Specialpedagogens roll i förskolan En kvalitativ studie om förväntningar på specialpedagogens uppdrag.

3140 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Abstract Denna uppsats belyser förväntningar på specialpedagogrollen samt undersöker om specialpedagogens tre uppdrag som undervisare, utredare och utvecklare efterfrågas. I litteraturdelen definieras begreppet specialpedagogik samt kunskapen om specialpedagogrollen i handledning, kartläggning och utveckling. Förskolan är till för alla barn, och de bör ses utifrån ett helhetsperspektiv. Detta beskrivs i ett utvecklingsekologiskt perspektiv. Lärare i förskolan och skolledares yrkesroll belyses. För att åskådliggöra vilka förväntningar personalen i förskolan har på specialpedagogens uppdrag, har vi valt att genomföra en kvalitativ semistrukturerad intervju med lärare i förskolan, skolledare och specialpedagoger. Resultatdelen visar att specialpedagogik är svårt att definiera. Kompetensen som specialpedagogen besitter ses som en skillnad jämfört med pedagogik. Handledning är för alla yrkesgrupper det viktigaste uppdraget och det som alla yrkesgrupper vill att specialpedagogen arbetar med. Skolledarna vill se mer undervisning till barnen, och specialpedagogerna vill undervisa samt fortbilda pedagoger i förskolan. Lärarna i förskolan efterfrågar fler specialpedagoger att tillgå. Vi har funnit att specialpedagogens uppdrag motsvarar de intervjuades förväntningar. Samtliga respondenter har stort förtroende för specialpedagogens kunskap. Lärarna vill ha mer tid till utvärdering av specialpedagogiska insatser och fler specialpedagoger att tillgå. Skolle...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Specialpedagogens roll i förskolan En kvalitativ studie om förväntningar på specialpedagogens uppdrag.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2010-09-27

    Hej Tyvärr går det inte att få fram uppsatsen - varför? Hälsningar Laina Rosberg

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Specialpedagogens roll i förskolan En kvalitativ studie om förväntningar på specialpedagogens uppdrag.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=53797 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×