Instuderingsfrågor Historia B testA

9409 visningar
uppladdat: 2006-02-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1. Vilken är den äldsta lagsamlingen man känner till?
Ur-Nammu en kilskriftsamling från som är omkring år 3000 f.Kr

2. Vad kan man säga om ”andan” eller principen i Hammurabis lagar? Skilde man avsiktliga brott eller oavsiktliga?
Andan i lagen var sträng och straffen skulle vara på exakt samma sätt som offret hade råkat ut för. Hade en man dödat en annan mans son skulle utövarens son dö. Man skilde inte på uppsåt eller misstag.

3. Vad menas med Kasuistiska lagar?
Konkreta fall. Man använder ett omvänt straff ?

4. Vad är en gudsdom?
Ibland var det gudarna som avgjorde en tvist. På så vis kunde ju aldrig domen bli orättvis.

5. Vad är den mosaiska lagen? Vilka principer bygger de lagarna på? Vad menas med att de är teokratiska lagar? Hur kommenterade Jesus öga för öga, tand för tand-lagen`?
Den lagen som Gud gav till Moses på berget Sinai (stentavlorna) är den mosaiska lagen. De bygger på Guds vilja och bygger på vedergällning. Jesus ville att man skulle vända andra kinden till istället för att hämnas öga för öga…….

6. År 451före vår tid tillkom de tolv tavlornas lag i Rom, varför?
Det bedrevs stor handel och sjöfart i Romariket och uppstod konflikter som man genom att skriva de tolv tavlornas lag i Rom.

7. Romarna utvecklade den s.k. Civilrätten. Hur resonerade man tex. i skadeståndsfrågor?
Denna rätt avgör tvister mellan två privatpersoner. Genom att titta på vad handlingen gjorde för skada. T.ex. att man glömmer att dra åt handbromsen, och när man lämnat bilen så rullar den in i en annan bil och skada uppstår, så det är inte själva handlingen utan vad den orsakar som blir mål för rätten o ev skadestånd.

8. Romarna utvecklade även den sk processrätten, hur då?
Att man skulle lyssna på båda parter i en rätt innan man lät dom falla.

9. Hur såg den romerska rätten på avsiktliga och oavsiktliga brott?
Att man inte bara skulle ta hänsyn till effekterna av brottet, utan också om det var avsiktligt. Viljebrott dömdes med strängare och hårdare straff.
10. Med kristendomen och kyrkan utvecklades den s.k. kanoniska rätten, vad är det? Ge några exempel på hur den kanoniska rätten påverkande den världsliga rätten.
De beslut som låg till grund för hur man dömde, rättesnören. Genom kyrkans stora inflytande under medeltiden och en väl fungerande administration kom den kanoniska rätten att spridas över hela Europa. Samt att de använde latin som sitt språk.

11. Vilka tankar ligger bakom naturarätten?
Oavsett vilket land eller vilken ras man tillhör ska lagarna gälla alla lika överallt. Detta spreds under 1600-talets upplysningsideer.

12. Med upplysningsideerna betonades rättssäkerheten och legalitetsprincipen, vad är det?
Det var vanligt att domare dömde ut straff som han tyckte bröt mot lagen, men som egentligen inte gjorde det ”inget brott utan straff och inget straff utan brott” blev upplysningens paroll. Den i sin tur är en viktig del i rättsäkerhetens princip. Som skulle avgöra om den tilltalade var skyldig eller inte genom en jury som i England.

13. Hur såg den Italienska juristen Peccaria på dödsstraffs avskräckande inverkan och vad som borde vara avsikten med straff.
Han tyckte att dödsstraff gick för snabbt och inte var tillräckligt avskräckande, istället skulle man döma till livstids straffarbete, eftersom detta var mer avskräckande för människorna. Och dessa skulle direkt avskräcka dem från att begå brott.

14. Vad blev synen på retoraktiv lagstiftning under den franska revolutionen?
Att man inte skulle kunna straffas för ett brott som begåtts innan lagen beskrev att det var ett brott. Ingen må straffas utan stöd av lag som stiftades och utfärdats före brottet och som tillämpats lagenligt.
15. Nämn något av innehållet i Code Civil.
Likhet inför lagen, religionsfrihet, båda parter fick rätt till skilsmässa samt att kvinnan fick arvsrätt.

16. Från USA kom två olika fängelsesystem att sprida sig till Europa under 1800-talet. Philadelphiasystemet och Auburnsystemet, vad innebar de?
Båda systemen byggde på principen att fångarna hölls isär och inte kunde prata med varandra. På så vis skulle de inte lära sig nya kriminella metoder i fängelset. Philadelphiasystemet gick ut på att fången skulle sitta isolerad i en cell med sällskap av en Bibel under hela sitt straff. Auburnsystemet gick ut på att fången skulle arbeta hårt under tystnad hela dagen, och på fritiden fick de sitta i ensamcell.

17. Hur såg man i de medeltida svenska landskapslagarna på allas likhet inför lagen? Hur såg men på kvinnan och lagbrott?
Det berodde på vilken ställning man hade i samhället hur man dömdes, likaså om man begick brott på lägre rang så blev straffet mildare och tvärtom. Kvinnan var underordnad mannen och kunde inte anklagas för ett brott det var mannen som fick ta straffet om det inte gällde mord då var det kvinnan som blev avrättad.

18. Magnus Eriksson lät göra en gemensam landslag för Sverige samt även en stadslag, hur skiljde de sig åt vad det gäller arvslagsstiftningen
I städerna ärvde döttrarna lika mkt som sönerna men detta gällde inte på landet. Detta var för att bonden inte skulle behöva stycka upp gården.

19. Med kyrkan och den kanoniska rätten blev det förbud mot blodshämnd, hur så?
Man poängterade att endast gärningsmannen skulle sona brottet ingen annan. Kyrkan att detta var en urgammal vedergällningsmetod som bla omtalades i gamla testamentet.

20. Vilka var de vanligaste straffen i det medeltida Sverige?
Böter fredlöshet man fick inte ge denna mat, han blev utvisad ur samhället och man kunde när som helst döda honom utan påföljd. Dödstraff genom hängning begravdes levande även stympning förekom.

21. Hur var det med jämställdheten mellan man och kvinna när det gällde straffen för hor?¨
Mannen blev bötfälld men en kvinna som var trolovad eller gift kunde dömas till döden eller bli förvisad ur samhället oftast med ett par skamstenar runt halsen.

22. År 1609 med Karl IX slog den mosaiska lagstiftningen ordentligt igenom i svensk lagstiftningen, ge exempel
Den medeltida lagen kom ut i nytryck med ett appendix att domstolarna nu skulle döma sedlighetsbrott efter moseböckerna straffen var hårda.


23. Under 1600-talet var häxprocesser vanliga i Sverige, hur gick rättegångarna till?
Det fanns en sk kommission som dömde de åtalade häxorna och ofta var de torterade till att erkänna. Barn var ofta de som angivit häxorna även barn som vittnade mot sin mor var vanligt. Ofta fick kvinnorna genomgå det sk vattenprovet.

24. Vilka typer av straff utdömdes enligt 1734 års lag?
Straffarbete på en fästing kroppsstraff svältas böter

25. Un...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Instuderingsfrågor Historia B testA

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-02-01]   Instuderingsfrågor Historia B testA
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5619 [2022-07-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×