Hemlösa

9 röster
23674 visningar
uppladdat: 2006-01-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1.1 Innehållsförteckning:

1.1 Innehållsförteckning

2.1 Inledning
2.2 Hemlöshet
2.3 Orsaker

3.1 Konsekvenser
3.2 Åtgärder

4.1 Jämförelser

5.1 Sammanfattning

6.1. Disskussion

7.1 Källförteckning

2.1 Inledning :

Hemmet., det är min trygghet –allas trygghet! En borg som ingen ska kunna riva, platsen där vi utgår ifrån, där vi förvarar allt vi äger. Det står för avskildhet, intimitet, trygghet, och trevnad, och utgör förutsättningen för att vi ska kunna leva ett organiserat, vettigt liv. För de allra flesta är det en självklarhet att ha ett hem, och att komma hem. De man i första hand kopplar till hemlösa är de man ser på gator och torg ofta med en folköl i handen. Hemlöshet är ett samhällsproblem. Nedan är ett par av frågorna som jag tänkt besvara på under arbetetsgång.

• Vad orsakar hemlöshet?
• Vilka samhällsgrupper är mest frekventa som hemlösa?
• Vilket kön är mest utsatt?
• Vad finns det för åtgärder?
• Vilka insatser behövs?


2.2 Hemlöshet - vad är hemlöshet?

Enligt Socialstyrelsen räknas en person som hemlös ”om han saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande eller andrahandsboende samt är hänvisad till tillfälliga boende alternativ eller uteliggare” En hemlös är alltså en person som löst bostadsfrågan på mycket kort sikt eller inte alls.
I hela sverige fanns 1600 hemlösa under år 1999 ( vecka16)

*se källförteckning Stockholm Göteborg Malmö
Antal hemlös a´
10 000 invånare 21 23 19
antal hemlösa 1500 1000 1000
medelålder 41 41 39
Män/Kvinnor (%) 77/23 77/23 78/22
Utomnordiska inv. 16 14 24

I Växjö kommun finns det för närvarande 88 hemlösa, en skyhög siffra men de sista 35 personerna är räknade från vuxen psykiatriska kliniken (Sigfridsområdet), och de kommer ut inom tre månader och har ingen bostad ordnad vid räkningstillfället.


2.3 Orsaker – vem blir hemlös och varför?

Det finns en rad olika saker som spelar in när en person blir hemlös. Fattigdom och socialutsatthet lägger ofta grunden till narkotika- och alkoholproblem som är den vanligaste anledningen till att man hamnar på gatan. Dessa personer har också ofta någon form av psykiska sjukdomar. Ungefär 8 av 10 av de hemlösa i Stockholm har någon form av missbruk.

En del har förlorat bostaden på grund av dålig ekonomi. Bostadsbolagen kräver god ekonomi och har man då skulder som man inte kan betala så kan man heller inte få någon bostad. Det finns många bostadsrätter med årslånga köer och få hyresrätter vilket också vara bidragande orsaker till hemlöshet. Alltså kan en människa utan att vara missbrukare eller vara psykisk sjuk bli hemlös. Det räcker med en skilsmässa eller att man blivit arbetslös och inte har någonstans att ta vägen.

En sammanfattning, vilka som oftast drabbas

• Män 30-50 årsåldern (dock ökat antal unga)
• Stor del missbrukare med svåra problem
• Personer med svagt socialt nät
• Personer med psykisk sjukdom
• Ensamstående föräldrar med dålig ekonomi
• Stora familjer, (oftast invandrare från utomnordiska länder)
• Unga människor åldern 18-30 som ej studerar och som ej kommit ut i arbetslivet


3.1 Konsekvenser

En människa som blir hemlös, bär ofta på en stor skam speciellt inför sina barn. Om man inte är missbrukare innan man blir hemlös så blir man det troligen, antingen drog-eller alkoholmissbrukare. Även om det är en liten del av de hemlösa som är kvinnor så är det ändå de som drabbas värst. Kvinnan hamnar ofta i relation med en eller ett fåtal män som fungerar som hennes beskyddare. I gengäld blir hon deras prostituerade och förväntas betala igen skyddet med sin kropp.


