Freidrich Nietzsche

2 röster
16541 visningar
uppladdat: 2006-02-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
DETTA ARBETE ÄR 5 FRÅGOR OM FILOSOFEN.
Varning, mkt egna tankar!


Friedrich Nietzsche, född 15 oktober 1844 i Röcken nära Lützen, Sachsen-Anhalt, Tyskland, död 25 aug 1900.


1.) Försök hitta någon uppgift om varför din filosof började filosofera

F Nietzsche blev gymnasieutbildad i Naumburg och Schulpforta. Han studerade från 1864 vidare i Bonn och Leipzig. Här koncentrerade han sina studier under en filolog vid namn Fr. Ritschl. 1869 utnämndes F Nietzsche till ordinarie professor i Basel inom klassisk filologi.

Varför han koncentrerade sina studier kring filosofi är svårt att säga, men att han senare i livet skrev böcker och blev en stor filosof så förstår man varför – han var trotsallt professor i ämnet.

2.) Vilka grenar inom filosofin behandlar din filosofi?

Det största filosofiska problem som F Nietzsche har fäst mest tyngd vid, och den del som har blivit mest uppmärksammad är hans tankar kring kulturens gåta. En gåta som han vill lösa, inte historiskt, utan som ett etniskt framtidsproblem. ”Hur ska mänskligheten bringas till högsta möjliga utveckling”?

Enligt F Nietzsche så är det inte människans rätt att forska på den givna verklighetens orsaker och sedan lyda naturen. Människans uppgift är istället att själv ge livet värde och mening för att skapa en ny mänsklighet, övermänniskan. Inte ens F Nietzsche själv var en sk övermänniska, han, liksom alla andra människor på jorden är ett steg mellan djuren och övermänniskan "Människan är en lina, spänd mellan djuret och övermänniskan.". Han och den nuvarande mänskligheten är endast ett steg på vägen som genom moral och etik kan höja sig och bli något bättre.

F Nietzsche filosofi står för en oändlig strävan uppåt, alltid med egna krafter, utan tradition eller bundenhet. För det stora målet vet han inte av någon hänsyn, han "filosoferar med hammaren" och krossar även de fagraste illusioner. Själva sanningen vill han förkasta, om den inte kan tjäna som medel att föra mänskligheten till dess högsta kultur. Därför vill han rycka upp med rötterna hela den föregående utvecklingen och grunda mänsklighetens historia från början igen.

F Nietzsche behandlar även andra delar än moral. F Nietzsche sammankopplas ofta med nihilismen, även om den inte är hans skötebarn. Däremot har han kommenterat nihilismen med att den - vårdslöst sammanfattat - skulle innebära ett hot mot människan. Delar av Nietzsches filosofi har, efter hans död, även anammats av tyska nazister. Nietzsche själv hatade sitt Tyskland till den grad att han händelsevis har döljt sitt ursprung, bla hävdade han att han tillhörde polsk adel (osant). Den som bär ansvaret för att förknippa Nietzsche med nazismen är istället hans syster Elisabeth Förster-Nietzsche, som var aktiv nazist och därtill skrev om delar av hans verk för att de skulle "passa bättre".

Ett vanligt fel som många har när de tolkar F Nietzsches verk är att de tolkar övermänniskan som en ny slags ras. Övermänniskan är inte som de flesta tror starkare än dagens människor samt inte har några svagheter, dessutom är en vanlig misstolkning att övermänniskan är arisk (troligtvis tack vare nazismens och ubermennsken). Övermänniskan är en människa med en högre moral. Övermänniskan är ett ideal att sträva efter, vilket i sin tur kan tolkas över till dagens humanism.

F Nietzsche har även filosoferat kring saker som metafysik, kunskapsteorier, språkfilosofi och estetik. Moral var dock hans huvudämne, i alla fall det ämne som har väckt mest uppmärksamhet på senare år.

3.) 3 tankar eller idéer du håller med om och varför

“I teach you the overman. Man is something that shall be overcome. What have you done to overcome him? All beings so far have created something beyond themselves; and do you want to be the ebb of this great flood and even go back to the beasts rather than overcome man? What is the ape to man? A laughingstock or a painful embarrassment. And man shall be just that for the overman: a laughingstock or a painful embarrassment..."

F Nietzsches tankar kring övermänniskan har tolkas och övertolkats fram och tillbaka. Jag tror att övermänniskan är en som skapar sina egna värden i stället för att drivas av hämndkänslor, ressentiment och viljan till intet i dess olika former. Ett annat missförstånd är att det skulle vara möjligt att peka ut vissa "individer" som övermänniskor. F Nietzsche sa att det aldrig har funnits några övermänniskor. Inte ens Jesus eller han själv, Jesus misstolkas av många som en övermänniska. Men det som F Nietzsche ville påvisa var att Jesus var en människa mycket nära övermänniskan, men beskriver honom snarare som en nihilist. (en som gör det han vill ”allt är tillåtet”). Det han ville var kristna värderingar och dessa är en del av övermänniskans ideal.

