Kunskap om Kunskap - En fallstudie av Nationalencyklopedin AB

2136 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med denna studie är att beskriva hur ett företag kan skapa konkurrensfördelar genom en varumärkesutvidgning. Studien baserar sig på fallföretaget Nationalencyklopedin AB. Vi avser att identifiera intern kompetens och resurser och därigenom klargöra vilka styrkor som finns i det befintliga varumärket och som med fördel kan byggas in i den nya produkten. Studien avser även att undersöka om NE AB bör använda sig av en varumärkesutvidgning vid lanseringen av deras nya läromedelsprodukt eller om de bör introducera ett nytt varumärke. Med hjälp av teoretiska och empiriska ramar undersöker vi hur NE AB kan använda sig av dess nuvarande styrkor inom varumärket, konkurrensstrategierna samt kärnkompetensen – vid introduktionen av en ny digital läromedelsprodukt. Vi vill därmed fastslå vinningar med en medveten varumärkesutvidgning på ett generellt plan. All insamling av empiri, samt sammanställning av resultat har genomförts genom en kvalitativ ansats och med fallföretaget som enda enhet. Vi har i denna studie identifierat NE:s kärnkompetens bestående av deras varumärke, trovärdighet, distribution, samt kunskap hos medarbetarna. Dock anser vi även att NE:s databas är en stor tillgång då den ligger till grund för företagets samtliga produkter. För att NE ska skapa sig konkurrensfördelar vid en varumärkesutvidgning anser vi att företaget måste matcha sina kärnkompetenser med marknadens miljö, genom att vara rätt i tiden och ta vara på nya trender, skapa effektivitet inåt i företaget och tillfredsställa kundernas behov, genom att vara snabba med att fatta rätt beslut, samt på bästa sätt ta tillvara på företagets kompetens. Av samtliga dessa kärnkompetenser har vi identifierat varumärket och dess trovärdighet som främsta interna resurserna inom NE. Dock behövs övriga resurser för att bygga upp dessa två centrala. I denna studie föreslår vi även att NE AB bör tillämpa en paraplyutvidgning vid den nya produktlanseringen, vilket innebär att de bör använda samma varumärkesnamn på den nya produkten. Lyckas NE applicera associationerna från kärnvarumärket till den nya produkten, talar detta för en lyckosam utvidgning. Vi anser att det starka varumärket, samt den trovärdighet som NE förknippas med...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kunskap om Kunskap - En fallstudie av Nationalencyklopedin AB

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Kunskap om Kunskap - En fallstudie av Nationalencyklopedin AB
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=50970 [2024-06-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×