Medieundervisning och lärstilar - en tillämpning med utgångspunkt i aktuell forskning

1750 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att beskriva hur ett undervisningsmoment i kursen mediekommunikation A kan utformas i enlighet med kunskap om lärstilsteori och aktuell forskning om medieundervisning som grund. Jag har valt att göra min tillämpning enligt lärstilsmetoden mot bakgrund av att Göteborgs stad utbildning genomför ett antal projekt som syftar till att prova om lärstilsmetoden kan förbättra elevernas inlärning. Mina frågeställningar är: vad inom kursen mediekommunikation A skulle särskilt lämpa sig att introducera med hjälp av en lärstilsmetod? Hur skulle ett lektionsupplägg enligt lärstilsmetoden kunna se ut för detta moment? Vilka är potentiella för- och nackdelar med ett sådant upplägg? Min metod är hermeneutisk. Jag vill med hjälp av tidigare forskning inom området medier och undervisning lyfta fram vad som kan ses som särskilt angeläget att arbeta med och tillämpa detta enligt lärstilsmetoden i ett moment på kursen mediekommunikation A på gymnasiets Medieprogram. Mitt resultat visar att forskningen inom medieundervisning främst pekar på området "media literacy" som angeläget att arbeta med. Det är också det område jag under min praktik upplevt svårast för elever på Medieprogrammets första år i kursen mediekommunikation A. Jag har därför valt ett moment inom detta område och ger ett förslag till tillämpning på detta enligt Dunn och Dunns lärstilsmodell. Det är min avsikt att detta arbete ska tillföra ny kunskap om hur man kan använda en lärstilsmetod inom området me...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Medieundervisning och lärstilar - en tillämpning med utgångspunkt i aktuell forskning

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Medieundervisning och lärstilar - en tillämpning med utgångspunkt i aktuell forskning
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=55952 [2023-02-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×