Dödsstraff-etisk beslutsmodell

19 röster
42972 visningar
uppladdat: 2005-12-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Ska man tillåta dödsstraff eller inte?

Denna fråga är omdiskuterad och en av de svårare moraliska frågorna. De flesta har sin bestämda åsikt i dödsstraffsfrågan, ofta baserade på känslor. Men i etiska frågor krävs mer för att man ska kunna avgöra på ett moraliskt riktigt sätt vad som kan anses vara fel och rätt. Ett moraliskt beslut måste vara genomtänkt, det räcker inte bara med att säga att man känner att det är fel eller rätt. Man måste kunna lägga fram genomtänkta argument och ha fakta om problemet. För att kunna avgöra på ett etiskt riktigt sätt vad som kan anses vara rätt, i det här fallet dödsstraff, kan man använda sig av en etisk beslutsmodell. Den kan se ut såhär:

1. Problemformulering. Ska man tillåta dödstraff eller inte?

2. Informationssamlande. Här tar man reda på fakta som behövs för att ett beslut ska kunna tas. Vilka fakta behövs för att ta ställning till dödsstraff? T ex så kan det vara betydelsefullt att veta om dödsstraff har en avskräckande verkan eller inte. Begås färre våldsbrott i länder som har dödsstraff än i länder som inte har det? Detta har undersökts men man har inte funnit stöd för tanken att ett införande av dödsstraff minskar antalet våldsbrott. Andra fakta av betydelse är om risken att oskyldiga döms är stor och om det är vanligt att oskyldiga döms i de länder där dödstraff redan är tillåtet. Detta är svårt att få reda på men enligt en undersökning gjord av Amnesty International så var det 118 dödsdömda i USA år 2004 som släpptes fria efter att bevis framkommit att de var oskyldiga. Detta är en ganska hög siffra. Det man även kan ta upp är hur tillåtandet av dödsstraff skulle kunna påverka ett samhälle. Skulle samhället kännas tryggare om man visste att de som utför grova våldsbrott dödas? Hur påverkas synen på människors värde och rätten till liv om man inför dödsstraff? De som utför våldsbrott är inte de lika mycket värda som andra eller har de inte lika stor rätt till liv som andra?

3. Alternativställande. Vilka handlingsalternativ finns det? Antingen kan man tillåta det eller annars förbjuda det. Ett tredje alternativ skulle kunna vara att man istället för dödsstraff ger vård och i vissa fall livstidsfängelse. Vården sker i speciella fängelser, för endast grova våldsbrottslingar. Vården ska vara som en hjälp men även som en påföljd av det brott de begått. När eller om dessa brottslingar släpps ut beror helt på resultaten av vården. De som är så allvarligt psykiskt skadade att de aldrig kommer att kunna släppas ut bör placeras i ett speciellt fängelse.

4. Konsekvensbedömning. Vilka konsekvenser får de olika handlingsalternativen? Det kanske starkaste argumentet för dödsstraff är att det avskräcker folk från att begå brott. Detta är en bra konsekvens för hela samhället. Men samtidigt visar ju inga undersökningar på att våldsbrotten är färre i de länder som har dödsstraff. Så kan detta verkligen vara ett hållbart argument?

Det starkaste argumentet mot dödsstraff är att risken är stor att oskyldiga döms. Vad gör man om bevis kommer fram efter det att en person redan straffats, som visar att denne är oskyldig? Eftersom man vet att oskyldiga har dömts till döden och att det är sådant som kan hända så är detta ett hållbart argument.

Andra argument för dödsstraff kan vara att samhället blir av med våldsförövare. Antalet år en brottsling kan dömas till att sitta i fängelse kan minskas om denne sköter sig. Alltså kan han efter ett visst antal år släppas fri. Dödsstraff försäkrar anhöriga till offren och samhället i stort att en mördare aldrig får en chans att mörda igen.

Dessutom är det många som anser att om man har tagit någon annans liv så har man inte längre rätten till ett eget. Livet är heligt och om man berövar någon annan dess liv så har inte längre ens eget liv något värde.

Motståndare till dödsstraff brukar ofta ta upp det mest grundläggande av de mänskliga rättigheterna, nämligen rätten till liv. Alla har rätt till liv. Även om jag dödar en annan människa så har jag rätt till liv. Ingen ska kunna ta den rätten ifrån mig. Om samhället accepterar dödsstraff så minskas respekten för människolivet. Det är inte okej att döda men om du gör det så kommer du att dödas själv. Moraliskt går inte detta ihop. Är inte dödsstraff dessutom att likställa med mord? Ett kallt beräknade mord? Ett par människor i en domstol har rätt att döma andra människor till döden. Gör inte det de till lika mycket mördare som mördaren själv som får dödsstraffet?


