Atombomben

22 röster
32031 visningar
uppladdat: 2005-12-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Atombomben var den första sortens kärnvapen som togs fram.
Atombomben är ett mycket kraftfullt kärnvapen.
I slutet på 1930-talet kom forskare i Europa fram till att en kedjereaktion, fission, av uran kunde användas för tillverkning av kraftfulla vapen.
USA:s dåvarande president, Franklin D. Roosevelt fick ett brev av Albert Einstein i augusti 1939. I brevet beskrev Albert denna upptäckt och varnade för den förödelse den kunde skapa.
USA ville inte riskera sin försvarsmöjlighet och satta då igång det topphemliga Manhattanprojektet.
Målet var att tillverka en så kraftfull bomb som möjligt.
Ledaren för projektet var brigadgeneralen Leslie R. Groves.
Projektet var verksamt på många platser men framför allt i Los Alamos, New Mexico.
Slutligen tillverkades där den första atombomben under ledning av den amerikanske fysikern J. Robert Oppenheimer.
Man kan säga att grunden till atombomben togs fram av forskare innan själva atombomben skapades under Manhattanprojektet.
Den första atombomben som användes kallades Little Boy.
Den släpptes över Hiroshima klockan kvar över åtta den 6 augusti 1945.
Anledningarna till att atombomben tillverkades var bl.a. att USA skulle ha ett så kraftfullt vapen som möjligt som de skulle kunna använda mot eventuella fiender. En annan anledning var att man skulle bli först i världen att tillverka en så pass kraftfull bomb.
Först i provsprängningsordningen blev naturligtvis USA, sedan kom Sovjetunionen 1949, Storbritannien 1952, Frankrike 1960 och senast Kina, som provsprängde sin första atombomb år 1964.
Konflikter i samband med atombomben
Atombombens följder blev mycket död och förödelse i Japan.
Så mycket att Japan tvingades att kapitulera och kriget mellan Japan och USA var därmed över.
De konflikter som har skapats i och med atombombsbygget är många.
Anledningen till konflikterna är att de styrande i t.ex. USA, Tyskland, Ryssland och Japan hela tiden oroat sig för potentionella (möjliga) anfall från ett annat land.
Detta har skapat oroligheter och följden blir att de makthavande söker sig efter en större utveckling av sina vapen, något som gör de andra länderna inte vågar ställa sig emot landet i fråga.

Hur påverkade atombombsanfallen Japan
Japan attackerades av USA med en atombomb i Hiroshima och en atombomb i Nagasaki.
Det berättas av vittnen att de sett människor, människor med större ansikten än vanligt, dess läppar var starkt svullna och ögonen var slutna.
Huden på människornas händer hängde lös som ett par gummihandskar.
Vittnen berättar också hur de sett små flickor som vart ute och lekt, de hade inte bara fått kläderna avslitna utan också huden.
Dessa berättelser visar hur hemskt atombomben påverkade människorna i Hiroshima och Nagasaki.
Tusentals dog och städerna blev totalförstörda.
Det tog lång tid för städerna att återuppbyggas och när Hiroshima återuppbyggdes kom staden att bli en fredsstad som fortfarande har samma titel.
Det berättas om en flicka som bodde i Hiroshima efter atombombsattacken.
Hon drabbas av leukemi, vilket är en eftereffekt av atombomben, och hon blir mycket sjuk.
Tillsammans med sin bror påbörjar de ett projekt, projektet innebär att de ska vika 1000 stycken papperstranor.
Tyvärr hinner de inte vika klart dessa innan hon dör.
Hennes dödsdag är en officiell minnesdag i Japan och i Hiroshima, där flickan bodde, finns nu ett monument som besöks av många människor.
Framför allt skolbarn som lägger sina papperstranor vid hennes monument.
Industrierna i Japan påverkades hårt av att Hiroshima och Nagasaki bombades.
Industrierna i städerna lamslogs och produktionen stoppades,
t.ex. lamslogs fabriken Mitsubishi i Japan.
Spänningar mellan länder i och med atombomben
I och med atombombsprojektet skapades också många konflikter länder emellan.
Den spänning som skapades mellan före detta Sovjetunionen och USA var enorm.
De hade en ständig kamp om vem som skulle vara först att framställa och tillverka den starkaste bomben som någonsin existerat.
De var hela tiden oroade om vem som skulle lyckas först.
Anledningen till deras oro var möjligheten att det första landet som hann göra klart den så kallade atombomben skulle attackera det andra landet.
Antingen av den anledning att de ville visa sig vara vinnare eller att göra en provsprängning för att se om atombomben fungerade som den skulle.

Atombombens uppbyggnad


Detta är en, ur teknisk synvinkel, enkel bild av en atombomb.
Här förs två underkritiska laddningar ihop och blir tillsammans överkritiska.
Materialet, som kan vara uran eller plutonium, börjar klyvas och en kedjereaktion startar.
Kedjereaktionen som startar blir snabbt explosionsartad och bomben sprängs.


Sammanfattning

• Atombomben är ett väldigt kraftfullt vapen som skapades under Manhattanprojektet. Manhattanprojektet var det projekt som USA inledde för att inte mista sin försvarsmöjlighet i kriget.

