Amnesty International

3 röster
9405 visningar
uppladdat: 2005-12-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Amnesty International grundades av advokaten Peter Benenson 1961 i Storbritannien. Han tog initiativ efter att ha läst en artikel om två portugisiska studenter som gripits och dömts till 7 års fängelse för att det hade skålat för friheten. Peter ville då uppmärksamma alla människor som satt fängslade endast för politiska skäl. Han Hans syfte var att frigöra alla människor som fängslats pga. sin tro eller sina åsikter. Han kallade det fängslade för ”samvetsfångar”. Han skrev en artikel som kom att kallas ”The Forgotten Prisoners” och den publicerades den 28 maj 1961 i tidningen ”The Observer” Den kampanjen gjorde så att mer än 1 000 människor anslöt sig till fråga om ”samvetsfångar”. Inom endast ett år hade kampanjen gett mycket positiva intryck och redan då hade Amnesty bildat internationella avdelningar i sju olika länder. Amnesty International kom bildades i Sverige år 1964 av advokaten Hans Göran Franck och författaren Per Wästberg. Symbolen för Amnesty valde Peter ett tänd ljus omringat av taggtråd. Han ville att Amnesty skulle jobba över hela världen om just frågan för ”samvetsfångar”

Avrättning/Dödstraff:

Amnesty International arbetar för att tortyr och dödstraff ska avskaffas. Amnesty säger att dödstraff är oacceptabelt det säger även att dödstraff är den grymmaste och mest förnedrande handlingen och måste avskaffas. Det är alldeles för många oskyldiga som har avrättats i flera av världen stater och Amnesty tycker att alla världens regeringar borde inse att dödstraffet inte är ett straff utan snarare ett brott. Det är allt fler länder som avskaffar dödstraff men siffran är fortfarande negativ. Den årliga statistiken publicerades i april och under hela 2004 avrättades minst 3797 personer i totalt 25 länder, och minst 7395 personer dömdes till döds i 64 länder. Dom här siffrorna av dödstraff och avrättningar är bara en liten del av verkligheten eftersom att många länder undanhåller uppgifter. Främsta orsaken till att siffrorna från 2004 är högre än tidigare är för att Amnesty har fått information om andra avrättningar i t ex Kina. Enligt en säker källa sägs det att i Kina avrättas minst 10 000 personer per år, men Kina uppger bara att ”endast” 3 400 personer avrättades förra året.
Det är 76 länder som har dödstraff kvar men det är endast några få länder som gör verklighet av dödsdomarna. I länderna Iran, Kina, USA och Vietnamn sker 97 % av alla avrättningar.
Men det finns även positiva nyheter, under år 2004 avskaffades dödstraff i fem olika länder så nu är det hela 120 länder som har avskaffat sig dödstraff.

• 84 länder har avskaffat dödsstraffet för alla brott
• 12 länder har avskaffat dödsstraffet utom för extrema brott i krigstid
• 24 länder har avskaffat dödsstraffet i praktiken, dvs. inga avrättningar har verkställts de senaste tio åren.
I år den 1 mars kom ett glädjande besked och det innefattade att den högsta domstolen i USA beslutade att dödstraff mot minderåriga strider mot konstitutionen. Idag har alla länder ett förbud mot dödstraff för ungdomar under 18 år. Den svenska Amnestys generalsekreterare, Carl Söderbergh säger att USA avrättade flest ungdomsbrottslingar och han hoppas nu att förbud mot avrättningen ska ge goda resultat i alla världens länder. Det är dock alldeles för många som avrättas trots att det är oskyldiga.
Amnesty International mål är att jobba för mänskliga rättigheter som ingår i FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheter och andra internationella normer för mänskliga rättigheter. För att uppnå denna vision har A1 som mål att göra utredningar och agera med fokus på att förhindra och göra slut på grova kränkningar av rätten till fysisk och psykisk integritet, åsikts- och yttrandefrihet och av rätten att inte bli diskriminerad, för ramen inom mänskliga rättigheter. Amnesty stödjer alltså allt som tas upp i FN:s allmänna förklarning om mänskliga rättigheter men det inriktar sig dock på ett begränsat antal av dessa rättigheter.