3.2 Åtgärder
- vad gör samhället?

För att få bort (eller i bästa fall minska) hemlösheten i Sverige finns det en rad olika åtgärder som fungerar mer eller mindre bra. I de flesta större svenska städer finns det träningsenheter där hemlösa kan få komma och bo, men kravet är att de ska vara helt opåverkade av droger. Så har man ingen plats på behandlingshem (där antalet platser är väldigt begränsat) så har man heller ingen chans att få träningslägenhet och då hamnar man på gatan igen eftersom att man då inte har någon annanstans att ta vägen.

För personer utan psykiska - eller drogproblem kan det också vara svårt att ta sig bort från gatan eftersom att man då förväntas ordna bostad själv.

Staten har skyldighet att förse alla med logi för natten. ”Tak - över - huvudet - garantin”. Denna garanti innebär att alla hemlösa som inte kan ordna nattlogi får någonstans att sova om de kontaktar socialtjänsten innan klockan tolv på kvällen. Om detta system fungerar är luddigt.

Det finns ett antal frivilligorganisationer
• ”SituationStockholm” är en tidning som de hemlösa själva säljer för en liten slant, för att komma tillbaka in i arbetslivet. Det finns en rad olika tidningar som görs i samma syfte.

• ”Stockholmshemlösa” bildades 2002 och har nu över 300 medlemmar. Deras mål är att upplösa sig själva eftersom de arbetar politiskt med att få bort hemlösheten helt och hållet. De menar att hemlösa måste föra sin egen talan i kontakter med myndigheter och resten av samhället. Deras mål är :

1. Bostad åt alla
2. Sjuk- och hälsovård åt alla
3. Utbyggd missbrukar vård
4. En politisk process som enbart arbetar med att få bort hemlösheten
Det finns en uppsjö av olika organisationer likt denna.

• Statsmissionens härbärgen. Sammanlagt finns ca fem natthärbärgen, varav ett är för kvinnor. Sammanlagda antalet platser är ca 150. På alla natthärbärgen i Stockholm är det strängt förbjudet att föra in knark och sprit. Men i vissa fall får gästerna lämna det i receptionen för att sedan hämta ut det på morgonen. För att få bo på de flesta härbärgen måste man vara hemlös och ha fyllt 20 år. Man behöver inte vara nykter eller helt opåverkad, men man får inte heller vara redlöst berusad. Om man som hemlös överskrider några regler så riskerar man att bli portad.

Statsmissionen finansierar sin verksamhet genom frivilliga gåvor, kommunala bidrag och egen försäljning av tjänster, samt fond- och fastighetsförvaltning. Gästerna betalar 40 kronor per natt om de betalar med sina egna pengar. Betalar socialförvaltningen kostar en natt 250 kronor, upp till 500 kronor om den hemlöse stannar länge. Detta för att socialförvaltningen ska få ett tryck på sig att ordna ett annat boende. Trots att vissa gäster stannar i flera år ska ju härbärgen egentligen bara vara tillfälliga bostäder.


4.1 Jämnförelser

Den senaste undersökningen gjordes 1999 den närmast undersökningen innan dess är från 1993. 1999 frågade socialtjänsten kommunerna, landstingen, behandlingshem, kriminalvård och frivilligorganisationer om alla de hemlösa de kände till.

Undersökningen visade att det fanns 8440 hemlösa i Sverige, 700st av dessa var härbärgesboende, 500st var uteliggare. Det är svårt att jämföra med undersökningen från 1993 för då var fler sektorer till frågade bland annat psykiatrin. Definitionen var även inte likadan på vad en hemlös är.

