Crohn's sjukdom-En litteraturstudie om individers upplevelser av Crohn’s sjukdom, inverkan på livskvaliteten samt fysiska och psykiska aspekter

1352 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Crohn’s sjukdom är en kronisk, inflammatorisk tarmsjukdom som uppträder i skov. Hela magtarmkanalen kan drabbas av inflammationen, vanligast är dock ileum och colon. Orsaken är ännu okänd. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vuxna individers upplevelser av Crohn’s sjukdom, om sjukdomen påverkar livskvaliteten samt fysiska och psykiska aspekter. Litteraturstudien bygger på åtta kvantitativa studier samt en kvalitativ. Resultatet visade bland annat på fysiska skillnader mellan individer med Crohn’s sjukdom och en ”frisk” kontrollgrupp, att sjukdomen i vissa fall är en bidragande orsak till ån...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Crohn's sjukdom-En litteraturstudie om individers upplevelser av Crohn’s sjukdom, inverkan på livskvaliteten samt fysiska och psykiska aspekter

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Crohn's sjukdom-En litteraturstudie om individers upplevelser av Crohn’s sjukdom, inverkan på livskvaliteten samt fysiska och psykiska aspekter
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=53969 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×