Kunskapshantering : En studie i hur man hanterar och bevarar kunskap i projekt

1680 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Genom globalisering och snabba tekniska utvecklingar har förutsättningarna förändrats för företagens konkurrenssituation med ökade kundkrav och möjligheten att behålla personal. Detta har lett till att företag omstrukturerat sin organisation i form av outsourcing. I de fall de reducerat personalstyrkan alltför hårt använder företag konsulter. I de fall då kunskap, genererad inom ett projekt av konsulter, inte överförs till uppdragsgivaren uppstår kunskapsförluster. Förutsättningarna för företagets utveckling och fortlevnad riskerar därmed att försämras. Utan tillvaratagande av kunskap överlever man inte på marknaden.Syftet i uppsatsen är att undersöka och analysera samarbetet mellan uppdragsgivare och konsult i tre olika projekt och se hur uppdragsgivaren har hanterat och bevarat denna kunskap. Vi använder en metod med en intensiv uppläggning och vi gör vår undersökning genom fallstudier på tre företag som vardera använt en konsult till att implementera eller förändra en IT-lösning. Teorier som ger stöd åt vår uppsats återfinns i områdena kunskap, organisationsstruktur, planeringsfilosofier och kommunikation.I slutsatsen har vi kommit fram till att de faktorer som är avgörande för att hantera och bevara kunskap i projekt med konsulter är att man har en genomtänkt och medveten kunskapshantering i form av modeller, metoder och processer. Andra faktorer som är viktiga är projektstruktur, processtyrning, och kommunikation. Enligt undersökningen har vi kommit fram till att alla faktorer som vi utgår ifrån, påverkar bevarad kunskap positivt. Den som framkommer som viktigast är kunskapshanteringen.Vi anser att de ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kunskapshantering : En studie i hur man hanterar och bevarar kunskap i projekt

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Kunskapshantering : En studie i hur man hanterar och bevarar kunskap i projekt
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=51972 [2023-06-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×