Taoismen

3 röster
19851 visningar
uppladdat: 2001-04-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Det Heliga

Vad som skiljer Taoismen från de flesta andra religioner är att det inte finns någon gud. Därför upplever taoisten aldrig någon djup kontakt med Gud, han/hon möter aldrig Gud och kan inte bli fräslt eller förlåten. Målet för en taoist är istället att bli ett med vad de kallar Tao.

Vad är då Tao? kanske du frågar dig nu. Det kan jag inte förklara för dig, det kan ingen förklara för dig. Tao är nämligen allt och hur förklarar man allt? Det går inte heller att förstå Tao, men egentligen är det jättelätt att förstå. Ju mer du tänker på vad det är desto längre ifrån det kommer du. Egentligen så vet du redan från början exakt vad det är, det enda du behöver göra är att bara vara. Det går inte att definiera något med sig självt och som jag sa, så var Tao allt, därför går det inte att definiera Tao. Tao har varken början eller slut, det är vad man brukar nämna som oändligt. Det är en skapelseberättelse, men allting har inte redan skapats, det skapas nytt hela tiden, vi lever mitt i skapelsen.
Nu tror jag att jag har villat bort dig. Återställ din hjärna igen. Tryck på reset. Om du lyckas, är du nu så nära Tao du kan komma.

Det finns ingen översättning av tao, men det ord som kanske skulle passa bäst skulle vara ”vägen”. Det som sätts i centrum är taoistens strävan av att uppnå detta tillstånd, att bli ett med tao, något som kanske liknas med hinduismens nirvana. Detta gör man inte genom att följa regler om moral och etik, utan att följa sina instinkter och leva i såväl yttre som inre harmoni.

”Om du förhåller dig tyst
som en söndrig gonggong
då har du uppnått nirvana
och vrede finns inte längre hos dig.”

Ett citat hämtat ur Rune E A Johanssons svenska översättning av Dhammapadda (sid 134). Taoisterna lever ett liv som speglas mycket av ”Wu Wei”, som kan översättas som icke-handling, men en bättre översättning är enligt vårt tycke icke-inblandning. Där naturens olika beståndsdelar skall få leva fritt och i den harmoni som naturen själv har uppbyggt. ”All fullkomlig rörelse är spontan och människan måste existera utan ansträngning på samma sätt som världsaltet. Innan hon har nått spontanitet är hennes handlingar ett resultat av viljan, eller av förnuftets överväganden, och därför konstlade, ansträngda och inte i harmoni med himlens rörelse.” (Taoismen, Jean C Cooper, sid 85). Är man då inte i harmoni med himlens rörelse, så kan man heller inte bli ett med Tao. Och då inte heller uppnå ”det heliga”.

”Den vise placerar sig i bakgrunden men befinner sig i förgrunden; han ställer sig åt sidan, men finns alltid kvar”. (Nationalencyklopedin, cd-rom, sökord: ”Daodejing”)

Myter

Det berättas om den vise Lao Tzu, att han övergav sitt ämbete vid hovet i Chao, ridande på en vattenbuffel. Innan han lämnade riket bönföll gränsvakten honom att nedteckna sina insikter så att de kunde komma andra tillgodo. Då skrev Lao Tzu ett verk på femtusen ord om vägen och dygden. Därefter drog han vidare ut ur landet, och inget mer är känt om honom. (Stenudd s.6)
Det här är myten om hur Tao te ching ( taoismens bibel) uppstod.

Jorden är i grund och botten en återspegling av himlen och styrs av samma lagar- inte av människors. Dessa lagar påverkar inte bara de avlägsna planeternas rörelser, utan också fåglarnas förehavanden i skogen och fiskarna i havet.
Enligt Lao- Tzu är det så, att ju mer människan gör ingrepp i den naturliga balans som åstadkommer och styrs av universums lagar, desto längre i fjärran försvinner harmonin.
Ying Yang tecknet representerar balansen. (Hoff,1999 s. 16-17)

”Ying ( the dark side) is the breath that formed the earth, Yang ( the light side) is the breath that formed the heavens. They symbolize pairs of opposites which are seen through out the universe, such as good and evil, light and dark, male and female.” (www.religiostolerants.org /taoism.htm)

De taoistiska mystikerna sade sig veta hur ett långt liv skulle uppnås. En strikt diet samt vissa mediciner skulle öka livslängden. Dessa mediciner ska innehålla tungmetaller. Vissa förstås har den direkt motsatta effekten- förgiftning. Och en förtidig entré i vad andra åskådningar skulle kalla det eviga livet. (Stenudd,s.133)

Detta är myten om taoismens ursprung. Denna kan jämföras med kristendomens skapelse berättelse om Adam och Eva.

