Hela det svenska betygssytemet borde avskaffas! Betyg är skadligt!

29 röster
26542 visningar
uppladdat: 2014-07-30
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Här är ett gammalt arbete som inte längre speglar mina ståndpunkter, men som ändå kan vara kul att läsa :)

/Samuel

Hej alla som förespråkar vårt fullständigt meningslösa betygssystem eller någon annan form av betyg. Jag beklagar att detta är lite långt, men för att få fram de flesta argumenten mot att ha ett betygssystem så är detta nödvändigt. Alla ni som fortfarande gillar betyg. Var snälla och läs detta åtminstone en gång och bli arga och svara så vi får igång en liten vettig debatt i ämnet.

Hur mycket man en diskuterar betygssystemet så kommer man fram till att allting är orättvist. Med en betygsskala på 1-10 finns det så många nyanser så att bedömningarna från skola till skola skulle variera avsevärt. En elev som fick en sjua skulle lika gärna kunna få en 5:a eller en 9:a på en annan skola. Detta är mycket orättvist. Det kommer då att ta mycket lång tid för läraren att välja och vraka mellan alla tio betyg som är möjliga att sätta på eleven. Detta system kräver mer av läraren och blir i alla fall orättvist.

Ett system med mvg, vg och g leder till ett liknade problem. Hälften av alla elever ligger mitt emellan g-vg och vg-mvg. Dessa elever blir antingen dragna uppåt eller neråt. En elev på en skola kan ha lärare som är snål med bra betyg och då drar ner alla ”mellan-elever”. En elev på en annan skola kan ha en lärare som drar upp alla elever. Detta resulterar i att de två eleverna kan ha kanske 40 poängs skillnad i slutbetyget fast de egentligen kan lika mycket. Alla olika former av betygssystem gör att det antingen finns för mycket eller för lite betyg och välja mellan. Alla lärare sätter betygen efter sitt eget kriterium. Även om det finns en läroplan osv. så är det läraren själv som avgör vad det ska bli för betyg. Dagens lärare följer mycket sällan läroplanen. Och om de gör det så är det deras tolkning av betygskriterierna och läroplanen som gäller och den kan se ut hursomhälst.

I en domstol har alla läst åtskilliga år juridik, de vet exakt hur lagboken ska tolkas och domaren har stränga kriterier och slår upp alla olika brott i lagboken. Domaren vet mer eller mindre exakt vad han ska dela ut för dom. I Sveriges skola har alla lärare utmärkt sig att få vara ”smådomare” som utan närvaran av advokat eller åklagare tror att de har ensamrätt på att döma alla elever efter sin egen smak. Det finns ingen rätt att överklaga. Man kan inte få målet prövat av en annan ”domare”. Dessutom har inte domaren några stränga kriterier utan dömer lite hej-villt 1 gång varje termin. Lärarna har inte någon lång utbildning i att sätta betyg och någon genomarbetad gemensam plan för betygssättningen. En domare har lång, lång utbildning och är helt objektivt inställd till fallet. Han har i de flesta fall aldrig träffat den anklagade. I skolan har läraren träffat eleven varje dag och på så sätt bildat en personlig relation till eleven som spelar en oerhörd roll vid betygs-sättandet. Med andra ord: Betygen handlar främst om hur mycket läraren gillar dig.

Ok, hur går det för de riktiga domarna då? De har 100 ggr bättre förutsättningar att döma bra. De gör ändå många misstag och dömer olika från mål till mål. Hur sjutton skulle då en liten lärare utan lång utbildning och erfarenhet kunna döma hundratals mål individuellt varje termin rättvist??? Inte ens en domare skulle klara denna uppgift.

Bra, det är bara att dra slutsatsen: Betyg kommer aldrig någonsin att fungera rättvist och bra, de borde avlägsnas.

Betyg visar aldrig vad en elev egentligen kan inom ett visst ämne. Jag har 310 poäng och pluggar inte ofta, gör oftast aldrig läxor och annat tråkigt. Det enda jag gör är att plugga inför prov. (kvällen innan). Och skriver mina uppsatser. Varför får inte jag ig då? Därför att jag har mvg i sv och matte. Det räcker för mvg i allt annat. Hurdå? Att skriva uppsatser är endast ämnet svenska. Att samla information och sammanställa det i en uppsats är svenska. Som tur för mig så behöver man skriva uppsatser i alla olika ämnen. Och jag har ju mvg i svenska, alltså får jag det i alla andra ämnen också. De flesta lärare har prov och uppsatser som betygs-underlag. Allt som har med uppsatser och göra är svenska så länge ämnet inte förutsätter att man har tidigare kunskaper i ämnet. I grundskolan får man aldrig i uppgift att skriva en uppsats om något som är så pass avancerat att det krävs tidigare kunskaper. När du skriver en uppsats använder du: 1. Din förmåga att leta reda på fakta i böcker och på nätet(informationssökning: svenska). 2. Din förmåga att samanställe den vesenliga informationen på ett meningsfullt sätt och omformulera allt med egna ord. 3. din förmåga att fundera lite självständigt över ämnet, analysera, dra logiska slutsatser osv. Ok är ni med nu utan protester: Att skriva en uppsats i biologi visar endast hur bra du är på svenska!!!!…och i viss mån matte (logiskt tänkande)…visserligen lär man sig lite om det man skriver om när man skriver uppsatsen men uppsatsen i sig visar inte på DINA kunskaper i något annat en SVENSKA.