Amnesty arbetar för människor som:
• fängslas för sina åsikters skull
• torteras, döms till döden, mördas av politiska skäl eller på annat sätt får sin fysiska eller psykiska integritet allvarligt kränkt
• utsätts för allvarlig och systematisk diskriminering på grund av politisk eller religiös åsikt, etnisk tillhörighet, kön eller sexuell läggning
Genom att:
• utreda och dokumentera
• utöva påtryckningar
• informera, utbilda och skapa opinion
i syfte att förebygga, förhindra och stoppa kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
Amnesty jobbar alltså med samvetsfångar, dödstraff och tortyr men det får ändå den möjligheten att inrikta sig bl.a. på grova kränkningar av de sociala, ekonomiska och kulturella rättigheterna. Amnesty jobbar också för brott mot de mänskliga rättigheterna som begås av väpnade politiska grupper samt de som begås av regeringar.
Amnesty International är en världsomfattande organisation och arbetar som sagt för de mänskliga rättigheterna. Amnesty står fri från alla regeringar, politiska ideologier, ekonomiska intressen och religioner. Dvs. att Amnesty inte stödjer något speciellt parti, de tar inte emot något ekonomiskt stöd från något land och de stödjer inte heller någon religiös åskådning.
Kampanj/Aktion:
Varje år diskuterar olika länder kritiken mot regeringstjänstemän genom att Amnesty skickar ut delegationer till många områden. De pratar då om de mänskliga rättigheterna och om de offer som har utsatts ändå. Alla uppgifter som Amnesty samlar in används i ett så kallande kampanjarbete. Amnestys kampanj arbete år 2001 var inriktad på tortyr. De startade kampanj arbetet i oktober 2000 och avslutades i december 2001. Deras mål var att allt fler länder skulle respektera FN:s rättigheter mot tortyr. De arbetade också för de 2 813 personer som fallit offer för människokränkningar. Amnesty arbetar också alltid med s.k. mindre aktioner. Det är dock inte ett lika stort arbete som en kampanj men de mindre aktionerna inriktar sig alltid på ett speciellt ämne och inriktar sig på ett speciellt land. Det pågår alltså många aktioner samtidigt och en av aktionerna är riktad mot kvinnovåld i Kenya. De vill bekämpa alla sexuella övergrepp och minska alla våldtäkter som begås.
Amnesty idag:
Amnesty har idag mer än 1,8 miljoner medlämmar och får information och uppgifter av totalt 150 länder, det finns nationella avdelningar i 53 länder. Det finns 7 800 lokala arbetsgrupper samt ungdomsgrupper registrerad i 100 olika länder. Deras huvudkontor ligger i London och det har ungefär 350 anställda samt 100 frivilliga från olika länder. Det hålls alltid ett internationellt möte (ICM) vartannat år och det är det högs beslutande organet som existerar. ICM beslutar det mesta som är kring Amnesty International.
Amnesty i Sverige:
Amnesty i Sverige har omkring 250 lokala arbetsgrupper samt ungefär 59 000 medlemmar. Det finns även ca 40 ungdomsgrupper runt om i Sverige. Amnesty finns i 18 distrikt. I Stockholm, Göteborg och i Malmö på den Amnestys svenska sekretariat är det omkring 30 anställda samt ett antal frivilliga och praktikanter. En generalsekreterare leder alla dessa sekretariat. De högsta beslutande organ är de årsmöte som hålls vartenda år där alla medlemmar får delta.
Flyktningar:
De flesta av oss behöver inte tänka på den hemska känslan att inte ha ett fast hem, rädslan som alltid finns inom en, eller alla konflikter som har tvingat miljontals människor världen över på flykt. Det är som att vi glömmer bort att alla de 19,2 miljoner flyktingar som är på flykt idag är människor precis som vi, de har drömmar, en familj och ett liv och är precis som alla andra eller kanske inte. De söker desperat ett hem och en trygghet där de kan bygga upp sina splittrade liv en gång till. De ställs alltid inför en osäker framtid och vi som kan hjälpa till borde gör det – men egentligen, vad kan vi göra?