För tusentals år sedan levde människan i harmoni med resten av naturen. Genom vad vi idag skulle kalla telepati kommunicerade hon med djur, växter och andra livsformer och hon betraktade inga av dem som lägre än sig själv, bara annorlunda, med andra uppgifter att utföra. Hon arbetade sida vid sida med olika slags jordnära och naturväsen med vilka hon delade ansvaret för att sköta om världen. Jordens atmosfär var väldigt annorlunda än vad den är idag med en betydligt rikare växtlighet. På grund av en bra diet och frånvaron av onaturliga ansträngningar var människans livstid betydligt längre än idag. Människan levde i fred med sig själv och alla de livsformer hon betraktade som sina lärare och vänner. Att döda djur för att äta upp dem, eller som sport, var för henne otänkbart. Men gradvis började människan ego växa och göra sig gällande. Slutligen, då människan orsakat allt fler obehagligheter kom man överens om att människan skulle gå ensam ut i världen för att lära sig en läxa. Förbindeleserna bröts.

Då människan var ensam, kunde hon inte längre höra vad de andra livsformerna sade och försökte därför begripa dem genom deras handlingar, vilket ofta missförstods. Detta ledde till att växterna började skrumpna ihop och dö och att atmosfären blev torrare och torrare, öknar uppstod. Av detta följde att människan livslängd blev kortare och sjukdomar uppstod och spreds. Människan var helt enkelt tvungna att börja döda och äta sina vänner djuren. Efter ett flertal generationer hade människorna inte längre någon aning om hur livet en gång varit. Människan började även bli mer manipulativ och våldsam mot sina artfränder. Människor började döda och förslava varandra.

Livet blev så eländigt för den mänskilga arten att från två- tretusen år sedan började Stora andar födas på jorden i mänsklig form för att lära ut de sanningar som i stort sett glömts bort. Tiden gick och de stora Andarnas läror förändrades av vad man skulle kunna kalla politiska skäl. Man började söka makt över de andra och glömde vikten av de ickemänskliga livsformerna och strök alla uppgifter om att också de hade själar, visdom och del i det gudomliga och att den himmel de hade kontakt med var ett tillstånd av förening med det gudomliga som kunde uppnås av vem som helst som höll nere sitt ego och följde de gudomliga lagarna. Inte ens de Stora Andarna förmådde återinföra hela sanningen, det mänskliga egot var allt för stort. Den stora brytningen var ett faktum.

Genom seklerna har berättelser om den Stora brytningen och om ”Guldåldern” som föregick den, förts vidare av de visa och känsliga. Idag betraktas de enbart som legender och myter, fantasier för de godtrogna och obildade, historier baserade på känslor och önskningar.
(Hoff 1999, s. 23-27)

Riter

Den största, mest utspridda riten som sammankopplas med Taoismen är Tai Chi, som är en kinesisk rörelseövning som utförs i långsamt tempo under koncentration. Meningen med Tai Chi är att stimulera nervsystemet, sänka blodtrycket, minska stress och bygga upp muskler utan ansträngning. Det förbättrar även matsmältningen, ökar kroppens motståndskraft och förbättrar blodcirkulationen. De långsamma rörelserna i Tai Chi bidrar till att organen i kroppen masseras, vilket leder till att de fungerar bättre.

Kinesiska studier menar att sjukdomar orsakas av blockader och obalans i kroppens ”Chi” (inre energi). Man tror att Tai Chi balanserar det energiflödet, vilket leder till bättre hälsa. Att behålla god hälsa och harmoni med naturen är något av det man strävar mest efter som Taoist.

En taoist ska alltid tänka igen och noga planera sin nästa handling innan han faktiskt utför den. Samma sak gäller talet, man ska tänka noga innan man talar. När man väl handlar eller talar skall man uträtta så mycket så möjligt med minsta möjliga ansträngning.

Eftersom det inte finns några Gudar som hör, eller kan göra något åt det man säger, ber inte taoister som till exempel kristna gör. De söker istället sina svar på livets bekymmer genom inre meditation och yttre observation.

Taoismen har på senare tid utvecklats och tagit upp delar av andra religioner och levnadssätt och därmed utvecklat olika ritualer med prästerskap, tempel, mässor och skriftsamlingar med mera. Många av dessa ritualer har mönster från Buddhismen.

Reflektioner

Tao Te Ching är Taoisternas ”bibel” och det är också den bok som har flest översättningar i världen näst efter Bibeln. Denna bok är skriven i diktform, och består av 81 dikter. Detta gör att det lätt blir många olika tolkningar av vad Lao Tzu egentligen menade när han författade boken. Vilket medför att religionen kan uppfattas på många olika sätt, och ingen kan idag säga ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Taoismen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2001-04-26]   Taoismen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=548 [2022-08-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×