Nu tror jag att det räcker, du har nog förstått. Av detta kan man dra slutsatsen att ca 50% av alla lärares betygs-underlag, är betygsunderlag för dina kunskaper i svenska. Alltså består ditt exempelvis biologibetyg till hälften av en bedömning av vad du kan i svenska. Vad består den andra hälften av ditt betyg av då? ...jo, vad du visat att du kan på proven. Ok, låt oss analysera detta lilla fenomen. Proven är enligt skolan tillför att se hur mycket just du kan i ett visst ämne. För att kunna klara ett prov behövs två delar av din lilla hjärna användas.
1. Den matematiska delen. På de flesta prov kommer kuggfrågor, frågor du måste räkna ut saker på osv. Du måste kunna se samband mellan olika saker. Framför allt inom fysik och mattematik men även inom alla övriga ämnen för att dra logiska slutsatser osv.
2. Minnet. Denna del används för att komma ihåg all fakta. I denna lilla del trycker du in all kunskap som ska skrivas ner på det lilla provet. Detta är en mycket viktig del. Om du är bra på att memorera så slipper du i de flesta fall plugga överhuvudtaget.

Oavsätt vad det är för ämne du skriver prov i så visar ditt provresultat endast:
1. Om du har ett bra minne
2. Om du är bra på svenska
3. Om du tänker logiskt dvs. är bra på matematik.
4. Hur bra pedagog din lärare i ämnet är, dvs. hur bra läraren lyckats få eleverna att memorera sitt budskap.

Säger det någonting överhuvudtaget om vad du egentligen kan inom ämnet? Nej! För att det ska kunna säga det så gäller samma princip som inför uppsatser. Provet måste behandla så pass avancerade områden att eleven drar nytta av tidigare kunskaper inom ämnet och får möjlighet att skriva ner alla dem. Det här betyder i praktiken att man måste göra prov med frågor som eleven inte visste skulle kunna vara med eller helt oförvarnade prov. Detta måste man göra för att få fram riktig fakta om vad eleven egentligen kan och det är ju inte så konstigt eller? Undersökningar visar (från boken spräng skolan) att elever glömmer bort ca 90% av all fakta de tryckt in inför alla prov efter att de skrivit proven. Kunskapen går in genom öronen och ut genom pennan.

Samma sak gäller med uppsatser. För att en uppsats ska visa vad eleven egentligen kan så får den absolut inte vara en fakta uppsats om exempelvis krokodiler. Uppsatsen måste behandla ämnen som gör att eleven måste använda tidigare kunskaper och fundera över svårare frågor. Sådana uppsatser skriver man främst inom ämnet so. Om uppsatsen helt och hållet ska visa vad eleven kan så måste den skrivas helt och hållet i skolan. I alla fall så kommer uppsatsen i alla fall mest visa på dina kunskaper inom svenska även under de bästa uppsats förhållanden.

Väldigt ungefärlig samanställning:
Låt oss samanställa det hela: en lärare har ca 100 elever varje termin att sätta betyg på. Det är omöjligt att lyckas med det särskilt individuellt. Alltså måste läraren gå efter
1.Prov
2.uppsatser
3.personlig upplevelse av eleven som läraren får på lektionerna. Med andra ord hur aktiv, vänlig och trevlig eleven är på lektionen.
Dessa tre punkter utgör lärarens betygsunderlag och väger ungefär lika tungt. 33% = uppsatser som = svenska. 33% = prov varav 10 % = svenska, 7% matte och 16% minne.
De sista 33% består i bästa fall av din relation till läraren. Många lärare hinner nämligen aldrig få mycket till relation och generaliserar kraftigt i klassen.

Dit betyg består av en bedömning av vad du kan i: ca 45 % svenska 10% matte 20% minne och övrigt hur mycket du smörar för läraren. Detta är väldigt dåliga siffror som bara är till för att ungefärligt illustrera vad jag menar. Jag menar att: BETYG SÄGER ÖVERHUVUDTAGET INGENTING OM DINA KUNSKAPER I ETT VISST ÄMNE. (med undantag svenska, matte och möjligen språk).

