Stimulans av barns språkutveckling i en förskola

2360 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Stimulans av barns språkutveckling i en förskola. Hur arbetar pedagogerna? (Stimulation of children’s language development in a preschool. How do the teachers work?) En betydande del av barnets lärande sker i förskolan. Språkstimulerande metoder och förskolans pedagogiska miljö är avgörande för hur väl barnet använder sitt språk senare i livet. Syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagogen stimulerar barns språkutveckling i förskolan. I min undersökning använde jag kvalitativa metoder som observationer, filmning och intervjuer. De tre pedagoger som jag studerade är positivt inställda till min undersökning och de ställde gärna upp för intervjuer. Sammanfattningsvis visar resultatet av min undersökning att den pedagogiska miljön i förskolan har stor betydelse för barnens språkutveckling, men att pedagogernas arbetsförhållanden påverkas av brist på resurser och tid samt stora barngrupper, vilket gör att de inte alltid kan arbeta pedagogiskt på ett önskat sätt. Pedagogerna har inte heller möjlighe...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Stimulans av barns språkutveckling i en förskola

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Stimulans av barns språkutveckling i en förskola
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=52324 [2024-06-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×