Att planera och genomföra ett varumärkesvärde-ökande event : inom detaljhandeln på butiksnivå

3361 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Eventmarknadsföring är i ropet just nu beroende på att det är ett sätt att kommunicera direkt till konsumenterna och påverka dem under en längre period. Denna uppsats behandlar hur en arrangör ska gå tillväga för att lyckas med att planera och genomföra ett varumärkesvärdeökande event. Särskilt om eventet har syftet att ses som ett startskott för framtida varumärkesvärde-ökande marknadskommunikation. Vi har använt den planeringsprocess som Shone och Parry gjort och sedan utvecklat denna för att den ska vara användbar till vårt syfte. Shone och Parry's modell innehåller det som krävs för att planera och genomföra ett event, allt ifrån målsättning till utvärdering efter genomförandet. Vår utveckling består av två moment vilka vi lade till i planeringsprocessen. Dels en marknadsundersökning på målgruppen, leverantörerna samt ett moment där utformning av upplevelserummet tog plats. För att ta reda på om vår utveckling av modellen fungerade har vi gjort en fallstudie tillsammans en lokal butik. Vi planerade och genomförde ett varumärkesvärde-ökande event med syfte att stärka butikens varumärke i den önskade målgruppens medvetande. Den empiriska undersökningen bestod av tre delar där den största delen utgörs av tre stycken öppna gruppintervjuer med ungdomar mellan 18-25 år vilka tillhör butikens önskade målgrupp. Det resultat gruppintervjuerna medförde använde vi oss av för att utforma eventets upplevelserum och göra eventet attraktivt för målgruppen. Efter att vi planerat och genomfört eventet kan vi konstatera att ett varumärkesvärde-ökande event inte hade uppnåtts utan vår vidareutveckling av Shone och Parry’s planeringsprocess. Detta eftersom en arrangör aldrig kan va...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Att planera och genomföra ett varumärkesvärde-ökande event : inom detaljhandeln på butiksnivå

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Att planera och genomföra ett varumärkesvärde-ökande event : inom detaljhandeln på butiksnivå
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=53374 [2023-04-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×