Litteraturstudieslaget om stalingrad/operation barbarossa

4 röster
8616 visningar
uppladdat: 2005-12-13
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1. Inledning
Min första tanke när jag fick reda på att vi skulle skriva en fackuppsats var att jag ville skriva om andra världskriget. När jag hade tänkt efter en stund och diskuterat med min handledare så kom jag på att andra världskriget är väldigt stort. Jag tänkte då först strunta i det ämnet och komma på ett helt annat ämne att skriva om. Efter att ha tänkt efter lite mer och diskuterat med min handledare så kom jag på att man kan plocka ut en liten del utav andra världskriget. Jag tänkte på olika personer under andra världskriget och olika slag. Till slut kom jag på att jag ville jobba med Slaget om Stalingrad. Fördelen med slaget om Stalingrad är att det är ett känt slag och lätt att samla fakta om, Det var en viktig vändpunkt under andra världskriget, och har även filmatiserats. Jag har tänkt mig att få reda på hur slaget om Stalingrad egentligen gick till. Efter min litteraturstudie så ska jag försöka jämföra den med filmen Stalingrad och se vad jag kommer fram till. Jag kom att tänka på att jag ville skriva om slaget om Stalingrad mycket för att min handledare tipsade mig om det men också för att det är något som man brukar höra när det pratas om andra världskriget. Men jag har aldrig riktigt fått grepp om det. Det var också en bidragande orsak just att det är så känt men även att det har filmatiserats.


2. Syfte
Jag vill ta reda vad som hände vid slaget om Stalingrad och Operation Barbarossa och vad som avgjorde att ett av 2: a världskrigets avgörande slag stod där. Jag vill också veta vilka länder som var allierade med vilka och varför ju de länderna var allierade . Jag tänker även jämföra innehållet i de skrivna källorna jag använt mig av för att porträttera slaget om Stalingrad med filmen Stalingrad från 1993


3. Litteraturstudie
3.1 Molotov-Ribbentrop pakten
Molotov och Ribbentrop pakten var ett avtal mellan Tyskland och Sovjetunionen som slöts den 23 augusti 1939. Den blev uppkallad efter utrikesministern i respektive land. Under hemlighet så hade de två länderna delat upp Europa mellan sig. T.ex. Så skulle Tyskland få västra Polen där Sovjet inte skulle lägga sig i. Sovjet skulle i sin tur få baltstaterna. Det var däremot tveksamheter om vissa områden inom pakten som t.ex. Vem som skulle få Finland som Sovjet senare invaderade. ( http://susning.nu/molotov-ribbentrop-pakten )

3.2 Tyskland allierar sig med Sovjet
Sovjetunionen hade länge fört förhandlingar med stormakterna i väst (Främst Storbritannien), Men västländerna ”var mycket skeptiska” mycket pga. Stalin inte litade på dem för att han trodde att de ville skapa ett krig mellan Sovjetunionen och Tyskland. Västländerna var mycket misstänksamma mot Stalin men de tyckte inte att det fanns något hot ifrån Tyskland då Storbritannien förhandlat med Hitler och fått ett brev om fred. Winston Churchill Storbritanniens premiärminister hade haft planer att attackera både Tyskland och Sovjet och lägga huvudfronten i norra Norge, Sverige och Finland. ”Den tänkta motståndaren i Skandinavien var Tyskland, medan fronten i Finland riktade sig mot Sovjetunionen” Man hade tänkt engagera båda paktstaterna samtidigt som man skar av Tyskland från sin järnmalmstillförsel. När Tyskland till slut allierade sig med Sovjetunionen så blev stormakterna i väst chockade och de flesta ansåg att ett krig var ett faktum. ( http://susning.nu/molotov-ribbentrop-pakten )

3.2.1 Varför anföll Tyskland Sovjetunionen
Det Tyskland främst tänkte i och med att man invaderade Sovjet var att få tag på den sovjetiska oljan, deras järnmalm och brödsäd. Detta skulle göra att man skulle kunna fortsätta kriget mot Storbritannien och vinna. Hitler ansåg även att Tyskarna behövde utökad yta att leva. Han hade tankar om att de folket som bodde i Sovjetunionen skulle bli ett underfolk till Tyskland och de skulle få arbeta som slavar och tjänare till det tyska folket ( http://www.mimersbrunn.se/arbeten/4539.asp )