Förändringar från 1993-1999
1993 1999
Andel hemlösa som bor i storstäder (sthlm,gbg,mamlö) 62% 46%
Andel kvinnor 8% 16%
Psykiskt sjuka 19% 35%

Antal hemlösa har inte ökat sedan 1993 om man tänker på att Sverige var i en djup lågkonjunktur 1993-1999. Under denna period har socialbidragstagare tredubblats och det har byggts få bostäder. Det var dessutom stor flyktinginvandring i början av 1990-talet. Dessa faktorer borde ha ökat antalet hemlösa, men resultatet visar att antalet knappt förändras. Att hemlösheten inte ökat trots detta talar för att det svenska välfärdssystemet inneburit ett skyddsnät, som fångat upp flertalet socialt utsatta innan situationen gått så långt som till hemlöshet.*


5.1 Sammanfattning

I inledningen ställde jag fem stycken frågor som jag svarat på under arbetets gång den första frågan är:

• Vad orsakar hemlöshet?
Denna frågan finns det inget generellt svar på det kan vara allt från dålig ekonomi och skilsmässa, till psykiska och alkohol- och drogproblem.

• Vilka samhällsgrupper är mest frekventa som hemlösa?
Män i 40 års åldern ofta med psykiska problem och drog-eller alkoholproblem.

• Vilket kön är mest utsatt?
Män är mest utsatta, kanske för att kvinnor ”skäms” mer för att vara utanför systemet och kämpar sig istället tillbaka. Istället för att bo på gatan så sover de hos okända män och betalar genom sexuella tjänster. Mellan år 1993 – 1999 ökade de kvinnliga hemlösa från 8% till 16 %.

• Vad finns det för åtgärder?
Det finns olika åtgärds program, bland annat ”träningslägenheter” där man måste vara helt drogfri för att bo, Stadsmissionen kan hjälpa till med en säng över natten på de olika härbärgen, sedan finns det en rad andra frivillig organisationer som ex skänker mat och kläder. Det finns även en hel del tidningar som säljs utan de hemlösa för att de ska tjäna sig en slant och för att komma tillbaka in i arbetslivet.

• Vilka insatser behövs?
Förebyggande. En människa ska aldrig, ofrivilligt hamna på gatan. Fler behandlingshem och Lågtröskelboende, en ”övergångslägenhet” där man inte behöver vara helt drogfri. För en del är drogerna anledning till hemlöshet, men för de allra flesta är hemlöshet anledningen till drogerna.
Bygg billiga bostäder, stoppa omvandlingen från hyresrätter till bostadsrätter! Alla har inte råd med en bostadsrätt i Stockholm!


6.1 Diskussion

Socialstyrelsen skulle räkna de hemlösa igen år 2005 men detta har inte kommit ut än så de flesta uppgifter är baserade på socialstyrelsens undersökning år 1999.

• Bygg billiga bostäder
Då blir färre hemlösa efter som att de har råd att bo någonstans. Fast man kan inte bygga hur mycket bostäder som helst efter som allt styr efter efterfråga och tillgång.

• Fler övergångslägenheter
De som inte får någon plats nu hamnar på gatan igen.
Gör om gamla byggnader ?!

• Politiker
Om politikerna planerar att bygga lägenhets område för socialt utslagna osv, så blir det alltid folkstorm från grannarnas sida som är rädda att deras barn ska få Aids av att titta på de här människorna. Men kära politiker skit i vad grannarna tycker! Dom vänjer sig!

• Fler Lågtröskelboende
en ”övergångslägenhet” där man inte behöver vara helt drogfri. För en del är drogerna anledning till hemlöshet, men för de allra flesta är hemlöshet anledningen till droger. MEN man ska inte bo där för länge och använda sig av knark hela tiden, utan det ska vara som avvänjning från att bo på gatan och från att droga.

• Bostad början till att bli drogfri
på en försöks eller träningslägenhet måste man vara dokumenterat drogfri. Man måste alltså bå...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hemlösa

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-07]   Hemlösa
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5545 [2021-12-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×