Hemtentamen Religion A

3 röster
11626 visningar
uppladdat: 2006-02-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1
Islam är en av de tre stora religionerna. Islam grundades på 600-talet e. Kr. av Muhammed, som ansåg sig vara Guds sändebud, eller Guds profet rättare sagt. Islam har sitt andliga centrum i Mecka i Arabien. De flesta muslimer bor i Mellanöstern. Det finns två huvudgrupper inom islam: Sunniter och Shiiter. Sunniter består av cirka 90 % av muslimerna och är därför den övervägande delen och shiiter består av ca 10 %.
Splittringen bland muslimerna började redan efter profeten Mohammeds död år 632 när de skulle välja den tredje Kalifen. Abu Bakr valdes till Kalif istället för Muhammeds kusin och svärson Ali Ibn Abi Talib. Det blev en strid bland muslimerna om de två kandidaterna och ett politiskt parti (på arabiska Shia) bildades som stöd för den ena kandidaten, Ali, Profetens kusin. Shiiterna, vägrade godta kaliferna eftersom de inte var nära släkt med Muhammed
Den politiska striden lämnade så starka spår i det islamiska samhället att partiet (Shia) överlevde alla stridigheter, och att Shia-partiet så småningom utvecklades till en egen gren av Islam. Shia muslimer finns idag särskilt i Iran där shia-islam är statsreligion och i mitt hemland Libanon.
Därför har islams träd idag två stammar med en mångfald grenar. De två stammarna är Shia islam och Sunni Islam.

Sunni
Att följa Sunnah betyder att man följer profetens mönster i tanke och handling, och sunni muslimer utgör som sagt den största delen av alla muslimerna. Sunniterna anser att Guds uppenbarelse var avslutad när Muhammed dog. Koranen och sunna (profetens handlingar och uttalanden) var nu de enda egentliga föredömena. Ingen naturlig efterträdare fanns till Muhammed. Därför utsågs de första fyra kaliferna av ansedda muslimer från Muhammeds stam. Enligt Sunni så ska människorna välja egen ledare efter profeten Muhammads död. Den tror på den enskilda människans förmåga, och anses kunna avgöra vad som är rätt och fel utifrån Koranen. De fyra första kaliferna Abu Bakr, Omar, Othman och Ali är viktiga deras handlingar är också vägledande vid sidan av Muhammeds och ingår i sunna.

Shia
Shia-anhängarna, ansåg att Muhammeds kusin och svärson Ali skulle ha efterträtt honom, istället för att ”bara” bli en av de fyra kaliferna. Enligt dem utsåg Muhammed själv Ali som ställföreträdare, och samma tradition säger att Ali skulle ha ärvt andliga gåvor av Muhammed.
Shiamuslimernas första ledare var Ali Ibn Abi Talib och de anser att han var den som tolkade koranen rätt. De menar att han och hans avkomlingar är muslimernas rätta ledare. Shiismen räknas ibland som sorgens och martyrskapets religion.
Ali mördas 661 och en kamp om vem som ska bli efterträdare började. Ali hyllas som martyr av shiamuslimerna. Ali räknas av alla shiiter som den förste imamen och Hassan och Hussein som de följande två. På 800-talet försvann lärjungen till Ali och shiamuslimerna väntar fortfarande på att han ska komma tillbaka. Shiiterna, kallar muslimernas ledare imam och menar att han ska väljas bland Muhammads avkomlingar.
Ali och flera av hans efterföljare är imamer, vilket innebär att de anses som ofelbara uttolkare av islam. Beroende på antalet imamer räknar man med flera grupper inom shia.
De största är:
tolvorna som räknar med tolv imamer med Ali
Sjuorna som räknar med sammanlagt sju imamer
Shiiterna tycker att människan behöver andlig vägledning. De anser att en imam kan få fortsätta gudomlig uppenbarelse. Imamen har därför en mycket stark ställning inom shia-riktningen.
Man kan dra att slutsatsen är: att skillnaden är att Sunni anser att efterträdaren, som man kallar Kalif, ska väljas efter duglighet medan Shia menar att Muhammeds efterträdare måste vara av hans släkt. Sunnimuslimerna följer även en bok som kallas Hadithen som innehåller utdrag om levnadssätt från Muhammed och hans närmaste.

