Svensk skuldsättning: lagom eller värdeförstörande? : en studie av skuldsättningen i OMX 30

1587 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Uppsatsen har sitt ursprung i den aktuella diskussion i media som hävdat att svenska bolag inte använder sig av en tillräckligt hög skuldsättning. Författarna har avsett att testa om så verkligen är fallet, både utifrån antagandet att en optimal kapitalstruktur existerar och genom jämförelse med branschsnitt i USA. Vad beträffar framräknandet av den optimala kapitalstrukturen har två modeller använts, båda framtagna i enlighet med Aswath Damodarans teorier i ämnet. Den ena tar sin utgångspunkt i att minimera företagets WACC medan den andra utnyttjar en APV för att maximera bolagsvärdet. Jämförbara amerikanska branschsnitt har tagits från Aswath Damodarans hemsida. Företagen som undersöks är 24 av de 30 bolag som listas på Stockholmsbörsens index OMX 30. Efter genomförandet av studien kunde slutsatsen dras att bolagen på OMX30 är kraftigt underbelånade utifrån de två teoretiska modeller som använts. Skillnaden är något mindre vid jämförelsen med...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Svensk skuldsättning: lagom eller värdeförstörande? : en studie av skuldsättningen i OMX 30

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Svensk skuldsättning: lagom eller värdeförstörande? : en studie av skuldsättningen i OMX 30
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=54749 [2023-02-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×