Kärnkraft

4 röster
11428 visningar
uppladdat: 2005-12-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Uppsats del

Framställning
Ett kärnkraftverk är samma sak som ett värmekraftverk. I det verket värms vattnet upp till ånga i en ångmaskin. Sedan strömmar det genom en ångturbin. En generator driver ångturbinen och då framställs el. Den värme man behöver när man ska framställa ånga frigörs när bränslet i reaktorn, uran-235, klyvs med hjälp av neutroner (kärnpartiklar). Neutronerna träffar uranatomerna med hög hastighet, då frigörs nya neutroner och sedan klyver de nya uranatomer, det blir som en kedjereaktion. Bränslet är inkapslat i bränslestavar. Här i Sverige har vi två olika typer av kärnkraftverk, kokarreaktorer och tryckvattenreaktorer.
Inne i tryckvattenreaktorerna är trycket på reaktorvattnet så högt att det inte kan koka. Det varma vattnet värmer en annan vattenkrets där vattnet kokar till ånga som i sin tur driver ångturbinerna och generatorn. Man använder samma vatten i reaktorn och turbinerna i kokarreaktorn. Båda typerna av reaktorer är kondenskraftverk, det betyder att de bara producerar el. Från ångturbinen kommer det varm ånga, den kyls ner av havsvatten i en kondensor. Efter det pumpas havsvattnet ut i havet igen.

Här i Sverige finns det tolv reaktorer på fyra platser, men bara tio av dem är igång. I Ringhals finns det tre tryckvatten- och kokarreaktorer med en sammanlagd effekt på 3,550 MW. I Forsmark finns det tre kokarreaktorer på sammanlagt 3,075 MW och i Oskarshamn tre kokarreaktorer på tillsammans 2,210 MW.
Tillsammans ha de producerat 1,596,5 TWh t.o.m. år 2004. de olika anläggningarna startades mellan år 1972 och 1985.

År 1999 den 30 november stängde man Barsebäck 1 och den 31 maj 2005 stängdes Barsebäck 2. Barsebäck 1 var på 600 MW och Barsebäck 2 var på 600 MW.

MW = Mega Watt TWh = Tera Watt timmar

För- och nackdelar

Ett plus med kärnkraft är att det ger väldigt billig elektricitet. Dessutom blir det i princip inga utsläpp och det är bra för miljön, det blir heller ingen växthuseffekt av kärnkraft.

Jag tycker att man ska fortsätta ha kärnkraft i Sverige eftersom att det är mycket billigare och dessutom blir det inte någon förstörelse i miljön. Anledningen till att vi ska ta bort kärnkraften är att om det läcker ut kommer det bli en stor katastrof. Dessutom är utbränt kärnbränsle väldigt radioaktivt. Det är också svårt att ta hand om det, eftersom att det tar 4,5 miljarder år för Uran 235 att halvera sig. Ett annat stort minus är att man kan tillverka kärnvapen av kärnkrafts produkter. Eftersom att Sverige är ett neutralt land är det ett minus för oss, men för t.ex. Frankrike som har kärnvapen är det ett plus.

Lite kort om folkomröstningen för eller mot kärnkraft
Folkomröstningen hölls år 1990 och den handlade om att behålla kärnkraften eller inte. Det fanns tre alternativ att rösta på. Alternativ 1 var att avveckla kärnkraften direkt, alternativ 2 var att fortsätta med kärnkraft och avveckla den med sunt förnuft så att den skulle vara borta år 2010. Slutligen alternativ 3 som var att fortsätta med kärnkraft. Majoriteten röstade på alternativ 2. Men beslutet att ta bort kärnkraften till år 2010 har blivit lite ändrad. Energiminister Anders Sundström kom på att det skulle bli omöjligt att avveckla kärnkraften till dess.

Lite historia om kärnkraft
Man trodde länge att det alla atomkärnor var odelbara. Men år 1938 lyckades den tyska forskaren Otto Hahn genomföra en konstgjord klyvning av urankärnan. Året efter (1939) lyckades två andra forskare genomföra samma sak med samma resultat. Skillnaden med de var att de kunde tolka experiments resultatet på rätt sätt och då lärde man sig använda fissionsprocessen av energi så som vi gör idag.

År 1942 startades värld...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kärnkraft

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-04-11

    bra arbete. MEn jag tycker att

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-14]   Kärnkraft
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5300 [2022-07-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×