Koppar

12 röster
21513 visningar
uppladdat: 2006-01-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning & frågeställningar

Jag har valt att arbeta med koppar eftersom jag aldrig har forskat så mycket om just det ämnet. Koppar verkade som ett intressant ämne eftersom just den metallen används så mycket i våran vardag, jag kan tänka mig att det är en av de som kanske används mest. När man tänker efter så är det inte så mycket man vet om koppar, förutom att det används i elledningar och att man bryter dem i malm, så jag tycker det skall bli jätte roligt att arbeta med detta.

Jag har valt att använda mig utav olika frågeställningar som jag själv först har skrivit, på det sättet blir det oftast lättare att hitta rätt och bra fakta.

1. Kemiska formler mm.
2. Vart metallen kommer ifrån, framställning, egenskaper
3. Påverkan i naturen
4. Påverkan i vårt samhälle och för oss människor

* * *

Fakta om metallen koppar


Påverkan i samhället:

Det sägs att man har känt till och kunnat framställa koppar i ca 6000 år och man kan hitta ren koppar fritt ute i naturen, själva namnet koppar kommer från cuprum, vilket är det latinska ordet för Cypern. Koppar är en ädelmetall.
I rent tillstånd har den en ganska laxfärgad nyans och sådan håller den sig också när den är i torr luft. Men när koppar kommer i kontakt med fuktig luft bildas det en grön hinna av basiskt karbonat (ärg).

Koppar är en metall som används mycket i hus och dess elledningar eftersom den har en väldigt god ledningsförmåga, den används också mycket i rör för värme- och vattendistribution. Detta p.g.a. att vissa bakterier och andra organismer faktiskt inte växer på kopparytan.

Man kan hitta koppar bland annat i lever, nötkött och nötter. Det kan också förekomma lite koppar i dricksvattnet i vissa kommuner.
Många av kroppens enzymer använder koppar, bl.a. såna som påverkar omsättningen av syre och järn.
All koppar som man då får i sig via vattnet eller nötter sparas i hjärnan och i levern och om man då har otur så kan man få magsmärtor och diarré. Man skall absolut inte ta vatten ur varmvattenkvarnen om man ska göra välling till småbarn eftersom dom är extra känsliga. Om man på något sätt skulle andas in koppar, T.ex. genom näsan, skadas lungsystemet och man kan få en irritation på luftvägarnas slemhinnor.

Påverkan i naturen:

Växterna i naturen behöver koppar eftersom när det kommer till fotosyntesen finns den i ett slags protein. Får t.ex. Kärlväxter brist på koppar minskar kärnskörden, och då kan det hjälpa att gödsla med kopparsulfat. Detta kan även hjälpa mot kopparbrist hos andra växter också. Däremot, kan växterna dö om de får i sig för mycket och de kan också få klorofyllbrist.

Koppar löses lättare upp i surt vatten, därför sprids den lättare i sådana sjöar. Men nu oroar man sig inte bara för hur kopparn ”följer med” vattnet, utan också för hur metallen sprids ut till marken från bilvägarna. Koppar läcker långsamt ut från olika produkter som utsätts för slitage t.ex. bilarnas bromsbelägg från material som används i fuktiga miljöer. Det totala läckaget är omkring 12 ton per år och i Stockholms innerstad har Halten av koppar i marken ökat med hela
100 % de senaste 10-15 åren.
Mikroorganismer tar alltså skada av kopparhalten i marken och då blir marken mindre näringsrik eftersom detta påverkar slutligen nedbrytningen av växter och djur.

Tillverkning av koppar:

Koppar är en så kallad myntmetall som man på sätt och vis tillverkar, eller rättare sagt framställer. Själva brytningen av koppar medför faktiskt en störningar i miljön omkring gruvorna.

Det finns två sätt att bryta malmen och det beror på hur kopparmalmsådern ligger. Om den är horisontell väljer man att bryta metallen i dagbrott. Och om ådern är vertikal väljer man att arbeta den i underjordiska gruvor.


Dagbrott:

Med hjälp av provborrningar och elektriska mätningar kan man Oftast kolla så att ett kopparmalmsfynd ligger horisontellt. Och då blir det mer ekonomiskt att gräva bort, T.ex. Berget ovanför malmskiktet än vad det är att gräva tunnlar.

När man gräver använder sig av jätte stora grävmaskiner som väger upp mot 1200 ton. När malmlagret sedan ligger öppet borras det ett spränghål som fylls med sprängämne (t ex en blandning av NH4NO3 och dieselolja.) Malmen (oftast en blandning av bl a kopparkis och kopparsvavel) förs sedan till en kvarn för att krossas och separeras från sten och det mesta skräp som inte är koppar. Efter det bearbetas malmen i ett smältverk eller med hjälp av svavelsyra på plats, Och då har man fått fram 99,9 % koppar.

En av Europas största koppargruvor heter Aitik Och ligger i Sverige, den drivs av Boliden AB. Aitik är ett dagbrott som ligger placerat i Norrbotten. Här bryts det ca 18 Mton malm per år som förutom koppar innehåller silver och guld. Efter anrikningen (bortsortering av sten, ”rensning”) förs ca 0,2 Mton kopparkoncentrat till Rönnskär. Efter behandling återstår ca 55 000 ton material som består till 99,9 % av koppar. I jämförelse med kopparproduktionen i hela världen är detta rätt så lite, men i ett svensk perspektiv är detta väldigt mycket. Aitik står med sin produktion för hela 90% av svensktillverkat koppar, som täcker ungefär 80% av vårat behov.

Underjordsbrott:

Om kopparmalmfyndet sträcker sig vertikalt, borrar,
gräver och spränger gruvbolagen till sig ett schakt
som går rakt ner i malmen.
Men om malmkroppen ligger lite på snedden grävs
utgående från en vertikal tunnelschakt horisontellt
in i malmkroppen (se bild). Man kan med speciella,
låga lastbilar och grävmaskiner transportera malmen
till en hiss, som sedan skickar materialet till ytan, där
det bearbetas på samma sätt som i ett dagbrott.


Övrig fakta:
Namn: koppar
Kemiskt Tecken: Cu
Atomnu...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Koppar

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-07]   Koppar
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5544 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×