Ok, låt oss nu titta på betygens funktion här i världen. Att få ett IG betyder: Du är en sopa, en riktig nolla. Att få ett G betyder: du är rätt värdelös. Att få ett VG betyder: du är rätt hyffsad. Att få ett MVG betyder: du är ju bra på det här! Någon av dessa kommentarer får alla elever en gång per termin. Och ni kan ju tänka er att de som får mvg blir glada. De känner sig stolta, de har kämpat och har fått beröm. De är helt nöjda med allting bara för att de har fått MVG. Man kan i själva verket ha en piss dålig lärare som man inte gör något åt bara för att man får MVG. Betygen läraren sätter har inget att göra med hur bra läraren är. Jag fick MVG av en lärare som jag tyckte var skitkass. Det förklarade jag vänligen för min lärare så jag fick G nästa termin. Det är synd att nästan alla MVG-elever blir blinda när de får sitt betyg. De som får G och IG och ibland ett VG utgör den största mängden av skolbarnen. De känner sig själv rätt värdelösa när de får dessa elaka kommentarer. De tror knappast att de kan få högre betyg. De fattar inte att de är skolan det är fel på och tror att det är dem själva allt beror på. Detta leder till att de i många fall blir stökiga och tar på sig attityden: skola är ”boring”. Detta är en annan attetyd en min. När de inte får uppskattning i skolan så börjar de många gånger att stöka och får uppskattning av varandra för alla hyss de kan hitta på. Ingen av stök nissarna i min klass fattar varför jag tycker skolan är ett helvete. Jag har ju MVG i allt. Betyg klassar in folk i olika grupper. MVG-barn, VG-barn, och G-IG-barn. Det uppstår konkurrens och tävling i skolan mellan barnen och allt blir betygsfixerat. Målet är inte längre kunskapen i sig utan betygen. MVG-barnen är stolt och nöjda, VG-barnen tittar upp till dem och kämpar på för att komma upp sig. G-IG-barnen har gett upp och får sin makt, uppmärksamhet och stollighet genom att stöka, bråka och ha sig. Klass-skilnader och konkurrens är inte en särskilt bra miljö att lära sig något i. Eleverna blir stämplade av betygen.

Alla människor är olika, har olika intressen, olika inteligenser osv. Nu har någon idiot bestämt att endast logisk intelligens och några få ämnen som behandlas i skolan är det enda alla ska vara bra på. Alla ska lära sig lite skit här och där. Alla stackare som är jätte bra på massa andra saker ska tvingas jobba med saker de är värdelösa på i skolan och vad får de för det??? jo, en ny kommentar varje termin om hur värdelösa de är. Samhället behöver inte en massa folk som är halv utbildade lite här och där. Ok….nu kommer vi in på mina övriga åsikter om skolan, detta skulle handla om betygen så jag lämnar detta spår nu.

Ok, vi höll på att titta på betygens funktion. Jag har visat lite vad de åstadkommer i praktiken på skolan. Nu tänkte jag se vad man ska ha betygen till senare. Vad är betygens syfte, mening osv.

Betygen finns för att vara en morot för eleverna. Ett tävlingsmoment. För att eleverna ska kämpa och få sina betyg. Betygen är till för att mäta dina kunskaper i ett specifikt ämne. Sedan är betygen till för att andra ska se vad du kan och kunna bedöma om du är värdig ett jobb, en plats på en skola osv. Jag har redan visat att betygen är helt värdelösa inom skolan när det gäller att mäta kunskaper osv. Det är inget att diskutera att betygen ger förödande konsekvenser när de införs i grundskolan. Men vad händer sedan med betygen?

Dina betyg klumpas ihop till en opersonlig summa siffror. Den som har högst är den lyckliga vinnaren. Dessa siffror ska föreställa din kunskapsmängd. Dessa siffror säger lika mycket om dig som en bytta smör. Jovisst, lite säger siffrorna. De säger: Plugghäst, halvplugghäst eller sopa. De säger inget om dina personligheter om dina kunskaper, om din musikaliska förmåga, din sociala förmåga, din kreativitet, demokratiska sinne, skapar kraft osv. Summan används för att konkurrera ut exempelvis alla musikgenin som vill in på adolfredrik och har IG i matte bara för att jag vill komma in på en fin skola även fast jag inte kan sjunga en ton. Ok, detta var ett extremt exempel. Det jag menar är följande: Du kan ha ig i matte, kemi och fysik och mvg i annat och komma in på natur. Du behöver mvg i allt för att bli frisör. Du kan vara helt värdelös på det din linje är inriktad mot och komma in ändå. Men detta är inte det stora problemet. Du kan ha MVG++++ i alla de ämnen som en linje är inriktad på och ändå inte komma in!!!! Bara för att du kanske inte kan multiplikations tabellen. Ändå så kommer folk som bara har vg i dessa ämnen in. Det är skandal!!! Intagningsgränserna på gymnasiet avgörs inte av vad du bör kunna utan av konkurrensen. I det flesta fall ligger intagningsgränserna på runt 150. Det är hur lätt som häls att komma in. På it-gymnasiet i Uppsala var gränsen 50 poäng! Hela systemet är värdelöst!!! Jag känner hur hemskt mycket onödig tid jag slösade de få ggr jag p...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hela det svenska betygssytemet borde avskaffas! Betyg är skadligt!

