Övergödning, med min grupp, en labb

11858 visningar
uppladdat: 2005-12-13
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning: I ett vattendrag bestäms tillväxthastigheten hos producenterna av ljus, koldioxidhalt, temperatur, närsalter m.m. Närsalterna är framförallt joner av kväve, fosfor och kalium. Det är nitratjoner (NO3-), ammoniumjoner (NH4+), fosfatjoner (PO43-) och kaliumjoner (K+).
Om mängden närsalter ökar genom övergödning kommer producenternas massa att öka och när de dör och faller till botten kräver nedbrytningen syre. Vattnet kan då bli syrefritt på botten och istället produceras svavelväte av anaeroba bakterier.
Vi ser övergödningen som ett stort problem och vill gärna göra några experiment för att lära oss mer och kontrollera vad som händer då halten av joner ökar.

Syfte: Vi vill ta reda på hur sjövatten påverkas av rubbningar i ekosystemet, i detta fall övergödning. Är någon skillnad på organisk och oorganisk gödning som tillförs till ekosystemet? Påverkar syretillförsel tillväxten?

Tekniker: Vi har valt att ha fyra stycken olika vattenkvalitéer och tre stycken av varje sort för att gardera oss mot slumpens inverkan. Experimenten står i en rad i fönstret för att få lika mycket ljus och det är 0,75 liter i varje.

Försöksuppställning
Vattenkvalité Lukt Utseende Andmat pH Kommentar
Orörd, referens Sjövatten Ganska klart, lite sediment på botten 10 st, mini rötter 5,5 -
Organisk gödning, 1.7 ml Sjövatten Ganska klart, lite sediment på botten 10 st, mini rötter 5,5 -
Oorganisk gödning, 0.17 ml Sjövatten Ganska klart, lite sediment på botten 10 st, mini rötter 5,5 -
Syretillförsel Sjövatten Ganska klart, lite sediment på botten 10 st, mini rötter 5,5 -

Hypotes: Vi tror att det kommer att börja växa i alla vattenkvalitéerna när vi ställer dem i ljus men det kommer vara skillnad på takten i tillväxten av andmat. Sämst kommer det att växa i den vi tillför syre eftersom det där blir brist på koldioxid som är växtens viktigaste beståndsdel.
Det kommer att växa lite bättre i den som får stå orörd men bäst i de två som vi göder. Vi tror inte att det kommer synas någon skillnad på organisk och oorganisk övergödning i våra små experiment men på ett större område tror vi att det skulle växa bättre med oorganiskt gödningsmedel.

Material: 12 stycken E-kolvar
3 stycken syrepumpar
Pipett
pH indikator
Andmatplantor ca 10 stycken i varje försök
Blomstra (oorganisk gödning)
Änglamark (organisk gödning)
Sjövatten från Härlandatjärn 9 liter


Metoder: Från början mätte vi följande:
- pH var 5,5
- Lukt var som badsjövatten, lite sumpigt.
- Utseende var ganska klart med mindre bruna partiklar som flöt omkring och lite sediment på botten.
Vi mätte upp lika mycket vatten i 12 stycken E-kolvar. Tre stycken lät vi vara orörda. I tre blandade vi i oorganisk gödning och i tre organisk gödning. I de tre sista kopplade vi in akvariepumpar så att de stod och bubblade lite försiktigt i dem.
Vi märkte upp de olika experimenten för att inte blanda ihop dem och avslutade med att lägga i ca 10 stycken andmatplantor i varje. Alla lät vi det stå i 4 veckor i ett fönster. Vi fick fylla på avjoniserat vatten i försöken med syrepumpar, eftersom det dunstade så snabbt i dem.

Resultat: Orörd, referens
Experiment Lukt Utseende Andmat pH Kommentar
1 Sjövatten Lite brunt (alger) på glaset 32 st, långa rötter 6,5 -
2 Sjövatten Lite brunt (alger) på glaset 28 st, långa rötter 6,5 -
3 Sjövatten Lite brunt (alger) på glaset 26 st, långa rötter 6,5 -
medelvärde 28,67 6,5 -

Organisk gödning
Experiment Lukt Utseende Andmat pH Kommentar
1 Avlopp Brunt med vita trådar 0 7,5 Äckligt, mögel
2 Avlopp, inte lika fränt Brunt med vita trådar 0 8 Äckligt, mögel
3 Avlopp, inte lika fränt Brunt med vita trådar 0 7,5 Äckligt, mögel
medelvärde 0 7,7

Oorganisk gödning
Experiment Lukt Utseende Andmat pH Kommentar
1 Sjövatten Mycket alger 53 st, korta rötter 6,0 -
2 Sjövatten Mycket alger 28 st, korta rötter 6,5 -
3 Sjövatten Mycket alger 32 st, korta rötter 6,0 -
medelvärde 37,7 6,2 -

Syretillförsel
Experiment Lukt Utseende Andmat pH Kommentar
1 Sjövatten Mycket klart 6 st 5,0 Mycket bubbligt
2 Sjövatten Mycket klart 23 st 5,0 Mellan bubbligt
3 Sjövatten Mycket klart 15 st 5,0 Minst bubbligt
medelvärde 14,7 5,0


Diskussion och slutsats:
• Tillsatsen av organisk gödning hade antagligen för hög halt av joner och därför dog växterna. När salthalten utanför växten blir för hög kommer det osmotiska trycket göra att växten töms på vatteninnehållet. Den försöker helt enkelt späda ut saltlösningen.
• Tillväxten av andmat var störst i försöket med oorganisk gödning. Även algtillväxten var större, det blev grumligt.
• Rötterna blev längst i den orörda antagligen för att det där krävs mer rötter med rothår för att ta upp joner. I den med gödning krävs inte så stor rothårsyta för att ta upp tillräcklig mängd joner.
• Syretillförseln gjorde att tillväxten inte var speciellt stor och pH värdet sän...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Övergödning, med min grupp, en labb

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-13]   Övergödning, med min grupp, en labb
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5189 [2022-08-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×