Buddhism/Hinduism/islam

9 röster
29939 visningar
uppladdat: 2005-12-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Hinduism/Buddhism/Islam.

Grundandet.

Buddhismens grundare hette Siddharta Guatama - Buddha, och var en indisk prins som valde att leva som tiggare på 500-talet f.Kr.
Islam instiftades av profeten Muhammed på 600-talet e.Kr. Hinduismen har ingen grundare eller profet utan anses vara en del av världsordningen och har sitt ursprung i flera olika kulturer som smält samman till en religion, som man kan spåra flera tusen år f.Kr.

Gudsuppfattning.

Bakom allt i universum finns brahman (det gudomliga). Varje levande varelse har del av den. Brahman kan visa sig i vilken form som helst, som gudar eller människor. Därför myllrar det av gudar inom hinduismen. De flesta dyrkas bara lokalt, men det finns också några som alla hinduer tillber, som t.ex. Brahma, Vishnu, Shiva och Devi. Dessutom finns det många gudomliga djur, som den heliga kon. En viss tro på gudar finns inom buddhism, men de sägs inte ha någon större makt. Buddha själv ansåg gudar var ett påhitt men idag dyrkas han själv som en gud. I islam finns bara en gud, men de har också Jesus och Muhammed som sägs vara en del av deras gud. Allah som betyder gud på arabiska är skapare, allsmäktig och barmhärtig, han är störst.

Heliga texter/platser.

Alla tre religionerna har heliga skrifter och heliga platser. Alla skrifterna innehåller berättelser och legender, tankar och läran om religionen, och regler för hur man ska leva. Islams koranen är dock den skrift som även fungerar som lagbok och vars innehåll styr både människan och samhället. Även de heliga platserna tycks viktigare i den islamska tron. Mot Mecka ”världens centrum” och Kaba är alla moskéer riktade och även den viktiga bönen ska ske i den riktningen. Vallfärder till heliga platser är nästan ett måste. Även hinduerna har en helig stad-Varnasi som ligger vid den heliga floden Ganges. Hit vill man vallfärda för att få ett renande bad eller kanske sin döda kropp bränd och askan strödd i vattnet. Floden används så flitigt att det snarare är en stor hälsorisk att bada i den, än att sinnet ska bli renat. Buddhisterna besöker gärna platser som är förknippade med Buddhas liv och död. Det sägs att hans aska är uppdelad i 84000 olika tempel, men inga direkta ”världs centrum” finns. Möjligen blir den heliga staden Lhasa i Tibet det när den nuvarande Dalai Lama dör eftersom han bodde och verkade där innan sin landsflykt. I hinduismen finns även heliga djur framförallt den heliga kon detta förekommer inte i de andra två.

Meningen med livet/döden.

Både hinduer och buddhister tror på reinkarnation karmans lag finns i båda religionerna. Målet är att höja sin karma under sitt liv så man slutar att återfödas och når nåt bättre – att uppnå Nirvana (evig frid). I Islam ska man leva sitt liv efter Guds önskan, då får man leva i harmoni, och när befrielsen (döden) kommer hamnar man i paradiset. När en buddhist är döende tillbringar man sin sista tid tillsammans med munkarna och bränns sedan på bål när döden inträffat. Hinduerna ska helst lämna allt materiellt och leva som en kringvandrande munk och bara ägna sig åt religionen i hopp om att slippa födas på nytt. Efter döden bränns man på bål och askan strös i en flod, helst Ganges. För båda religioner gäller att man inte sörjer, eftersom den döde återföds eller når Nirvana. I Islam däremot har man mer ritualer och regler för döden. En troende läser ur Koranen för den döende och man begravs vänd mot Mecka.

Hur man uppnår budskapet.

Hinduernas mål att uppnå moksha (befrielsen från reinkarnation). Några grundregler är att man inte får skada eller döda någon levande varelse, (många hinduer är därför vegetarianer), visa kärlek mot hela skapelsen och följ sin kasts plikter. Det finns fyra olika vägar * kunskapens väg, * övningarnas väg, * gärningarnas väg och *hängivenhetens väg. Yoga där man tränar sin kropp och sitt sinne, används av nästan alla hinduer.
Buddhisterna har 8 vägar * rätt kunskap, * rätt tal, * rätt beslut, * rätt tänkande, * rätt liv, *rätt meditation, * rätt strävan och * rätt handlande. Utöver det har de fem moralregler att följa och det finns även andra regler som vissa följer, som leder till Nirvana (evig frid). Meditation är viktig för buddhister för det är genom den som man uppnår befrielsen, att födas som munk eller nunna är ett steg åt rätt håll för det är då man helt kan koncentrera sig på den åttafaldiga vägen. Inom Islam har man fem trospelare att efterleva * trosbekännelse, * be, * vallfärda, * fasta och * allmosor. Trosbekännelsen är den viktigaste reglen, den finns varken i buddhismen eller hin...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Buddhism/Hinduism/islam

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-04-10

    I islam finns bara en gud, men

  • Inactive member 2007-09-26

    mohammed och jesus var väll gu

  • Inactive member 2009-05-30

    JESUS OCH MOHAMMED ÄR ABSOLUT INTE EN DEL AV GUD, DE ÄR PROFETER, GUDS SÄNDEBUD.

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-12]   Buddhism/Hinduism/islam
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5101 [2024-06-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×