödshjälp är direkt hjälp att förkorta patientens liv. Om man t.ex. ger en överdos av morfin eller sömnmedel. I Sverige är inte aktiv dödshjälp lagligt utan det anses som ett brott mot en annans liv. Men det förs debatter i Sverige och andra länder som inte har legaliserat det och om det finns möjlighet att göra det. De som vill detta finns i intresseföreningar som t.ex. ”Rätten till vår död”.
I Tyskland under nazistregimen utfördes aktiv ofrivillig dödshjälp. Aktiv ofrivillig dödshjälp, då menar man att någon hjälper patienten att dö utan att patienten samtycker.
De dödade hundratusentals gamla, kroniskt sjuka och utvecklingsstöda, bara för att de ansågs belasta nationen. Detta skapade en försiktighet i debatten hur sjukvården ska hantera folk i livets slutskede och t.ex. kronisk medvetslösa patienter.
I januari 2001 legaliserades dödshjälp i Holland. Givetvis så har man gjort upp riktlinjer på hur och när dödhjälpen ska ske.
Dessa är: 1. Patienten måste uppleva outhärdliga fysiska smärtor
2. Patienten önskar att dö måste vara frivillig och framförts flera gånger
3. Patienten måste vara vid medvetande

Man har gjort undersökningar i Holland då har man sett att läkarna inte har följt dessa riktlinjer till nästan hälften av alla dödshjälpsfallen.
Det man ser är att när Holland accepterade frivillig dödshjälp, så har det lett till ofrivillig dödshjälp också. När man intervjuade gamla i Holland så fick man ett utslag av att de flesta var rädda för dödshjälp. Tio procent av alla 2066 äldre män och kvinnor som svarade på frågorna sa att de var rädda för att deras liv skulle avslutas tidigare utan att bli tillfrågade, så svarade dem utan att dödshjälp nämndes.

JA till dödshjälp
De som tycker att man ska legalisera dödshjälp, tycker detta pga. att de vill ha sin rättighet till döden.
Om de inte vill leva mer så tycker de att man ska kunna få förkorta sitt liv. Om man inte känner att det finns något att leva för och om den vill dö, så ska den få det och kan den inte ta det själv så ska den få hjälp. De vill att patienterna ska få dö värdigt.
Vissa menar på, att hindra en människa från att dö, som vill det borde vara förbjudet. Att hjälpa människan att dö är inte att man tar liv, utan det kan kallas att ge död och döden är en gåva som vi alla har fått.

NEJ till dödshjälp
Varför andra inte vill ha dödshjälp är för att då tror de att det bildas en oro i samhället. Det finns två typer som gör denna oro, första är att människor egentligen inte vill dö, men att de känner sig tvungna för att inte vara någon form av belastning för anhöriga. Vilket bara går att förhindra om man förbjuder det.
Den andra typen var om systemet med dödshjälp skulle missbrukas, alltså att läkare utnyttjar detta för att få bort folk som är besvärliga och kostar pengar för samhället och förkortar deras liv fastän de själva inte vill.
Om en patient ligger i olidliga smärtor, får narkotika, smärtstillande och har en obotlig sjukdom i de fallen så önskar de flesta att dö. Det är svårt att fastställa om detta är vad patienten verkligen vill egentligen, man kan inte säga om patienten tänker helt klart. Därför kan det bli fel.
Det finns folk som menar att detta kan man lösa genom att man skriver ett dödstestamente där det står hur man skulle vilja bli behandlad när man är i vissa sjukdomstillstånd. Men detta sker då vid ett friskt tillstånd. Men detta visar inte vad patienten sedan vill när den väl är i detta sjukdomstillstånd, det är mycket svårt att veta hur man reagerar på en situation som man inte har upplevt än.
Sedan så menar folk som är i mot dödshjälp att, läkare kan ju operera bort fel kroppsdel för att de har förväxlat patienter. Varför skulle de inte kunna förväxla patienter då de ska ha dödshjälp?

Mina tankar
Dödhjälp är en svår och stor fråga, på ena sidan har man rätten till sin egen död men på den andra sidan så har man rädslan att det i slutändan inte bli som man själv vill.
Detta är det som jag tycker var det största argumenten för och emot.
Men efter att jag har satt mig in i ämnet så tycker jag fortfarande att man bör kunna få dödshjälp. Jag håller med dem som inte vill legalisera att det kan vara svårt att inte göra fel så att någon råkar dö mot sin vilja. Men jag skulle fortfarande vilja ha den ”tryggheten” att kunna förkorta mitt liv, fastän jag inte kan göra det själv. Jag tycker helt enkelt att man borde legaliseras i Sverige, men jag tycker man ska ha ordentliga regler på hur, när och varför man får ge någon dödshjälp. Detta ska då kontrolleras noggrant. Sedan tycker jag att man även ska få skriva ett dödstestamente. Jag tycker även att det beror på vad personen har för sjukdom, men kan den kommunicera och den säger upprepade gånger att den vill dö så tycker jag att det är solklart att den ska få hjälp att dö. Och för att det i så fall inte ska bli missförstånd, så får man kanske skriva någon form av avtal med läkaren, så den inte framstår senare som mördare. Sedan måste givetvis läkarna vara mycket duktiga och psykisk starka för att klara av att fatta ett sådant beslut och sedan genomföra det. Då kanske läkarna får gå någon speciell kurs också för att de ska kunna vara kvalificerade att göra ett sådant beslut.
Holland som jag tar upp, där behöver det inte vara fel på att man har legaliseras det, utan att det har slarvats, läkarna inte sköter sig och att det inte finns någon större kontroll på detta. Vilket givetvis skulle kunna hända i vilket land som helst men det jag menar är med flera kontroller, extra utbildade läkare och lite fler säkerhets åtgärder, så skulle detta kunna fungera. Troligtvis kommer fel att göras eftersom det inte finns något eller någon som är fel fri.
Sedan tycker jag det är konstigt att det inte finns några stora debatter om djurens dödshjälp som människors. Där utförs aktiv dödshjälp flera gånger om dagen, men skulle man inte göra det så skulle man bli kallad djurplågare. Är man inte en människoplågare om man låter t.ex. en 83åring sitta i en rullstol, kan varken klä sig, äta och sitter i sin egen avföring?
Jag tycker att denna 83åring lider lika mycket som en gammal katt som knappt äter något, ligger och sover för att den är sjuk. Djur får alltså dödshjälp, vilket jag tycker är bra i många fall för jag anser att det blir djurplågeri annars, men just därför tycker jag att även människor ska få dödshjälp, för jag tycker att människor kan plågas lika mycket.
Eller är det så att vi kanske borde låta katter ligga med konstjord andning och har blöja på sig. Detta tycker de flesta låter sjukt eller de skulle inte ens börja fundera över det för att ingen vill lägga ut pengar på en katt eller att djuren inte är lika mycket värda som människan.
Att ta livet av någon är att mörda, men om det är så att den vill detta, är det fortfarande mord?
Detta har jag inte fått något direkt klart svar på, eller det finns helt enkelt inget svar på den. Jag anser att om en person inte vill leva och ber någon annan så är det inte mord i...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Dödshjälp, Rätt eller Fel?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2010-05-06

    plagiat från http://utbildning.stenungsund.se/hassel/H1/etik/Elevarbetik/d%C3%B6dshj%C3%A4lp/religion.htm denna uppsats bör göras om

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-06]   Dödshjälp, Rätt eller Fel?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4989 [2023-02-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×