Reservdelsstrategier: en studie om möjliga regionala samarbeten

954 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Stora Enso är ett globalt skogsindustriföretag som har fyra enheter i Gävle/Dala regionen. Reservdelshållningen styrs i dagsläget till stor del på respektive enhet utan någon större samordning. Om synergieffekter av ett samarbete inom reservdelshållningen ska kunna uppnås är det viktigt att undersöka vilken reservdelsstrategi som enheterna bör använda i regionen. Inom ramen för strategierna ingår också om det finns möjlighet till samarbete med andra storindustriföretag i regionen Syftet med detta arbete är tvådelat. Den första delen handlar om att utifrån teori utreda möjliga reservdelsstrategier gällande lagerhållning inom storindustri. Den andra delen går ut på att ge förslag på den mest fördelaktiga reservdelsstrategin för Stora Enso i Gävle/Dala regionen. Grunden till arbetet ligger i litteraturstudier samt intervjuer vilket gör att metoden är av kvalitativ karaktär. De reservdelsstrategier som har identifierats för storindustri är:
- Decentraliserat lager
- Centraliserat lager
- Virtuellt centrallager
- Differentierad styrning Ytterligare en aspekt på reservdelsstrategierna är vilken verksamhetsform som bör användas gällande reservdelshållningen, intern verksamhet, outsourcing eller dotterbolag. Den reservdelsstrategi som rekommenderas för Stora Enso i Gävle/Dala regionen är en differentierad styrning och ett virtuellt samarbete. Den differentierade styrningen innebär att man behandlar artiklar med olika egenskaper gällande värde, kritikalitet, efterfrågan, om artikeln är unik eller inte, samt tid tills behov. Eftersom det i dagsläget finns få gemensamma artiklar mellan enheterna, samt att möjligheterna till standardisering av maskinspecifika delar är små, bör det virtuella samarbetet innefatta kringutrustning till maskinerna som exempelvis elmotorer, pumpar och hydralik. Den differentierade styrningen bör vara en intern verksamhet medan det virtuella samarbetet med fördel kan styras av det dotterbolag som sköter underhållsverksamheten på en av enheterna. Att invol...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Reservdelsstrategier: en studie om möjliga regionala samarbeten

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Reservdelsstrategier: en studie om möjliga regionala samarbeten
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=54103 [2024-07-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×