Första världskriget

51 röster
128246 visningar
uppladdat: 2005-12-13
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1.Förklara begreppen nationalism och Imperialism?

Nationalismen uppstod när man började känna samhörighet med människor som man talade samma språk och hade lika traditioner som. Nationalismen växte sig stark och själva nationen/landet man tillhörde blev allt viktigare än den enskilda individen. Före 1:a V.k bodde många olika nationaliteter i samma land, och det var olyckligt, varje nationalitet ville ju ha sitt eget land. När nationalismen blev stark ville inte folkgrupper som t.ex. Bosnier tillhöra Österrike-Ungern längre, utan ville förenas med ett folk de kände samhörighet med, Serberna.

Imperialismen uppstod när länder började skaffa kolonier på andra kontinenter/i andra länder, för att utvidga sitt marknadsområde eller sina råvarukällor. Stormakterna i Europa slogs om kolonierna och det ledde till att det blev stor rivalitet och irritation mellan dem2.Vad menas med den ”svarta veckan”?

Veckan efter de ödesdigra skotten i Sarajevo 28 juni, 1914 har stämplats som ”den svarta veckan”. På bara några dagar drogs nästan hela Europa in i krig.

- 28 juli, Österrike förklarar krig mot staten Serbien, där Franz Ferdinand blev mördad.
- 30 juli, Ryssland börjar allmän mobilisering, för att hjälpa Serbien.
- 1 augusti, Tyskland förklarar krig mot Ryssland. Tyskland och Frankrike mobiliserar. Italien förklara sig neutralt.
- 3 augusti, Tyskland förklarar krig mot Frankrike. Även Belgien förklaras krig från tysk sida.
- 4 augusti, Tyskland går in i neutrala Belgien för att komma åt Frankrike.
- 4 augusti, Storbritannien Förklarar krig mot Tyskland, på grund av deras sätt att gå in i Belgien.

Alla Europas stormakter var nu alltså i krig, trots att de inte visst vad de ville uppnå med det. Det visste nog inte Gavrilo Princip riktigt heller när han sköt F. Ferdinand och hans hustru den där juni dagen, ingen människa hade nog kunnat tänka sig att ”gnistan som tände en världsbrand” skulle kunna påverka hela Europa. Ännu mindre hela världen…


3.Varför blev det krig?

När Tysklands småstater förenades pga. Nationalismen, började landet utvecklas väldigt fort.
Folkskola infördes och folket blev mycket välutbildat. Undervisningen styrdes till företagens/industrins fördel (vi säger att en skofabrik behöver fler folk som kan tillverka skor, Då vände de sig till skolorna och sa att de behövde ett visst antal utbildade skomakare, och skolan såg till att just den generationen skolelever blev duktiga skomakare). Viktiga saker uppfanns t.ex. Konstgödsel. Det var också väldigt sträng disciplin i Tyskland och landet växte sig starkt och mäktigt i Europa. Detta gjorde Frankrike och framförallt Storbritannien rädda, de ville ju inte förlora sin makt och handel i världen. Storbritannien som var världsledande och kontrollerade handeln blev hotat av en nedgång pga. Tex. brister i utbildningen och att Tyskland började kunna utmana Englands makt på haven. Man var också rädd om kolonierna. Eftersom England var först med industrialiseringen så lärde sig alla andra länder (som industrialiserade sig efter) av Englands misstag och utvecklade det som England gjort bra.
Tysklands stålindustri blomstrade efter att tyskarna tagit landområden som var rika på järnmalm av Frankrike, som Tex. Lothringen. Utöver att Frankrike var hotat av Tyskland så var de alltså också arga på dem för tidigare strider och krig.
De slaviska folken hade en önskan, en riktig stark dröm, om att förena alla de slaviska släktena och att få ett eget land, Jugoslavien. Ett av de folkslagen var bosnier, som tillhörde Österrike-Ungern som var ett mäktigt land i mitten av Europa. De var irriterade på bosniernas drömmar om att förenas med bl.a. Serbien. Serbien som var skyddat utav det jättelika Ryssland.

Pakter började bildas.
England och Frankrike ville båda röja undan Tyskand.
Tyskland och Österrike-Ungern kände samhörighet med varandra eftersom de talade samma språk.
Italien gränsade till Österrike-Ungern och de två bildade tillsammans med Tyskland pakten Trippelalliansen, Centralmakterna, och svor på att hjälpa varandra om något utav länderna blev invaderade/började kriga.
De andra stormakterna; Storbritannien, Frankrike och Ryssland (som stödde Serbien) bildade också en pakt, Trippelententen, och svor också de på att samarbeta.
Alla länder rustade upp sina arméer med de nyuppfunna vapnen, och stod nu i en spänd väpnad fred och bara väntade på att ett krig skulle börja.4.Vilken händelse utlöste kriget?