Vård och fängelse är ett alternativ som skyddar alla människors rätt till liv och som samtidigt tvingar samhället att ta sitt ansvar för sina medborgare. De som utför grova sexualbrott, mördar och misshandlar har ofta en svår bakgrund. Misshandel, incest och avsaknad av närhet och kärlek är vanliga företeelser i barndomen hos dem som utför grova våldsbrott. Får inte dessa människor hjälp att bearbeta sin svåra barndom är risken stor att de själva utvecklar ett våldsamt och farligt beteende. Våld föder våld, sägs det och till stor del stämmer det nog. Samhället har här en chans att hjälpa genom att ge dem vård så att de till slut kan fungera i samhället.

5. Sannolikhetsbedömning av konsekvenserna. Att oskyldiga kan dömas till döden är ett faktum och därför en sannolik konsekvens. Dödsstraff borde fungera avskräckande, och därmed minska antalet våldsbrott, men det gör det inte enligt undersökningar. Att samhället blir av med våldsbrottslingarna är en ganska självklar konsekvens. Men samtidigt måste man fråga sig om det inte är bättre att ge dessa människor vård och fängelsestraff än att döda dem. Dömer man någon till döden så försäkrar det endast samhället om att just den personen inte kommer att kunna döda igen. Det kommer alltid att finnas andra som utför våldsbrott. Man måste förebygga våld och kriminalitet och eftersom dödsstraff inte gör det så måste man hitta andra sätt. Vård är ett sätt och att skolan, sociala myndigheter m.m. är uppmärksamma på våldstendenser hos ungdomar och barn så att man kan hjälpa dem i tid.

6. Värdering av konsekvenserna. Eftersom man vet att i de länder där dödsstraff är tillåtet döms ibland oskyldiga människor till döden, så är detta en viktig konsekvens som man måste beakta i sitt beslut. Man vet också att dödsstraff inte avskräcker människor från brott. Därför är detta också en viktig sak att tänka på inför sitt beslut. Att samhället blir av med våldsbrottslingar genom att ha dödsstraff anser jag däremot ha en mindre viktig betydelse. Detta för att jag anser att fängelse är en både bättre och mer human lösning än dödsstraff. Dessutom ser jag våldsbrotten som ett samhällsproblem och inte som enskilda individers problem. Att vissa människor är mer våldsbenägna än andra har bakomliggande orsaker såsom psykiska störningar, svår barndom, utanförskapskänsla i samhället, etc. När inte föräldrar eller andra i ens närhet kan hjälpa en är det samhällets ansvar att se till att man får hjälp. Om våldsbrotten i ett samhälle ökar är det något som är fel i samhället. Det löser man inte genom att döma människor till döden.

7. Beslut. Dödsstraff ska inte vara tillåtet. Fängelse med större fokus på vård är det bästa alternativet.

8. Sammanfattning. Mitt beslut grundar sig allra mest på att dödsstraff helt förstör principen att alla har rätt till liv. Det går inte att säga att om jag berövar dig ditt liv så har inte längre mitt liv något värde så därför bör även mitt liv berövas mig. I så fall måste ju detta tänkande fortsätta och även gälla för den domstol som dömer mig till döden. De berövar ju mitt liv och då måste ju deras liv även berövas dem. Så kan det fortsätta i all evighet. Dödsstraff är inhumant och kan likställas med mord. Det minskar inte antalet brott och löser inga problem. Det finns inget hållbart argument som talar för att dödsstraff på något sätt skulle vara bra. Innan jag gjorde beslutsmodellen så hade jag redan min bestämda åsikt; att dödsstraff är fel. Denna åsikt grundade sig mest på känslor och jag ansåg att dödsstraff var detsamma som mord, omänskligt att döma andra till döden, vem har rätt att bestämma över någon annans liv och död o.s.v. Efter att ha gjort modellen så känner jag fortfarande samma sak och just känslan av det inhumana i dödsstraff var nog det avgörande för beslutet. Det fanns ju inte heller några bra argument för dödsstraff så beslutet var inte alltför svårt att ta. Hade det t ex bevisats att våldsbrotten minskar i de länder där man har dödsstraff så hade det nog inte varit lika lätt att ta ett beslut. Men det hade fortfarande kvarstått att dödsstraff är mord och att det största värdet i livet är just rätten till liv och att det ska ingen kunna ta ifrån en.

Det viktigaste är att få bort dödsstraffen. Det ska inte vara tillåtet. Men i mitt beslut nämnde jag även det jag hade som tredje alternativ, att ge vård och i vissa fall livstidsfängelse. I Sverige ger man i vissa fall vård till brottslingar men i många andra länder är det inte så. Ofta är fängelser överbelagda och vissa av brottslingarna är dömda till livstid och kommer alltså att sitta i...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Dödsstraff-etisk beslutsmodell

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-06]   Dödsstraff-etisk beslutsmodell
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5054 [2024-05-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×