3.3 Operation Barbarossa
Den 22 juni 1941 så satte Tyskland Operation Barbarossa i verket. Flera miljoner tyska soldater gick över den Sovjetiska gränsen. Det Sovjetiska försvaret blev tagna på sängen och bara på några veckor så hade de tyska styrkorna trängt långt in i Sovjetunionen. Det Sovjetiska försvaret var splittrat och kunde inte ge tyskarna mycket motstånd. De flesta trodde då att Sovjet med Josef Stalin i spetsen snart skulle vara slagna http://www.geocities.com/andhg/barbarossa.htm?200519 )

3.3.1 Stalins stora problem
Den största orsaken till att Sovjet var oförberedda på ett tyskt anfall var deras diktator Josef Stalin. Han hade ignorerat de varningar som han hade fått att Tyskland skulle angripa Sovjet för han vägrade tro att Hitler skulle bryta Molotov-Ribbentrop pakten. Han tog dessa varningar som provokationer med felaktig information. Detta gjorde att hans underordnade inte vågade ta egna initiativ. (http://www.geocities.com/andhg/barbarossa.htm?200519 )
3.3.2 Stridsberedskap
Några timmar före Sovjetunionen blev attackerade så fick de en order om att höja beredskapen på den förlängda västfronten kruxet var att de inte fick besvara några provokationer ifrån tyskarna. Många officerare visste inte hur de skulle agera under anfallet. De frågade sina överordnade ”Vi är angripna vad skall vi göra?” http://www.geocities.com/andhg/barbarossa.htm?200519 )

3.3.3 Anfallet ett faktum
När det stod helt klart att tyskarna hade inlett en attack så vägrade först Stalin ändå att inse att tyskarna hade inlett en stor attack med full kraft. Stalin blev nästan helt lamslagen efter attacken. Enligt vissa källor så stod den Sovjetiska diktaturen helt utan ledning i flera dagar efter attacken vilket gjorde att det bara gick ännu sämre för sovjet. Stalin hade ju skäl till att vara lamslagen eftersom det var hans fel att det tyska anfallet blev genomförbart. Eftersom att han hade varit så säker på att Adolf Hitler aldrig skulle gå till anfall mot honom. Och då så struntade han i att förstärka försvarslinjerna och varnade inte sina generaler Detta gjorde det ju möjligt för Hitler att hinna göra desto större skada och kanske till och med hinna krossa Sovjetunionen. http://www.geocities.com/andhg/barbarossa.htm?200519 )

3.3.4 Stalin
Efter några dagar så var Stalin tillbaka vid makten efter hans dagar av handlingsförlamning. Under de första veckorna av invasionen så såg det ut som om tyskarna bara vann seger på seger. Sovjet hade 1939-1940 gått i krig mot Finland det så kallade vinterkriget därför att Stalin ville ha en utökad tillgång till Östersjön. Detta utnyttjade Hitler till sin fördel eftersom när Tyskland gick till anfall mot Sovjet så hade Stalin ännu en fiende i norr som ville ge igen för gammal ost i Finland http://www.geocities.com/andhg/barbarossa.htm?200519 )

3.3.5 Tredje rikets allierade
Finland var inte det enda landet som var allierade med Tyskland utan även Italien, Ungern, Rumänien, Kroatien och Slovakien var allierade med Tyskland. Tyskarna hade även folk som gått med dem i kriget fast att deras länder ej var allierade med Tyskland som T.ex. Den ryska befrielse armén som var missnöjda med Stalins regim. Denna så kallade armé gjorde ändå ingen skillnad i kriget http://www.geocities.com/andhg/barbarossa.htm?200519 )

3.4.1 Sveriges stöd till Tyskarna
Den svenska samlingsregeringen hjälpte Tyskland med invasionen genom att de tillät att tyska soldater, vapen och utrustning att transporteras genom Sverige och sedan till den Finska fronten. Det inrättades även en stor tysk depå i Luleå med förnödenheter och material. Den svenska marinen transporterade stora tyska transportflyg till och från Finland. Sverige spelade en stor roll i Tysklands krigs industri eftersom att Tyskland köpte järnmalm och kullager utav Sverige. http://www.geocities.com/andhg/barbarossa.htm?200519 )

3.5 Mer framgångar för Tyskland
När tyskarna i mitten av juli 1941 hade erövrat Smolensk så hade man ”tillryggalagt” två tredjedelar av vägen till Moskva. Man hade då tillfångatagit mer än 1 miljon sovjetiska soldater. Att det gick så pass bra för tyskarna berodde mycket på missbedömningar och misstag från den Sovjetiska ledningens sida. Stalin överskattade också sin förmåga som befälhavare och insåg inte att man egentligen var tvingad till att bli mer defensiva för att vinna tid så gav Stalin order som var omöjliga att utföra. Och som bara gjorde situationen värre. Fler än en armé omringades pga. Stalins ledarskap. http://www.geocities.com/andhg/barbarossa.htm?200519 )