Jag tycker att alla positiva ideal är något att sträva efter. Varför bör inte människan utvecklas till något bättre, inte som en darwinist tänker utan som en moralist såsom F Nietzschel tänker. Jag ser bara fördelar med en överlägsen moral och etik bland samtliga människor på jorden, de som skall komma – övermänniskorna.

En annan sak som jag både håller med F Nietzsche om och inte, är hans tes om att ”Gud är död”. Med denna tes hävdar han att gud en gång har funnits men att vi har dödat honom.

”How shall we, murderers of all murderers, console ourselves? That which was the holiest and mightiest of all that the world has yet possessed has bled to death under our knives. Who will wipe this blood off us? With what water could we purify ourselves? What festivals of atonement, what sacred games shall we need to invent? Is not the greatness of this deed too great for us? Must we not ourselves become gods simply to be worthy of it? There has never been a greater deed; and whosoever shall be born after us - for the sake of this deed he shall be part of a higher history than all history hitherto”

Vi har dödat gud genom våra nutida värderingar och vår vetenskap. Gud har existerat och skapat en grundgivande moral hos oss människor, men nu måste vi själva göra (för att gud är död) oss själv till gudar för att moralen ska ta plats i den nya människan. Jag kan hålla med F Nietzsche om att ett högre väsen har existerat för att ge oss moral och tillrättavisning, men jag håller inte med F Nietzsches kristna värderingar om att gud har skapat världen och människorna.

F Nietzsches tankar om att det finns två olika typar av moral, mästar/slav moralen tror jag starkt på. Jag tror att vissa människor är födda för att leda andra. F Nietzsche tycker att: mästarna, med mästarmoralen tror att det är gott är ädelt, starkt, kraftfullhet och makt, medan de dåliga är svaghet, feghet och blyghet samt ömkan. Slavmoralen är för de som är svaga, osäkra och utnyttjade. Svaga som följer slavmoralen tycker att bra saker är tankar och saker som är bra för samtliga. Det som ses av svaga som ont är styrka, välfärd och makt.

I längden kommer de svaga att vinna över de starka tror F Nietzsche, de kommer att vinna på principen att fler är bättre än en. De svaga kommer att samla sig för att vinna över de, få, starka.

Det här tror jag starkt på, man kan även se detta som kommunism kontra kapitalism. Där i en kommunism så lever alla svaga på varandra kontra en kapitalism där de starka utnyttjar de svaga. Detta ser jag som självklart, jag tycker att alla svaga ska stötas ut och sluta agera parasiter på samhällskroppen.

Det finns även ett bredare perspektiv på det hela, där kan man se att det finns två olika slags människor, ”onda egoister” och ”goda egoister”. En ”ond egoist” är en person som gör allt för sig själv, en stark människa som klarar sig själv. En ”god egoist” är en person som tror på kollektivet och gör det bästa för alla. En ”ond egoist” i Sverige lever idag på bidrag eller är en stark människa på marknaden då denna utnyttjar andra till sin egen maximala vinning. Ett samhälle med endast ”goda egoister” fungerar så att ingen lever på någon annan, alla gör sitt i sin takt och förhoppningsvis så blir det bra för alla.

Det värsta för ett samhälle är att få ”goda egoister” i styret. Man försöker då driva ett kollektiv framåt istället för att maximera utvecklingen. Man kommer i ett land endast att maximera utvecklingen genom att antingen det bara finns ”goda egoister”, eller bara ”onda egoister”. Alla mellanting blir dåliga då de ”onda egoisterna” inte klarar att visa sin styrka tillräckligt mycket.

Ett samhälle med bara ”onda egoister” kan till första syn verka vara väldigt svårt att göra något bra av. Man kan tänka ”hur ska man kunna driva ett samhälle framåt om alla människor utnyttjar varandra”. Svar: om alla tvingas utnyttja varandra till max så kommer på så sätt en ultimat utveckling att framskrida. Handlaren tvingas utnyttja köparen, och köparen tvingas också att utnyttja säljaren. Utveckling är ett måste, ultimat konkurrens skipas.

Ett samhälle med bara ”goda egoister” tror jag aldrig kommer att existera, man kan inte få ”onda egoister”, de starka i samhället, att försvinna. Vissa kommer alltid att vilja utnyttja andra till sin egen vinning. Däremot så försvinner de ”goda egoisterna” i ovanstående exempel där de helt enkelt slås ut för att de är svaga.

