Farliga förbindelser - Choderlos de Laclos

7368 visningar
uppladdat: 2005-12-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Detta är en bok som är skriven på 1700-talet av på den tiden väl kända författaren Choderlos de Laclos. Han var en mycket uppseendeväckande man med sina åsikter och tankar om politik och framförallt adeln som han inte alls tyckte om. Boken skildrar hans tankar och blev därför snabbt omtalad. Den fick inte säljas enligt vissa eftersom Choderlos hade nedsättande värderingar om adeln och annat som var väldigt strikt på den tiden. Den ansågs som erotisk vilket inte gjorde det bättre. I dagens läge skulle den inte klassas som erotisk utan mer som en kärleks roman med mycket intriger. Det var annorlunda på 1700-talet. Erotik var inte något som förekom ofta i böcker.

*
De personerna som står i centrum under hela bokens gång är Marquise de Merteuil och hennes adelsman Le Vicomte de Valmont. Båda är egoistiska och tänker inte på någon annan än sig själv. På sin välfärd och att de ska anses som respektabla adelsmän, vilket de egentligen inte alls kan klassas som. På det sättet är de båda väldigt lika vilket gjort arr de har ett bra förhållande mellan varandra. Det som inte de andra märker i deras bekantskapskrets ör att de båda kör ett slugt spel där de manipulerar, förför och förstör för alla, inklusive sig själva.

Marquise de Merteuil är självsäker som kvinna. Därav det känna exemplet ur ett av breven till Valmont

”Jag föddes för att hämnas mitt kön och härska över ert”

Valmont förför alla unga kvinnor som kommer i hans närhet. Kvinnorna är hans offer eftersom han anser att de inte har något att själva säga till om Eftersom de två är så pass lika uppkommer en vad man kan kalla tävlan mellan dem. I detta spel är allting tillåtet. De drar med sig både oskyldiga kvinnor och män i deras hemska lek.
Ett Vicomtes offer är Présidente de Tourvel som till slut faller för denna förföriska man. En avundsjuk Marquise de Merteuil vill självklart hämnas och oskyldiga Cècile Volanges dras in. Hon har dessutom sin trogne tillbedjare Le Chevalier Danceny. Han och Valmont blir snabbt rivaler.

Det hela slutar med att Danceny reser bort, Cècile går i kloster och den tidigare respektabla Marquise de Merteuil blir alltmer bortstött.

*

Författaren Choderlos de Laclos skriver enligt sin tid. Han använder sådana uttryck som använder på 1700-talet och använder inte moderna ord eller slang. Det kan vara svårt att förstå vissa ord i vissa stycken men man förstår ändå vad det handlar om: Den är inte svårtläst på något sätt själva skriften. Det är handlingen som kan vara lite komplicerad med alla dessa brev som skrivs under hela boken. Det är en brevroman och består endast av brev skrivna mellan huvudpersonerna och bipersonerna. Det kan bli lite långtråkigt efter ett tag att bara läsa brev, men tillslut blir man van. Men det komplicerade är att det nämns nya personer under nästan varje brev, det blir väldigt mycket att hålla reda på. Det positiva med en brevroman är att man kan förstår personerna bättre i boken, det blir mer personligt eftersom det är de själva som skriver. Choderlos de Laclos har som sagt ett agg mot adeln och visar också detta i sin bok via handlingen. Det går tyvärr inte att visa ett exempel för detta eftersom personerna i boken inte skriver om det. Men enligt handlingen så framstår de adla personerna som hänsynslösa och lömska. Vilket var Choderlos egen uppfattning. Boken kan sammanfattas enkelt som en brevroman om dramatiska konflikter kring könsroller, sexualitet och makt.

*

Det finns vissa likheter, men också skillnader med dagens samhälle och det samhället som speglas i boken. Det är fortfarande männen som anses ha övertaget över kvinnorna är idag. I boken skildras unga kvinnor som oskuldfulla och de har inte mycket att säga till om. Det är en ändring på det idag då olika rörelser startas för att motarbeta detta. Självklart är den mest tydliga olikheten att de skriver handskrivna brev till vänner och kära istället för att som idag skicka ett mejl eller sms:a med mobilen exempelvis.

