Tvångssyndrom -ur olika psykologiska perspektiv

13 röster
38165 visningar
uppladdat: 2005-12-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Allmän fakta om tvångssyndrom

Tvångssyndrom är när individer lär sig att kontrollera sin ångest genom tvång och ritualer. Individer märker att ångesten minskar när de utför sina tvångshandlingar som de har. Därför förstärks rädslan för att inte utföra de olika handlingarna. För att om de inte utför den handlingen som de skulle ha gjort så tror de att någonting läskigt eller obehagligt kommer att hända dem.
Tvångssyndrom infattar tvångstankar eller tvångshandlingar, som då blir symtomerna av tvångssyndromen. Hos flera individer förekommer både tvångstankar och tvångshandlingar.
Tvångstankar är när man gör eller säger fel saker i fel tillfälle eller på olämplig plats. Fast man måste ändå göra de här sakerna för att man är rädd för vad som annars kan hända dem. När man utför dessa saker så kallas det för tvångshandlingar.
Tvångshandlingar är när du upprepar beteenden flera gånger för att slippa ångesten och rädslan. Det kan vara att du går och tittar flera gånger om du har stängt av spisen, fast du redan vet att den är avstängd.
Man utför dessa tvångshandlingar för att kunna känna sig lättare till mods. Man vågar inte utsätta sig själv eller närstående för olika risker som man då tror kommer att hända om man inte utför de olika beteenden.


De olika perspektivens orsaker till tvångssyndromet

Alla de olika psykologiska perspektiven har olika förklaringar till tvångssyndrom. Här är vad de anser är orsaken.

Psykodynamiska: De tror att när det blir en konflikt mellan äggets överjag och detet så känner man ångest. Jaget vet då inte vad den ska göra och utför då försvarsmekanismen förträngning. Man förlägger bort ångesten till någonting annat som i det här fallet då blir tvångshandlingar. För att man vill förlägga ångesten till någonting som man kan ha kontroll över, som då till exempel är att det är lättare att trycka på en lampas knapp femton gånger än att gå runt med en massa ångest som inte minskar. Det är deras orsaker på hur tvångssyndrom kan uppkomma. Detet och överjaget är då stort medans jaget trycks undan.

Beteende: Det tror att det beror på en negativ förstärkning. För att om jag fick ångest och utför en tvångshandling så får jag min ångest att minska. Jag har då utfört ett beteende som leder till att någonting obehagligt minskar. Ett exempel är då att jag står och trycker på en lampas knapp femton går för att ångesten ska minska. Jag kommer då att fort sätta utföra den här handlingen för att jag märker att det obehagliga minskar.

Humanistiska: De tror att vi har tre styckena bubblor, eller vad man ska kalla dem. Det är idealsjälv, självbild och upplevelser. I det här fallet så anser de att idealsjälvet vill att man ska vara bäst och snyggast, självbilden upplever att man inte är det, så självbilden kan då inte uppnå det som idealsjälvet vill. Man får då ångest för att man inte är den som idealsjälvet ”säger” att man ska vara. De anser då att tvångssyndromen beror på att man vill vara som idealet men inte lyckas. Då får man ångest som man försöker minskar genom att utföra tvångshandlingar. Man utför även tvångshandlingarna för att man ska kunna nå upp till sitt idealsjälv. Enligt idealsjälvet ska man vara ren, och det kan var en tvångshandling man då utför, att tvätta händerna hela tiden. En annan ska varför man utför även dessa beteenden är för att inget obehagligt ska hända en. För att det får inte hända om man ska nå upp till sitt idealsjälv.

Kognitiva: De tror att man har lärt in sig de olika tvångstankarna och tvångshandlingarna i så kallade scheman. När man någon gång har haft ångest så har man utfört ett visst beteende, så att den här ångesten minskar. Man fortsätter då att utföra det här beteendet varje gång man får den här ångesten. För att man har lärt in sig att ångesten minskar och det är det man vill. Vi vänjer oss sedan att utför dessa beteenden, och får därför svårt att sluta med dem.

Kemiska/Biologiska: De tror att tvångssyndrom är en biologiskt grundad sjukdom som nästan är oberoende av kulturen, alltså av yttre påverkningar.
De anser även att tvångssyndrom kan bero på att signalämnet serotonin är ur balans. De gör att det finns ångest frigörande hormoner i kroppen, och främst då i hjärnan. För att det är serotonin som gör att ångesten minskar. Det tror att tvångssyndromen beror på serotonin eftersom att mediciner som riktar in sig på serotonin har en positiv effekt mot tvångssyndrom.

Etologiska/Evolutionära: De tror att tvångssyndrom beror på hur vi levde förr i tiden och hur vi genetiskt ärvt det vidare genom tiden. Att man förr i tiden överlevde bättre om man hade god hygien, för att då var det inte lika stor chans att du fick några sjukdomar. Du tvättade dig därför då hela tiden, på samma sätt som en med tvångssyndrom kan göra nu i dagsläget. De anser därför att tvångssyndromen är ärftligt.
En annan orsak till tvångssyndrom enligt dem är att ångesten alltid har funnits. Man har alltid velat bli av med den, och på det sättet så uppstod tvångstankar och tvångshandlingar. Man försökte hitta på olika saker för att ångesten skulle minska.


Vilka perspektiv som jag tycker förklarar tvångssyndromet bäst: Det perspektivet som jag tycker förklarar tvångssyndromet bäst är det kognitiva. För att det är det som jag tycker har en den mest troligaste teorin om hur tvångssyndromen uppstår och hur den kvarlever med hjälp av schemana. Jag tycker även att det kemiska/biologiska har en bra teori om hur tvångssyndromet uppkommer.


Behandling av tvångssyndrom

Den behandling som jag anser vara den bästa är kognitiv beteendeterapi. För att det är den som jag tycker verkar mest anpassad till just tvångssyndrom.
Den kognitiva beteendeterapin, som även kallas för KBT, går ut på att försöka ändra en människas tankar och känslor genom att först förändra dens beteende. De försöker vänja patienterna med det som de tycker är obehagligt och skrämmande. Om man har en tvångshandling som säger att man ska tvätta händerna hela tiden, man vill inte vara smutsig. Man utsätter då den här personen för smuts för att försöka få personen att inse att det inte kommer att hända någonting fast händerna är smutsiga. Behandlingen kan ta ganska lång tid, så man ska inte försöka skynda på patienten. För att då kan det bli så att den inte går med på att göra någonting alls, och det vill man ju inte.
Med KBT så ändrar man även patientens scheman. Man försöker få bort att det varje gång som de upplever ångest måste utföra ett speciellt beteende.
Jag tycker även att man kan välja att använda sig av beteendeterapi. Beteendeterapin är nästan detsamma som KBT, förutom att den inte ändrar på några scheman. Utan man inriktar sig på patientens beteende. Man försöker då att ersätta det negativa beteendet med ett mer normalt beteende. Man försöker då att försiktigt lära patienten att minska på känsligheten mot det som de tycker är obehagligt och skrämmande, så att de då kan reagera på ett mer normalt sätt.
Jag tycker även att man ska kombinera de olika behandlingarna med läkemede...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Tvångssyndrom -ur olika psykologiska perspektiv

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2009-11-26

    Vart hittar man källor till vad de olika perspektive nser på tvångssyndromen?

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-14]   Tvångssyndrom -ur olika psykologiska perspektiv
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5340 [2023-04-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×