De länder som inte har möjligheten att skydda sina invånare tvingar mer eller mindre de att fly. De flyktingar som är på flykt kommer aldrig särskilt långt och över hälften av alla som flyr är s.k. internflyktningar och det innebär att de är bara på flykt inom sitt eget land.
De flesta flyktningar idag befinner sig i länder som Afghanistan, Iran och Sudan. De är typiska länder som tar emot flyktingar pga. att de själv är utsatta av fattighet, plågande konflikter och förtryck. Inte ens en av tio når de industrialiserade länderna. De vi vet är alltså att de människor som flyr är i stort behov av skydd.
För ungefär 50 år sedan med förintelsen och andra världskrigets flyktingkaos i minnet bestämde då världens regeringar att alla som flydde från sina länder skulle erbjudas skydd av omvärlden. FN: s rättighet för flyktingar grundar på att ingen ska återsändas till ett land där deras liv inte är tryggt eller där en frihet hotas. Amnestys flyktingarbete grundläggs alltså enligt FN:s rättighet för flyktningar.
Det blir allt svårare för flyktingar att söka hjälp i västvärlden och inte mins i Europa. Reglerna har blivit allt strängare och flygbolag åker på böter om de flygs människor utan pass. Om det väl kommer sig hit åker det ofta in i fängelse eller sätts i försvar utan att ha gjort någonting. FN:s tortyrkommitté kritiserar många länder eftersom att det har avvisat asylsökande trots att de riskerar tortyr i deras hemländer. Sverige är verkligen inget föredöme när det gäller flyktingar och Sverige har blivit fällt 11 gånger av kommittén pga. brott mot Tortyrkonventionen.
Vad gör Amnesty International med flykting arbetet?
Amnesty International arbetar mot avvisningar/utvisningar vid risk för kränkningar eller tortyr i hemlandet. De har sin grund i organisationens arbete mot kränkningar av mänskliga rättigheter. Amnesty vill motverka alla kränkningar i hemlandet men då måste det finnas möjligheter för flyktningar att ta sig till säkra och skydda platser. Amnesty International arbetar som sagt för ett avskaffande av dödstraff, tortyr och frisläppande ”samvetsfångar”. De vill förbjuda att en person skickas tillbaka till sitt hemland där personen riskerar tortyr eller grova kränkningar.
Amnestys flyktingverksamhet lämnar dokumenterad information till dem som han hand om asylärenden, de vill att en eventuell utvisning ska kontrolleras och vara helt korrekt. Amnestys mål är att informationen som ges ska hindra att människor blir utvisade till de länder där det kan bli utsatta för kränkningar, dömas till fängelse eller tom bli dödsdömd. Amnesty vill skapa större förståelse för asylsökandes och flyktingar situation.

Mina egna reflektioner kring organisationens betydelse
För mig är det självklart att en sådan organisation ska finnas. Men varför tycker jag då att det är självklart? Jo, för att i dagens samhälle präglas vi människor av tortyr och kränkningar. Vi blir bedömda på hur vi ser ut, åt vilket håll vi är lagd och vilken religion vi lever upp till.
Jag tycker att den behövs för att världen inte ska spåra ur, det är viktigt att det finns en organisation som inriktar sig på sådana problem. Eftersom att Amnesty står fri från alla regeringar, politiska ideologer, ekonomiska stöd samt inte håller sig till någon speciell religion blir Amnesty som ett neutralt ”kort” i dagens samhälle.