I juni 1914 åkte den Österrikiske tronföljaren Franz Ferdinand och hans hustru på besök i Bosnien. Paret var hatade och sköts till döds av en student, Gavrilo Princip, mitt på ljusa dagen på en gata i huvudstaden Sarajevo. Gavrilo var medlem i en organisation som hette Svarta Handen. Gavrilo tillfångatogs direkt efter skottlossningen men resten av organisationen hann undan och flydde in i Serbien.
Sedan vägrade Serbien att släppa in Österrikisk polis för att leta rätt på medlemmarna. Då fick äntligen Österrike-Ungern en anledning till att starta krig, eftersom de trodde att det var Serbien som låg bakom skotten i Sarajevo. Därefter började den ”svarta veckan” då samtliga stormakter i Europa drogs in i kriget, efter som de alla hade allierat sig.
5.Tyskland ville undvika ett tvåfronts krig, hur var deras plan upplagd? Och Varför genomfördes den inte?

Tyskland hade fiender i både öst och väst och de ville undvika att kriga på två ställen samtidigt. Därför gick de blixtsnabbt in i Frankrike (precis när kriget börjat) för att klara av dem först, innan Ryssland hunnit mobilisera sig, och sedan ge sig an Ryssland. Denna plan kallades för Schlieffenplanen.
Planen fungerade inte alls, för den var grundad på hur krig var förr i tiden. P.g.a. den stora industrialiseringen som Europa genomgått hade en mängd nya vapen uppfunnits, t ex olika gaser, minor, kulsprutor och handgranater, vilka aldrig tidigare hade använts i krig. Flottorna var också moderniserade och bl.a. U-båtar fanns numera. Järnvägar och vägar hade utvecklats enormt och det var lätt att transportera soldater mm.
Tele- och radiokommunikationen var nu väldigt effektivt vilket också hjälpte i krig.
Ingen hade kunnat ana hur detta krig skulle utspela sig med de nya vapnen osv. Folket var ju starka nationalister så de var övertygade om att just deras nation skulle vinna kriget, lätt, och var då positivt inställda till kriget. På tyska tågvagnar kunde det stå ”På utflykt till Paris” och man trodde att kriget skulle vara över på bara några få veckor.
Att de var så naiva, om de bara anat hur fel de hade.
Kriget pågick i fyra år.6.Jag är en tysk soldat på västfronten. Min bror krigar på östfronten. Jag ska berätta om hur våra vardagar skiljer sig från varandra. Om förhållande skillnaderna mellan mig och mina fiender, och även om hur kriget förs till havs.

För ett antal år sedan grävde jag i panik ned mig i en skyttegrav, där jag nu fortfarande bor. Jag är ständigt fysikt aktiv, trots att jag bara får sova ca 2-3 timmar per natt, ibland inte ens det..
Jag lever i en ständig dödsrädsla, jag har loppor och löss, och jag har inte fått tagit av mig skorna på säkert ett halvår. Jag kommer inte ihåg sist jag fick äta mig riktigt mätt, så med tiden har jag blivit mycket undernärd och jag lever i ett rent helvete här. Varje minut dödas det folk och den enda anledningen till att vi soldater kliver upp ut skyttegravarna är att vi annars skulle bli bestraffade med döden, vilket i och för sig även kan bli kostnaden för att vi lyder order.
Vi bara krigar och krigar utan att varken vinna eller förlora någon mark. Fienden har det lika som vi, fast kanske något bättre. De får i alla fall ett mål mat om dagen. Den garantin har inte vi.
På östfronten däremot, där min bror är, flyttas fronten fram och tillbaka hela tiden genom många strider. Ryssarna har dåliga vapen och trycks tillbaka alltmer.
1915 började vi att sänka Storbritanniens/Englands handelsfartyg, men efter någon månad råkade vi sänka ett fartyg med många amerikanska passagerare ombord. USA hotade då oss (Tyskland) att gå med i kriget på Ententens sida, om vi inte slutade sänka fartyg. Vi slutade med det fram till 1917, och då försökte vi snabbt att knäcka England innan USA hann gå med.
Då började England att skicka sina fartyg i konvojer som skyddades utav jagare, det blev ju då svårare för oss att sänka dem och vi utsatte oss själva för stor fara. USA gick sedan med i kriget, utan att vi lyckats knäcka England.

bild på skyttegrav, Taget vid Verdun.
7.Vem vann egentligen kriget? Varför utsågs Tyskland som förlorare? Hur slutade kriget?

Ryssland led stora förluster och blev ständigt tillbaka tryckta av tyskarna på östfronten, Ryssarna var så hungriga, och så fattiga att de tillslut gjorde revolution, 1917. Ryssland var då tvunget att rikta all koncentration på det egna landet, och slöt då fred i kriget. De fick då ge ifrån sig stora landområden som senare blev Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Ryssland blev kommunistiskt och det såg ut som att Tyskland faktiskt skulle vinna kriget.
Tyskland hade dåligt med resurser efter allt krigande dittills och bestämde sig för att satsa allt i en storoffensiv. USA blev då oroligt, eftersom de hade lånat ut pengar till både Frankrike och Tyskland, som de inte skulle få igen om de inte vann kriget. USA hade precis lyckats att knäcka ett kodat telegram som var sänt till Mexico, där de stod att Mexico tänkte anfalla USA (men vet inte om det var sant) Därför gick USA med i kriget på Ententens sida i april 1917. Tysklands armé var helt slutkörd efter år av krig, så när nya fräscha soldater från USA hela tiden kom för att kriga emot dem hade de ingen större chans. 1918 sattes en storoffensiv in mot Tyskland och Österrike-Ungern (Italien hade dragit sig ur långt tidigare) Och Ententen vann då kriget.


