Vet du vad CRM är? Granskning av CRM från Teorin, genom Sveriges Internet baserade CRM Mot ett Förslag på en Metod för Effektiv CRM Utveckling

1736 visningar
uppladdat: 2001-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Denna uppsats handlar om en studie som utfördes för att kartlägga CRM - Customer Relationship Management. CRM är dagens trendiga koncept för effektiv hantering av kundrelationer. Studien genomfördes från teorin, genom Sveriges Internet baserade CRM och slutade med ett förslag en på en CRM utvecklingsmetod. Den omfattade en teoretisk delstudie samt två empiriska delstudier: en webbanalys och en opinionsundersökning. Studien inleddes den teoretiska delstudien för att skapa en strategisk modell för beskrivning av CRM. Sedan användes modellen i webbanalysen tillsammans med 26 CRM principer för att granska hur principerna tillämpades på 40 svenska webbplatser i (.se) domänen. Däremot utfördes opinionsundersökningen på 50 svenska Internet verksamheter för att ta reda på hur CRM konceptet i sin helhet uppfattades av aktörerna.Det genererade empiriska materialet samlades in därmed genom analys och elektronisk enkäter. Det uppnådda resultatet tydde på att CRM konceptet som rådde på studieområdet befann sig bara i introduktionsskedet, och vägen till målet var fortfarande lång. När CRM betraktas ur teknologins synvinkel tros konceptet vara en systemimplementation. Men i själva verket handlar CRM utveckling om en kulturförändring. För att vinna kundlojalitet behöver dagens verksamheter tillämpa ett nytt arbetssätt som kallas för CRM arbetsteknik. Effektiv CRM arbetsteknik kräver ett anpassat förhållningssätt som kallas för CRM kultur. För att uppnå CRM kulturen krävs det en förändringsväg dit som kallas för CRM process. En effektiv CRM process kr...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vet du vad CRM är? Granskning av CRM från Teorin, genom Sveriges Internet baserade CRM Mot ett Förslag på en Metod för Effektiv CRM Utveckling

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2001-01-01]   Vet du vad CRM är? Granskning av CRM från Teorin, genom Sveriges Internet baserade CRM Mot ett Förslag på en Metod för Effektiv CRM Utveckling
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=54060 [2023-03-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×