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2006-04-05

  Det är klart att ens förmåga a

 • Inactive member 2006-05-13

  Jag tycker att så gott som all

 • Inactive member 2006-05-28

  Jag tror du missuppfattat mig

 • Inactive member 2006-05-31

  skicka in den till en tidning

 • Inactive member 2008-03-08

  Sjukt bra sagt om att allt i d

 • Inactive member 2008-03-12

  jag tycker att du har rätt

 • Inactive member 2009-08-16

  Du har rätt på många ställen men betyg är bra i vissa fall. Du nämde något om en morot som för eleven framåt. Om en lärare är duktig kan den med viss hjälp av betygen hjälpa eleven på ett enklare sätt att lära sig mer. Exempel: Lisa hatar mattematik men hon måste få ett G i det för att komma in på den linjen hon vill, läraren ser detta och lägger ner mycket jobb på att hjälpa henne. Efter ett tag börjar Lisa förstå mer och mer och ser logiken i matte och tycker det är roligt. Om inte hennes press på att få ett G i matte uppstått hade hon troligen aldrig lärt sig förstå logik bättre och tycka om det. Utan betygen hade Lisa troligen inte försökt på samma sätt att lära sig eftersom det inte fanns någon mening med det.

 • Inactive member 2009-10-06

  du har rätt i allt du har skrivit.. jag önskar att alla kunde läsa det här för det är verkligen jätte viktigt. Snälla skicka det till nån tidning ! SNÄLLAA !

 • Inactive member 2010-01-08

  poängen är lite att betygen inte motsvarar kunskaps nivåerna. utan din förmåga att komma ihåg dagen innan. ända sättet att ge jämförbara rättvisa betyg vore att ha grymt många oförberedda prov och en stor del i uppgifterna idag ligger i svenskan. Som ni kan se inte är så bra från min kommentar. därför kan jag max få VG i många ämnen även fast min kunskaps nivå om ämnet är mer än nog för skolverkets kriterier

 • Inactive member 2010-01-10

  Om du har 310p kanske du inte ska söka till Rudbeck - 155 poänggränsen bör finnas där av en anledning... Förövrigt så anser jag att du har helt fel. Om vi ska starta en vettig debatt så kan du först ta och leverera ordentliga argument och inte bara belägga dina åsikter med antaganden. Dessutom, varför tror du att Svenska och Matte är ett kärnämne? Smaka på ordet, kärnämne - vad säger det dig? :P Om jag skulle beskriva detta med tre bokstäver, gissa vad det skulle bli? LOL

 • Inactive member 2011-10-27

  Jag håller med dig på mångapunkter men samtidigt inte, t.ex. är det så (i alla fall i min skola) att eleverva faktist INTE VILL ha ett bra betyg. Ingen vill ha stämpeln som "plugghäst" och därför väljer dom helt självmant att inte lyssna på läraren och plugga, detta kallas popularitet och är den största anledningen till varför de flesta elever ligger på betyget svagt G. Visst det finns en del som ligger på g-vg också och ett fåtal vg-mvg barn. Jag har själv vg-mvg i de flesta ämnen oh jobbar hårt för det. Jag är alltså klassad som en "no lifer" men har tillräckligt bra självförtroende för att inte bry mig, vilket jag också tror är en stor anledning till vilket betyg man har. Ja, det beror på lärare också och det är ganska orättvst med betyg på det sättet att det varierar från lärare till lärare och skola till skola men om vi inte hade någon form av bedömning tror jag att väldigt många skulle välja att plugga mindre, eller att inte plugga alls, inklusive mig själv så därför behövs nog betyg som en regäl knuff i ryggen för att man ska lära sig något alls hur orättvist och förjävligt det än är.

 • Inactive member 2012-08-28

  Intressant tanke

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2014-07-30]   Hela det svenska betygssytemet borde avskaffas! Betyg är skadligt!
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5219 [2023-02-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×