”Det är långt svårare att följa henne än att vinna hennes bevågenhet. Och eftersom man varje gång jagar en kvinna icke kan undvika att möta andra på sin väg, och dessa ofta utöva en lika stor om inte större dragningskraft, så händer det att man antingen ger vika för en ny böjelse eller avstår från sitt mål på grund av trötthet” (exempel sid. 178)

*
Miljön är inte något man kan nämna särskilt mycket om eftersom den inte skildras i boken på samma sätt som en vanlig roman. De skriver ett brev och nämner bara i vissa fall i vilket land eller stad de skriver ifrån. I annat fall står det i slutet av varje brev. På detta sätt:

”Paris den 5 oktober 17**” (exempel sid. 315)

*

De personer i boken som man får den starkaste uppfattningen ifrån är enligt mig Marquise de Merteuil, Le Vicomte de Valmont, Cècile Volanges och Le Chevalier Danceny. Det är också som mest intressant att läsa dessas brev eftersom Le Vicomte de Valmont är Marquise de Merteuil adelsman och Le Chevalier Danceny är Cèciles renhjärtade tillbedjare.

Cèciles är den oskuldsfulla unga kvinnan som är trogen mot dig så länge du är trogen mot henne, vare sig det gäller vänner, tjänare eller älskare. Hon ses som en snäll och omtänksam kvinna som värnar om andra. Ett exempel på detta är från Cèciles brev skrivit till Danceny.

”Jag väntar även av er ärlighet och ädelmod och att ni icke skall söka störa mig i det lovvärda uppsåt man ingivit mig och som jag söker förverkliga” (exempel sid. 134)

Jag får uppfattningen att Le Chevalier de Danceny är en trevlig man som gör att för sin älskade. Han tänker hela tiden på Cècile dock hennes brev om att han ska sluta skriva eftersom hon hamnar i svåra situationer om de fortsätter som de gör. Han är väldigt kärleksfull och hängiven. Han ger inte upp i första taget. Exempel på detta:

”Åh min Cècile, hur avundas jag icke Valmont! Han kommer att se er imorgon, ty det är han som skall framlämna detta brev medan jag försmäktar långt borta från er och mitt enformiga liv flyter i saknad och smärta” (exempel sid. 185)

Marquise de Merteuil är den mest färgstarka och intressanta personen i boken tycker jag personligen. Men är ganska säker på att de flesta också får den uppfattningen. Som det står i boken är hon en hjältinna som är intelligent, fantasirik och kärleksfull men också hänsynslös, hämndgirig och grym. Man kan säga att hon har två skepnader. Den trevliga kvinna som vill alla väl, men sätter sig själv främst. Och den kvinnan som bara vill ha hämnd och få sin vilja igenom. Hon är mycket smart och vet vad hon håller på med och vet vart hon vill komma, kan ses som dominant.

”Nej men när blev ni, min käre vän, så lättskrämd? Är denne Prévan verkligen så farlig? Se hur okonstlad och anspråkslös jag är. Jag har träffat honom rätt ofta, denne lysande segrare, utan att ta den ringaste notis om honom. Skulle jag icke ha erhållit ert brev, så hade jag icke alls brytt mig om honom” (exempel sid. 187)

Le Vicomte de Valmont är en slug man. Han utnyttjar allt och alla i alla situationer. Försöker förföra unga kvinnor och ger sig inte förrän han nått dit. Han tror bra om sig själv och är säker på att han kan få dessa unga kvinnor, trots deras oskuldsfullhet. Han har inte ett så bra förhållande till Merteuil. Deras mål är att han ska försöka ta unga Cèciles oskuld innan hennes giftermål på grund av Merteuils avundsjuka.

”Jag har äntligen gjort min kärleksförklaring, och även om den bemötts med tystnad har jag erhållit ett svar, som förvisso är otvetydigt och i hög grad smickrande. Men låt oss icke gå händelserna i förväg utan skildra dem från början! (exempel sid. 66-67)

*

Jag hade tänkt jämföra boken Farliga förbindelser jag läste med boken ”Kort kjol” skriven av Christina Nord Walhdén. Anledningen till att jag vill jämföra dessa är för i båda böckerna är det unga tjejer som är förtryckta.

”Kort kjol” handlar om en tjej som heter Myran. Hon är på en fest där hon blir lurad, förtryckt och våldtagen av två killar. Myran blir helt förnedrad och hennes liv ändras och ingenting är som förut. Hon får dåligt självförtroende och känner sig äcklig. I ”Farliga förbindelser” är det Cècile Volanges och Madame de Tourvel som är de nedtryckta unga kvinnorna. De blir lurade av Le Vicomte de Valmont som gör allt för att få deras oskuld. Likheten här är då hur det var på 1700-talet och hur det är idag. Nu för tiden så kan ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Farliga förbindelser - Choderlos de Laclos

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-14]   Farliga förbindelser - Choderlos de Laclos
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5330 [2024-07-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×