Ekosofi

3 röster
18306 visningar
uppladdat: 2006-02-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Ekosofin är en del av den djupa ekologiska rörelsen och står för en helhetssyn på människans förhållande till naturen. Ordet Ekosofi kommer från de två grekiska orden ”oikos” och ”sofia”, vilket betyder hus/hushållning respektive vishet, och kan uttydas som ”visheten om naturens hushållning”. Ekosofins grundare är den norske filosofen Arne Naess.

Där är dock en tydlig skillnad mellan ekologi och ekosofi, då ekologin ger oss bara fakta och talar inte om för oss hur vi ska handla. Ekosofin fungerar som ett stöd för det nuvarande samhället, då det använder ett ekologiskt språkbruk för att förmedla idéer som i praktiken medför en fortsatt tillväxt och utsugning av naturen. Ekosofin handlar om att alla skall få möjlighet att leva ett mångsidigt och skapande liv, men även att lära sig ta ansvar. Denna kombination leder till krav på ett demokratiskt samhälle där besluten fattas i den miljön där människorna befinner sig.

Ekosofin hävdar dock att vi inte får lov att sätta gränser för medkänslan och att vi måste motverka olika former av egoism. Vi måste vända oss mot olika former av förtryck av ickemänskliga varelser, så som till exempel plågsamma djurförsök och djurfabriker. Strävan efter universell medkänsla är drivkraften som stimulerar till ett samhälle där alla människor, djur och växter är lika värda.


Vi måste förstå den ekologiska balansen och värna om de livsgrundval som är nödvändiga för vår existens. Vi måste inse att vi inte står över naturen utan att vi ingår i den. Som en del av naturen så måste vi skaffa oss en ny livsinrikting som bygger på de kunskaper som vi får från modern ekologi, i kombination med erfarenheten och visheten som generationerna före oss har hittat genom arbete och tänkande.


Ekosofin är ett försök att skildra naturen på ett helare och fullständigare sätt. Den är ett växande hos oss människor, som bara kan ske i samspel med en växande omgivning med en ödmjukhet inför livet och i mötet med såväl människor, som natur, vilket borde leda till att man inte söker svaret på frågan förrän man har förstått den.

Ekosofins påverkan
Anser att ekosofin är ett väldigt bra synsätt på världen, trots att jag kanske inte håller med på alla punkter, eller i alla fall inte följer alla dessa. Det är en självklarhet att man som ekosof får en helt annan syn på relationen människa-djur och att detta synsätt bidrar till en förbättrad relation mellan oss. Till att börja med så tar vi förhoppningsvis mer hänsyn till naturen, kanske samåker istället för att alla ska ta sin egen bil vilket medför till ett större avgasutsläpp. Som ekosof så bär man inget med äkta päls, en stor svårighet anser jag då jag älskar min Canada Goose jacka och skulle inte ge bort den för något. Den innehåller både gåsdun och en rävpälskrage, så antar att en ekosof inte skulle köpa en sådan. Det som jag anser är största pluset är att man kanske relaterar till sina husdjur bättre, att man inte lämnar sin hund ensam i lägenheten en hel dag, dag efter dag utan att man ser att hunden också är en individ som behöver socialt umgänge. Något som är ännu värre är under sommarmånaderna när folk tar med sig sina hundar i sina bilar och sen lämnar bilen i flera timmar, temperaturen inne i bilen blir ofantligt hög, fast fönstret är öppet och det är ingen tillvaro som man varken skulle lämna sitt barn i och inte heller sin hund.

I grund och botten så blir relationen mellan människa-djur bättre därför att man börjar tänka efter mer, man ser till konsekvenserna av sitt handlande och relaterar mycket til...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ekosofi

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-02-24]   Ekosofi
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5743 [2021-09-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×