Stanley Milgram- Lydnad

1 röster
12535 visningar
uppladdat: 2005-12-21
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Milgram – destruktiv lydnads krafter

Stanley Milgram beskriver i sin bok Lydnad och auktoritet (1974) en experimentstudie där frivilliga försökspersoner instrueras att ge allt starkare elektriska stötar åt en elev, som tydligt visar sin smärta, ångest och ovilja. Det visade sig att de allra flesta fortsatte upp till stötar märkta "Fara: svår stöt" trots livsfaran och utan hot om repressalier. Experimentet genomfördes i olika variationer där omkring 65 % av försökspersonerna lydde instruktionerna till fullo, män såväl som kvinnor. Om kontakt och närhet finns mellan försökspersonen och eleven minskar lydnaden drastiskt men är ändå avsevärt hög. Innan experimentet genomfördes hade Milgram frågat psykologer och forskare vad de trodde han skulle komma fram till. Det visade sig råda en stark övertygelse i den akademiska världen att det endast var onormala människor som skulle kunna tänkas frivilligt plåga andra människor i en sådan experimentell situation. Själv blev Milgram så chockerad av sina resultat att han genomförde en rad variationer av experimentet för att komma underfund med hur lydnaden kunde vara så omfattande.

Lydnaden till auktoriteter sitter djupt i oss. Viljan till olydnad, hävdandet av sin rättsuppfattning, gentemot auktoritetens makt behöver bekräftas och uppbackas av andra människor i en liknande situation för att man skall våga och få det mod som krävs. Den intellektuella, känslomässiga och personliga bekräftelsen i andra är en nödvändighet för viljan att göra motstånd. Gruppens stöd och hjälp, praktiskt och personligen, är sedan förutsättningen för att våga ta steget och orka i längden.

Det lydiga subjektet

Milgram visade att de i kontrollgruppen som ej hade en kommenderande försöksledare avbröt försöket tidigt. I experimentgruppen ville man även här avbryta testet tidigt, men då försöksledaren vägrade att avbryta fortsatte de, men nu mer nervöst och spännt. Det var ingen skillnad i representation av kön, utan man hittade en tydlig gräns på hur många som kunde fullfölja experimentet – 65%.
Det finns dock människor som man anser vara mer lydiga än andra, auktoritär personlighet. Det har utvecklats ett test vars resultat graderas efetr en viss skala, F-skala. Människor med högt värde på denna skala sägs vara: stela, dogmatiska och sexuellt förträngda.
Trots att personlighet spelar en viss roll i lydnad verkar situationen som man befinner sig i spela störst roll. Ytterligar tre faktorer som inverkar är: auktoritet, offret och experimentets procedur.

Auktoritet

En auktoritet gör att vi i högre grad underkastar oss till lydnad. Då det gäller destruktiv lydnad, att tex skada någon, är det viktigaste med den fysiska närvaron av en auktoritet.

Offret

Många i Milgrams experiment kunde uthärda pga att de ej kände eller såg offret. Då försökspersonen fick sitta i samma rum som stötmottagaren sjönk frekvensen för de som helt genomförde experimentet.

Proceduren

Milgram konstaterade två viktigaa saker i proceduren:

 att försökspersonerna kände sig lättade av att få höra att de ej var ansvariga för offrets välfärd, men då man i motsats sade att de var ansvariga sjönk graden av lydnad.
 Elochockerna höjdes gradvis med 15 volt för varje felsägning och försökspersonen inte tyckte det vara någon relativ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Stanley Milgram- Lydnad

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-21]   Stanley Milgram- Lydnad
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5462 [2024-05-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×