Efter kriget.
Kvinnorna fick det mycket bättre efter kriget. De fick rösträtt och en starkare ställning i samhället än tidigare. Många av dem vårdade sårade soldater på krigssjukhusen. Det onda förde gott med sig. Läkarvetenskapen tog ett stor kliv framåt och kirurgerna fick mer än nog av patienter att öva sig på.

I och med Versailles freden (se nästa fråga) drevs Tyskland att betala räkningen för kriget. 132 miljarder guldmark är inte att leka med. Idag är det värt 40gånger mer räknat i kronor. Tyskland kunde helt enkelt inte resa sig igen. De satte igång sedelpressarna, vilket bidrog till en inflation. USA försökte hjälpa Tyskland, som var i stor ekonomisk kris, genom att låna Tyskland pengar. Inflationen minskade och en del av skulderna till Storbritannien och Frankrike betalades ut. Dessa två länder hade i sin tur skulder till USA på grund av deras stora insats i slutet av kriget.
8.Berätta om freden och om vilka resultat och konsekvenser den fick. Hur skulle det kunna bida till nya krig eller skapa en varaktig fred?

Freden slöts i Versailles utanför Paris år 1918. De stora förlorarna i kriget var Tyskland, Österrike-Ungern och Ryssland. Nya länder bildades på de förlorande ländernas bekostnad, för att varje nationalitet skulle få ett eget land och för att försvaga Tyskland och Österrike-Ungern ytterligare. Man trodde att om varje nationalitet fick sitt eget land så skulle man inte behöva kriga mer pga. nationalismen.
Österrike-Ungern fick dela sig i tre; Österrike, Ungern och Tjeckoslovakien. Och Bosnien gick över till Serbien, Kroatien, Montenegro och Makedonien, och de bildade tillsammans Jugoslavien.
Tyskland var det land som straffades hårdast efter kriget, eftersom de ansågs skyldiga till kriget från första början. De Förlorade alla sina kolonier, de fick ge tillbaka landområden som Tex. Lothringen till Frankrike, samt ge landområden till Polen, som blivit självständigt. Tyskland fick från och med då bara ha en begränsad armé och hade enorma skadestånd som de aldrig skulle lyckas betala tillbaka. Frankrike var särskilt pigga på att få sitt skadestånd, eftersom kriget på västfronten hade skett på fransk mark.
De här skadestånden som Tyskland nu hade till diverse länder, blev en av orsakerna till det andra världskriget eftersom Tyskland aldrig skulle kunna betala tillbaka skadestånden.

Av 60miljoner soldater dog 8miljoner och endast 22miljoner kom helskinnade hem, med dem som kom hem hade fått men för livet, mardrömmar och tankarna på det helvete de varit med om i b l a skyttegravarna, många blev aldrig sig själva igen, och en del blev paranoida och folkskygga.
Ett förbund som skulle förhindra framtida krig bildades. Förbundet kallades för NF, Nationernas Förbund, och tanken var att där skulle man diskutera fram andra lösningar än krig, om en konflikt skulle dyka upp mellan två/flera länder. Dessvärre gick inte de stora länderna som t ex. USA och Tyskland med i förbundet så det fick ingen slagkraft. Senare bildades FN Förenta Nationerna.

9.Vad tycker du är mest upprörande med första världskriget och hur tror du att man skulle ha kunnat förhindra detta fruktansvärda krig?

Vad Jag tycker är Mest upprörande är svårt att säga, jag tycker att hela kriget är oerhört fruktansvärt.
Men, jag tycker att det var bra att länderna splittrades och att nya länder där folket tillhörde samma nationalitet bildades.
Fast, det tycker jag att man skulle ha försökt gjort under fredliga omständigheter. Men något som upprör mig mycket är att kriget blev så utdraget, att så många fick sätta livet till.
Kanske skulle den siffran inte ha blivit så hög om USA gått med tidigare i kriget och besegrat tyskarna tidigt.. Men vad vet jag.
Det irr...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Första världskriget

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2009-11-09

  så fint skriv den är

 • Inactive member 2011-02-19

  Den var ju bra!

 • Inactive member 2012-02-01

  hjälpte mig mycket!! :d

 • Inactive member 2012-04-18

  Bra text som var lätt att förstå! Men jag håller inte riktigt med om att det inte hade blivit något andra världskrig om inte skotten i Sarajevo ägt rum... I sådana fall hade de bara hittat något annat att kriga om. Tror jag.

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-13]   Första världskriget
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5278 [2021-11-28]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×