Organisationen inriktar sig inte åt några speciella människor utan hjälper alla med samma problem. Jag förstår inte själv hur stor påverkan Amnesty International har i världen men jag kan bara tänka mig. Jag är mycket imponerad av organisationen och hur den arbetar. Eftersom att det arbetar för de mänskliga rättigheterna uppskattas den av alla världens människor. Organisationen försöker stoppa dödstraff, kränkningar, tortyr och allt som hör dit och det är jag fascinerad över, det fascinerar mig att en organisation har sådan står påverkan. Jag menar, eftersom att Amnesty har frigjort väldigt många samvetsfångar har Amnesty fått regeringar att börja tänka om. De har stoppat att man ska dödstraffa människor som är oskyldiga.
Amnesty jobbade med en kampanj för att stoppa våldet mot kvinnor och då kom den frågan upp i mitt huvud när jag läste om det att kvinnor inte får bestämma om det vill göra abort? Och är det då Amnesty som ska fördjupa sig i den frågan? Personligen tycker jag att det är en självklar rättighet för en kvinna att ha rätt till fri och säker abort. Men inom rörelsen finns det väldigt många olika åsikter. Det är därför viktigt hur man tar ställning till frågan. Just därför så tycker jag att det är Amnesty som ska fördjupa sig i frågan. Men är det en mänsklig rättighet att ha tillgång till fri abort? Alltså jag vet faktiskt inte. Som jag har förstått det så kan man hävda det ofödda barnets rätt till liv. Men om vi utgår från perspektivet om kvinnors rättigheter så är det en kvinnas rättighet att få bestämma över sin egen kropp.
Eftersom att Amnesty jobbar för mänskliga rättigheter, är det då okej att misshandla sin fru? För mig är misshandel bland det värsta som kan hända, det förekommer dock många sådana fall i Sverige och det är något som måste stoppas. Amnesty jobbar så vitt jag vet för kvinnornas rättigheter och just därför tycker jag att den här frågan är bland den viktigaste av dom alla. En statistik visar att de flesta män som misshandlar sina kvinnor är invandrare. Då kan man ställa sig frågan, är det okej att ta emot flyktingar? Jag menar, männen som är invandrare måste ha kommit till Sverige som en flyktning tidigare i deras liv? Jag vet faktiskt inte själv hur jag ser kommer som flykting? Har man ingen riktigt anledning så tycker jag inte att Sverige ska ta emot flyktningar för att det medför många negativa problem. Jag menar inte att ha några fördomar till invandrare men de flesta som sitter inne är trots allt invandrare. Nog förstår jag att de inte kan återvända till sitt eget hemland om de riskerar tortyr och kräkningar men då tycker inte jag att de ska komma hit till Sverige och ta ut sin ilska och förstöra.
Alla samhällsfrågor har egentligen Amnesty med att göra och jag tror att de måste anpassa sig mycket efter dagens samhälle. Eftersom att det som har hänt dvs. naturkatastroferna tsunamin och naturkatastrofen i New Orleans har påverkat rätt så mycket. Men egentligen har inte Amnesty något med det att göra men jag menar, då kommer frågorna upp om de mänskliga rättigheterna. Är det rätt att hjälpa de yngre människorna före de äldre som inte har lika länge kvar att leva?
Jag tror att världen präglas av alldeles för många fördomar, vi dömer människor alldeles för lätt. Det kan bara handla om rykten man har hört eller om de är svarta eller vita. Därför uppskattar jag att Amnesty finns och inte prioriterar några speciella människor före andra.
När Peter Benenson grundade organisationen var det många som fastade för hans sätt att tänka och hans sätt att se på samvetsfångarna. Det är uppenbarligt att Amnesty har hjälpt till i världen eftersom att de har fått länder att avskaffa dödstraff. De har fått många politiska och samvetsfångar frigivna. De har alltså sedan 1961 när organisationen grundades bara gett positiva intryck. Amnesty har som sagt 1,8 miljoner medlemmar och för mig bevisar det bara en sak och det är att många människor världen runt tycker att organisationen har en bra grundläggande idé.
Hur skulle det då vara om inte denna organisation fanns? Jag tr...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Amnesty International

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-12]   Amnesty International
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5164 [2022-08-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×