2:
Därför att profeten Mohammed sa till sina vänner att gud sa till honom att han är den utsände.
Och att i koranen så står det att profeten är Mohammed är den sista profeten och islam är den
sista religionen som kommer från gud efter kristendomen och judendomen och i koranen så
Står det om judendomen och kristendomen och alla religioner som har kommit från gud
innan islam. Det finns många bevis att profeten Mohammed är den sista profeten som är
Utsänd av gud som T.ex. Jesus sa till sina vänner som trodde på kristendomen att det kommer
efter jag dött så kommer det komma en profet ytterliggare som heter Mohammed om det blir
så då skall ni följa honom och ni skall då följa hans tro att bli muslimer , ett annat bevis är
Att det finns ett födelsemärke att han är den sista profeten. Det finns mer bevis att efter att
Profeten Mohammed dött så finns det många människor som sa om sig själva att de var
Profeter T.ex. Musajlima al-Kazzab (Musajlima lögnaren) han kunde inte bevisa att han var en profet det är därför han fick namnet som lögnare muslimerna på den tiden dödade honom för det. Islam blev snabbt populär och det är bevis på att det är den största religionen efter
Kristendomen men islam är världens snabbast växande religion. Och det finns ingen
än som sagt att han är den utsände efter Mohammeds död.


3: Islam kommer från det arabiska ordet för hängivelse. En rättrogen muslim är hängiven
Guds, Allahs, ord som meddelades till folket genom profeten Muhammed.
Lidandet i vardagslivet är enligt Muhammed något självklart och ska inte ses som ett
straff. Koranen nämner dock att lidande ibland kan vara en prövning från Gud.
Allah sänder smärta och lidande till sina troende för att se om de är uthålliga och
villiga nog att utföra hans uppdrag. Att bli utvald av Gud är förstås något stort, vilket gör att
smärtan kan vara lättare att utstå.
Predestinationsläran har ibland en framträdande roll inom islam. Det innebär att allt är
förutbestämt av Allah. Då smärta, lidande eller sjukdom drabbar en människa är det
av Allahs vilja. Varje sjukdom har ett botemedel, även om det kan vara mycket svårt att
finna. Med smärta och lidande har Gud en större mening än att människan bara ska ha ont. Gud sänder inte smärtan till oss som ett straff för att vi är onda. Vi måste lita på Guds avsikter, även om vi inte förstår dem.
Varför gör då gud detta!!
Gud gör så för att pröva oss muslimer därför att han skall se om individen bara "utnyttjar" ett exempel är att när man får pengar av gud så ber man till honom och sedan när man blir sjuk så skall man inte skylla på att gud inte hjälper en man skall ändå tacka gud man skall inte bara vara tacksam för när gud gör att individen får goda gärningar han prövar oss för att se om vi är tacksamma i alla tillfällena och inte i vissa bara. Vilket är helt rätt tycker jag för man skall inte bara be när man vill att något gott skall hända och sedan bara bryta mot Allahs regler. Om man skall följa de regler så har man valt att göra det man kan inte tro att det är något skämt för varje individ bestämmer vad den skall tro på. Jag skall erkänna att jag inte är en rättrogen muslim än jag följer inte alla regler som Allah har bestämt men jag fastar jag har börjat lära mig att be jag lär mig varje dag något nytt om islam och det jag har tagit vara på för jag tycker att det är viktigt det är min tro. Jag skall i sommar gå i en islamsk skola och lära mig mer om koranen jag har börjat smått att läsa om koranen på svenska vi har den i svensk-arabisk översättning hemma.
4: Fundamentalister: De vill att deras samhälle enbart ska styras av islamska lagar, även om detta inte är flertalet i landet de befinner sig i då löser man problemet med att ha samhället i ett slumområde där enbart deras lagar gäller.
De anser att ett land som inte styrs av islams lagar och regler är väldigt orättvist och bör därför bekämpas med våld och terror, även om detta inte stärks i koranen.

Modernister: Även modernisterna strävar efter samma samhälle som fundamentalisterna, men de vill också gå tillbaka till den ursprungliga källan Koranen för att fånga grundtanken. För de är rädda för att man missar huvudpoängen om man bara tar efter vanor och bruk.
De vill även modernisera allt som står i koranen, som t.ex. att Muhammed använde tandborste borde innebära fri tandvård för alla muslimer.

Sekularister: Tolkar inte alls islam på samma sätt som fundamentalisterna gör. De anser att samhället inte alls ska styras av islams lagar, utan varje individ ska själv få avgöra om hon vill följa de regler som finns eller inte. Sekularister hänvisar likaså till koranen så som fundamentalisterna, men de säger att i koranen sägs det att det inte ska finnas något tvång i religionen.
Ett exempel är muslimska fundamentalister i Algeriet som går omkring och halshugger kvinnor och barn. av vilken orsak kallas de för fundamentalister många svarar att för att de följer Koranen, muslimska heliga skriften, till punkt och pricka,. Och då undrar jag vad det hela kan innebära. Kan det innebära kanske att det är Koranen som på något sätt beordrat till fundamentalister att gå runt och mörda oskyldiga? Då skulle de absolut vara fundamentalister, för att de följer det som Koranen sagt. Problemet är bara att det ingenstans i hela Koranen existerar någon uppmaning för människor att gå och slakta kvinnor och barn enligt mina systrars män och min pappa som är religiösa. Och människor som gör det ändå, vilka är de då. De är säkert inte några fundamentalister och definitivt inte några muslimer och som använder sig av terror för att få vad de tycker. Inget sådant står i koranen.