Detta leder mig in på F Nietzsches politiska syn, ”What is good? Everything that heightens the feeling of power in man, the will to power, power itself. What is Bad? Everything that is born of weakness. What is happiness? The feeling that power is growing, that resistance has been overcome. Not contentedness but more power; not peace but war; not virtue but fitness. The weak and the failures shall perish like fish: first principle is our love of man. And they shall even be given every possible assistance. What is more Harmful than any vice? Active pity for all the failures and all the weak: Christianity.” Något som jag inte kan göra annat än att hålla med om. Att styrka de svaga för att på så sätt få ut de svaga och för att driva samhället framåt kan inte kritiseras. De svaga måste på något sätt förloras för att de starka ska ta en ny, utvecklande plats i världen.

Fler saker jag håller med F Nietzsche om återfinns under nästa punkt.


4.) 3 tankar eller idéer som du inte håller med om och varför

En sak som F Nietzsche är känd för är hans motsägelsefulla åsikter, hans ambiguitet. Om man som nazisterna tar F Nietzsches verk som ledsagar inom världen, så hur ska man kunna tolka hans motsträviga texter? F Nietzsches texter tolkas av vissa, om vi ser på övermänniskan, som om det är en impulsiv varelse som bara ska gå runt och handla efter impulser. Inte ens moral får finnas för att det är en imitation av andra. Jag har dock tolkas F Nietzsche övermänniska som en ledsaga ang moral. Övermänniskan är något som man kan sträva efter, en slags humanism. Om man inte tolkar övermänniskan, det som skall komma, på annat sätt så tror jag aldrig att det kommer gå. Människor kan inte gå runt som djur och handla efter impulser. Vi måste ha ideal och moral!

Ett exempel på hans motstridighet kan nämnas som hans syn på rasblandning. Detta fick han mycket kritik om, och senare i hans böcker så skriver han ”blonde beast” som övermänniskan, idealet. Detta var det som Hitler tolkade fel, och det har senare tolkats som en metafor för lejon. F Nietzsches texter är ofta väldigt abstrakta och de kan tolkas genom ett vitt spektrum. Hur skall dessa kunna leda ett helt folk, eller ett nytt folk – övermänniskorna?

Mera som jag kritiserar F Nietzsche för är hans syn på kvinnor, varför ska inte kvinnor vara med och bidra till övermänniskorna? F Nietzsches syn på kvinnor tror jag är dåtidens syn. Om man ska skapa en övermänniska så behövs båda könen, och en blandning mellan alla olika raser. En övermänniska är fri från rasism och är jämställd enligt mig. Jag tar också F Nietzsche i försvar när det kommer till synen på kvinnor. “would I have man and woman: the one fit for warfare, the other fit for giving birth; and both fit for dancing with head and legs”. Detta påstående kan jag se det relevanta med, även om jag inte håller med. Om kvinnorna kan arbeta (dansa) och föda barn, varför kan den då inte vara med och bidra till utvecklingen samt moralen?

En fjärde sak som jag inte håller med F Nietzsche om är att vi vanliga människor dödade gud, jag kan tolka hans syn och förstå vart han vill komma. Jag kan hålla med honom om att allt bara existerar i ens huvud. Gud finns bara så länge vi tror på honom. Ett annat synesätt som jag har haft mycket funderingar kring under mitt liv är: Vi finns i himmelen men bara så länge som folk kommer ihåg oss, utan minne slutar vi att finnas. På så sätt så är de gamla egyptiska farorna. De lever, men de lever endast för att vi kommer ihåg dem. De väsen som finns i ”övervärlden” är endast minnen av andra. Så fort vi är bortglömda så slutar vi att existera.

På så sätt håller jag med F Nietzsche, men enligt det synsättet så skulle gud fortfarande existera pga vissa tror på honom och många ”vet” att han finns. Att gud skulle dö pga att han är överbevisad tror jag inte på. En bevisning kan inte döda ett ting, endast bortglömning.

5.) Ett brev där du ställer 3 kritiska frågor till filosofen

Det första jag skulle vilja be min filosof om är att skriva om allt, hans alltför sparsamma begreppsdefinitioner och hans skenbara inkonsekvenser möjliggör olika tolkningar av hans texter. Detta är mycket farligt då jag tror att han blivit felaktigt blivit tolkad av tex nazisterna.

Nästa sak som jag skulle vilja fråga F Nietzsche om är hur han skulle ställa sig till min teori angående ”onda och goda egoister”. Kanske ser han det bara som en nyskriven tolkning på hans gamla slav/mästarmoral?

En till kritisk fråga som jag vill ställa till F Nietzsche är varför han har så negativ syn p...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Freidrich Nietzsche

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-04-24

    Übermensch

  • Inactive member 2006-04-24

    Varför skulle människan säta s

  • Inactive member 2006-04-24

    som sagt, egna tankar ..me

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-02-19]   Freidrich Nietzsche
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5695 [2023-01-29]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×