• Först i provsprängningsordningen blev naturligtvis USA, sedan kom Sovjetunionen 1949, Storbritannien 1952, Frankrike 1960 och senast Kina, som provsprängde sin första atombomb år 1964.

• Den första atombomben, som kom att fällas över Hiroshima, hade namnet Little Boy och släpptes den 6 augusti 1945 av Boeing B-29 bombaren Enola Gay.

• Senare kom USA att också bomba staden Nagasaki, också i Japan. Förödelsen i staden blev enorm.

• Atombombsanfallen på städerna orsakade över 300 000 dödsfall.

• Atombomben kom att skapa konflikter länder emellan. Stormaktsländerna var ständigt oroade om vem som skulle bli först att bygga den kraftiga atombomben.

• I slutet på 1930-talet kom forskare i Europa fram till att en kedjereaktion, fission, av uran kunde användas för tillverkning av kraftfulla vapen. På detta sätt lades grunden för bygget av atombomben.

• Flera länder fortsatte att provspränga atombomber och kärnvapen och den sura eftersmaken av dessa provsprängningar kom att påverka många människor världen över i form av cancer och andra svåra sjukdomar.

• I nuläget så har det lugnat ner sig när det gäller provsprängningar av atombomber. Som tur är har inga fler atombomber fällts över något land och arbetet med att förhindra att atombomben kommer i orätta händer fortsätter och har hittills gått som det skall.

Personlig reflektion - Analys

Mina åsikter om atombomben är mestadels negativa.
Jag tycker att atombomben är ett allvarligt samhällsproblem och ett hot mot mänskligheten.
Atombombsattacken på Hiroshima kunde ha varit mycket mer omfattande vilket skulle ha lett till att många fler människor skulle ha dött.
Detta skulle ha lett till mer förödelse och det skulle ha tagit längre tid att återuppbygga staden.

Dåtiden påverkades starkt av atombomben och dess effekt.
Den innebar stor förödelse i Japan och utgjorde ett stort hot mot dåtidens samhälle.
Självklart var atombomben också förr i tiden en fara för miljön och den påverkade miljön mycket negativt.

Detta är också ett allvarligt problem i nutid eftersom vi redan nu ser hur vår värld påverkas med t.ex. temperaturhöjningar pga. miljöförstörelse.
Och inte kan man säga att fler atombombsprov eller nedslag skulle bidra till någonting positivt åt miljön.
I dagens läge påverkar atombomben oss på så sätt att det finns en hotbild i vissa länder.
Och världens ”hjälteland” USA är alltid snabbast med att peka ut andra länder och säga att de sysselsätter sig med tillverkning av atombomber.
Man kan se hur USA gick in i Irak, vad var anledningen?
Det var att Irak anklagades för tillverkning av kärnvapen.
I dagens läge blir vi fortfarande påverkade av död som en effekt av de atombomber som släpptes över Hiroshima och Nagasaki.
Det finns fortfarande människor som dör av strålningen som atombomben gav efter sig.
Även om de flesta som blev och blir påverkade av strålningen är döda redan nu så finns det fortfarande människor som dör.Mina reaktioner
Det jag har reagerat på är att det alltid är oskyldiga människor som far illa i krig och får betala ett stort pris, även om det inte är deras fel.
Det är alltid barn och kvinnor som blir offer för ett krig som egentligen är de styrandes verk.
När jag tänker på detta så dyker flera frågeställningar upp.
- Varför är det så att oskyldiga människor far illa i krig?
Mitt svar är att det alltid är så att det inte är de ytterst ansvariga för kriget som får ta konsekvenserna.
Det är så att i alla krig mellan länder så är det oskyldiga människor som faller offer för omständigheterna.
Det kommer alltid att vara så och har alltid varit så, vare sig vi vill det eller inte.
Det kommer alltid att finnas människor som kommer vilja skada andra, oskyldiga, människor.

En annan sak som jag har reagerat på är att det ens finns ett så pass kraftigt vapen som bokstavligt talat kan radera oss från denna värld.
Och min fråga är:
- Hur kan vi tillåta att det finns ett vapen som kan förstöra båda människoliv och vår miljö?
Jag tror inte att det finns någon möjlighet att se till att det inte ska finnas några atombomber på jordens yta.
Det finns alltid länder som kommer ha möjlighet att tillverka atombomber utan att andra ska få veta detta.
Självklart ska vi försöka att stoppa att länder innehar atombomber.
Men det får inte gå för långt, ett exempel på när det har gått för långt är USA:s invasion i Irak.
USA hade som anledning till invasionen att Irak tillverkade atombomber, vilket inte stämde med sanningen.

Alternativa lösningar till hur det kunde ha gått
Det finns flera alternativa lösningar till hur det kunde ha gått om inte atombomben använts eller om den inte ens uppfunnits.
Alternativ 1: Om inte atombomben hade använts på Japan tror jag att kriget hade pågått en längre tid och att inte Japan hade kapitulerat lika snabbt.
USA menar att atombombsanfallen på Japan var den faktor som kom att leda till att kriget avslutades via en kapitulati...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Atombomben

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-04-27

    mycket bra arbete gillade din

  • Inactive member 2006-06-11

    Bra arbete för att enbart vara

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-18]   Atombomben
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5391 [2023-03-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×