En muslim kan inte vara muslim om han inte är en fundamentalist. Det vill säga han måste tro att vartenda ord som står i Koranen är sann. Och Gud säger i Koranen: ”Om någon dödar ett liv, utan att det föreligger någon blodskuld eller ofärd på jorden, skall vara, som om han dödat människor i allmänhet, och om någon frälser ett liv, skall det vara, som om han hade frälst människors liv i allmänhet”, tror ni då att en fundamentalist skulle döda en oskyldig och riskera att hamna i helvete. Det tror inte jag, eller rättare sagt jag vet att han inte skulle göra det eftersom jag själv är en muslim och skulle aldrig våga utföra något sådant dåd.
Jag tror att fundamentalisterna i Algeriet inte kommer att upphöra och att det alltid kommer att vara så för att man inte kan säga åt någon vad man skall tro alla har sin egen tro men jag tror att de inom en snar framtid själv inser det och följer andra fundamentalister runtom i världen och hittar en annan lösning än att döda oskyldiga för alla fundamentalister dödar inte oskyldiga.

5: En kvinnas rättigheter inom Islam
Inom Islam skyddas kvinnan av ett antal rättigheter. I ett hushåll är det mannens skyldighet att försörja sin familj och sin hustru. Med det menas i stort att mannen ska se till att kvinnan har det minst lika bra som hon hade i sitt tidigare hem när hon bodde med sina föräldrar. Saker som mannen ska bistå med är exempelvis beskydd, mat, kläder samt avgifterna för barnens utbildningar och alla betalningar för huset.

Till skillnad från mannen har kvinnan rätt att äga personlig egendom. Mannens pengar är inte hans egna utan tillhör hela familjen då han är försörjaren. Kvinnan däremot har full rätt att ha egna pengar och själv bestämma över dem. Tjänar kvinnan egna pengar behöver hon inte heller hjälpa till ekonomiskt i hushållet. Väljer hon att ändå göra det räknas det närmast som välgörenhet från hennes sida.

Förutom rätten att jobba har kvinnan även rätt att utbilda sig. Eftersom kvinnan samtidigt har som skyldighet att vara hushållerska och uppfostra barnen brukar detta vara en svårighet. Det viktigaste anses vara att hon sköter detta korrekt men om inte det hejdas är kvinnan fullt tillåten att både studera och jobba.

Enligt Islam måste kvinnan alltid lyda sin make i hans beslut. Detta är dock under förutsättning att han håller sig inom Allahs lagar. För övrigt måste mannen behandla sin fru rättvist och vänligt samt respektera hennes känslor. Inget maktmissbruk får förekomma och han får inte visa tecken på överlägsenhet.

Vid giftermål ska kvinnan ha rätt att välja sin blivande make och får inte tvingas gifta sig med någon mot sin vilja. Efter giftermålet får en muslimsk kvinna behålla sitt eget namn. I samband med ett giftermål har kvinnan rätt att få en ”äktenskapsgåva” av mannen. Det bestäms före paret gifter sig och består oftast av en summa pengar som mannen ska ha råd att betala. Gåvan blir sedan kvinnans personliga ägodel vilken mannen inte får bestämma över.

Vid ett dåligt äktenskap har kvinnan under vissa förutsättningar rätt att skilja sig från mannen. Enligt våran islamska lag är det endast mannen som har naturlig rätt till skilsmässa. Ska en kvinna på egen hand ha rätt att ta ut skilsmässa måste detta stå i det äktenskapskontrakt som fullbordades innan giftermålet. Där kan det då t.ex. stå att om mannen är impotent, inte underhåller sin fru eller är brutal mot henne då kan hon begära skilsmässa. Mannen har till skillnad från kvinnan naturlig rätt till skilsmässa och när som helst bryta äktenskapet genom att under tre månader avsäga sin fru.

Kvinnor har liksom män rätt att ärva men har då endast rätt till hälften av det männen får. Det innebär att om en man dör får dennes dotter häften så mycket som sin bror. En änka får en åttondel av sin före detta makes arv. Anledningen till denna fördelning är att männen behöver mer pengar eftersom de måste försörja hela sin familj, vilket inte kvinnan är tvungen till. Regeln i sig kommer ifrån en sura An-Nisa 11 i vilket följande står: ”Allah begär av er gällande era barns (arv); till mannen en del lika stor ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hemtentamen Religion A

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-01-23

    T.ex. Jesus sa till sina vänne

  • Inactive member 2007-01-23

    T.ex. Jesus sa till sina vänne

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-02-18]   Hemtentamen Religion A
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5690 [2024-06-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×