3.5.1 De allierades tro om Sovjet vs Tyskland denna ska flyttas snart
Efter ett litet tag utav kriget så trodde västländerna och även Hitler själv att Sovjet snart skulle vara besegrade. Den amerikanska försvarsministern hade till och med rapporterat till president Roosevelt att ”Tyskland kommer att vara fullt upptaget med att besegra Ryssland under minst en månad och allra högst tre månader!”. Men de bedrog sig alla grovt för Sovjet återhämtade och vann kriget åt de allierade eftersom att de krossade huvuddelen utav Hitlers armé stora och starka armé.
http://www.geocities.com/andhg/barbarossa.htm?200519 )


3.5.2 Effekten utav Nazistisk och Sovjetisk terror i folkets synvinkel
När tyskarna först trängde in i Sovjetunionen så hyllades de som befriare och man hade stora förhoppningar om att det skulle bli så mycket bättre med tyskt styre. Många bönder som hade blivit tvungna att dela olika saker med staten och andra bönder hoppades att tyskarna skulle upplösa kollektivjordbruket (att man ska äga allt tillsammans). De hoppades också att de skulle öppna kyrkorna. Ukrainare, Vitryssar, och Balter hade förhoppningar om att de kunde få bilda egna fristående stater. Stater som finns nu idag. Faktum är att tyskarna bara var ännu grymmare och brutalare än de som tjänade under Stalin. Det nazistiska elit förbandet SS hade order att döda alla kommunister och judar som man mötte. Hitler hade sagt till sina generaler att kriget mot Sovjet var ett utrotningskrig redan innan invasionen. http://www.geocities.com/andhg/barbarossa.htm?200519 )
Allt detta hade Adolf Hitler utryckt i sin bok Mein Kampf där han bl.a. Förklarade allt dåligt som judarna gjort för Tyskland. (Min historiabok)

3.6.1 Slaget om Moskva
I oktober 1941 så trodde alla att Sovjetunionen var ett slaget land och Hitler hade förklarat att han hade vunnit kriget över sovjets stridsmakt och han hade börjat ge order för att dra ur tyska trupper ut ur Sovjet för att användas för andra syften. Sovjetunionen gjorde då en kraftsamling för att driva tillbaka den redan trötta tyska armén. Stalin fick även hjälp utav en gammal rysk vän ”den hårda vinterkylan” Alla tyskarnas motoriserade grejer frös i den bitande kylan och vapnen frös fast i händerna på soldaterna. De tyska styrkorna höll på att förintas i den hårda kylan eftersom de inte var förberedda på ett vinterkrig. Tyskarna klarade sig dock till slut mycket pga att Hitler hade förbjudit att soldaterna skulle få fly tillbaka bäst de ville eftersom han förstod att det skulle bli en panikartad massflykt

3.6.2 Leningrad
Hitler lyckades inte ockupera Moskva men staden Leningrad hade tyskarna ockuperat och de hade staden i ett järngrepp. Staden var så gott som omringad och kontrollerad utav tyskarna. När kriget bröt ut så hade Leningrad haft 3 miljoner invånare. Många invånare evakuerades under kriget men ändå så dog 800 000 personer bl.a. Svält, sjukdomar och tyska bomber och artellerield

3.7 Hitlers orsak att lägga sitt krut på just Stalingrad
Hitler ansåg att det var viktigt att erövra Stalingrad utav flera skäl. Stalingrad var en viktig industristad för Sovjet vid floden Volga. Volga var också en viktig transportled från Kaspiska havet till norra Sovjet och om man skärde av den så skulle Sovjet till slut få slut på viktiga varor från utlandet och skulle då inte klara sig länge.Och att Sovjet skulle försvagas och till slut skulle de bli tvungna att kapitulera. Stalingrad bär ju även Stalins namn som Hitler skulle tjäna propaganda på ansåg han det han inte visste var att Stalin tänkte i liknande banor. (http://www.krigsforum.se/wiki/index.php/slaget_om_stalingrad )

3.7.1 Slaget om Stalingrad
I slutet utav augusti 1942 så hade Tyskarna nått Stalingrad och floden Volga. Den enda möjligheten för tyskarna att få in material i staden var att frakta över Volga vilket var mycket farligt. Den 23 augusti så bö...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Litteraturstudieslaget om stalingrad/operation barbarossa

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-13]   Litteraturstudieslaget om stalingrad/operation barbarossa
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5244 [2024-05-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×