Gud och godomlighet

3870 visningar
uppladdat: 2006-03-04
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Den (enligt mig) mest omvälvande mänskliga upptäckten

Det finns många upptäckter på så många olika områden, så många att de är helt oräkneliga. Jag ska därför försöka välja en kategori med många underkategorier som jag ändå anser vara en enskild upptäckt i sig.
Vi börjar med några ledtrådar:
Ledtråd 1: Detta är A och O, Alfa och Omega början och slutet.
Ledtråd 2: Detta väsen är den moraliska stöttpelaren i miljarder människors liv, och har vart detta genom miljoner år.
Ledtråd 3: Det (kanske) bygger på människans behov att finna sin plats och se mening med vad man gör.

Du har förmodligen listat ut det vid det här laget. Ämnet är Gud, gudomlighet, andlighet och allt det som har med dessa saker att göra. En viktig anledning till att jag valde detta/dessa ämne/ämnen är att det är något som kan – och enligt mig ska – ses ur minst två perspektiv: det som anser att det finns gudomlighet och/eller andlighet, och de anser att det inte finns.
Till att börja med finns det den självklara frågan: finns gudomlighet? Denna fråga ska förstås ses ur två perspektiv, men själva frågan ska i mina ögon även ses ur två andra synvinklar. Den första och självklara synvinkeln är frågan om gudomlighetens fysiska eller metafysiska existens. Om detta tvistas det ofta om och jag tänker inte tillägga något i debatten denna gång. Den andra synvinkeln jag vill se fråga ur borde det inte debatteras om så mycket, inte på något enkelt plan i alla fall. Synvinkeln jag syftar på är om gudomlighet finns i sinnet vissa människor, alltså om det verkligen finns en äkta tro på det gudomliga. De flesta skulle säkerligen svara ja, och vi ska hålla oss till den teorin genom den här analysen.

Nu ska vi gå in på varför ”upptäckten” av gudomlighet, till den mån vi har upptäckt det, enligt mig är den största upptäckt som gjorts.
Först och främst vill jag lägga betoning på ordet störst. Jag vill inte säga att det betyder den viktigaste, nyttigaste, mest konstruktiva eller destruktiva upptäckten, utan just den största, alltså den upptäckt som har gjort mest för att forma världen och som helt enkelt gjort mest skillnad genom alla tider.
Anledningen till att jag tycker att gudomlighet och andlighet är den största upptäckten är att Gud och diverse gudar, andar och gudomliga väsen har styrt människors liv i alla tider. Det är i princip bara nyligen som ateism och likgiltighet inför gudomlighet blivit mer regel än undantag. De flesta makthavare och viktiga personer genom historien har alltså varit mer eller mindre kontrollerade av sin tro. För att inte tala om allmogen. Nästan hela världens befolkning har följt sin tro, uppfostras med gudaberättelser och formats av sin och sina föräldrars tro. Det är omöjligt att säga vart världen skulle vara idag om det aldrig uppstått ett behov för människan att finna sin plats och hitta mening med allt som sker. Det skulle med största säkerhet inte vara i närheten av lik det den är idag.

Det är inte märkligt att tron på gudomlighet har haft den stora roll den har haft just det behovet så grundläggande mänskligt att det är näst intill självklart. De arter som föregick Homo Sapiens Sapiens, så som Australopithecus och Homo habilis, hade inte samma behov. De hade ingen utvecklad fantasi och kunde inte tänka sig att det fanns något övernaturligt, eller tro att det fanns ett liv efter detta. De såg döden som ett definitivt slut och kunde inte tro på något de inte såg.
I och med utvecklingen av den mänskliga hjärnan och möjligheten att fantisera, sågs ett behov av att finna sitt ursprung. Då inget gick att bevisa tog man den mest troliga teorin som den sanna. Vad som sedan var troligt är en fråga som inte kan ha varit helt lätt att bestämma.
Allt jag har sagt i detta stycke tillhör bara det ena perspektivet, det icke troende. Det bör inte ses som den sanna teorin, då det finns många i det aktuella perspektivet, och det finns inget som säger att ens själva perspektivet är det korrekta.

Det är inte märkligt att tron på gudomlighet har haft den stora roll den har haft. Människan har ett behov av att söka sin Gud, eftersom Gud har gett människan den egenskapen. Eftersom människor har mött sina gudar och upptäckt dem har de funnit vägar genom livet. Eftersom människan söker Gud och Gud söker människan finns det ett självklart samband som gör att det alltid finns en nära koppling mellan det övernaturlig och människan.
Allt jag har sagt i detta stycke tillhör bara det ena perspektivet, det troende. Det bör inte ses som den sanna teorin, då det finns många i det aktuella perspektivet, och det finns inget som säger att ens själva perspektivet är det korrekta.

Vi ska återgå till trons inverkan på världshistorien. Vi tar enkla exempel. Forna Egypten, som har haft stor inverkan på den moderna världen grundades nästan helt på tro. Alla var djupt hängivna åt att tjäna gudarna, och ledaren och ledarna över riket blev utsedda av gudarna. Persiska riket grundades till stor del på tro, och styrdes till stor del därefter. Persiska riket gjorde mycket för att forma den dåtida världen genom, handel, krig och diplomati.
Alexander den store följde gudars vilja, han offrade till bl.a. Athena och Ares. Fick han dåliga omen från de högre makterna var han omedelbart mindre självsäker, vilket påverkar hans beslut och krigsanda. Romarrikets härförare liknade ofta Alexander i detta avseende.
Karl den store, Jean d’Arc och Wilhelm erövraren var andra religiösa personer som har gjort mycket stora ting i historien. De har ändrat kartor, politik och handel med sina krigiska metoder.
Napoleon Bonaparte trodde att Gud ville att han skulle vara härskare, han förlitade sig ofta på sin tro. Och få människor har väl format Europa på ett sådant sätt som Napoleon, hur han har gjort det behöver knappast nämnas.
Till denna lista vill jag lägga till några viktiga saker:
De kristna missions- och erövringsexpeditionerna ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Gud och godomlighet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-05-18

    det hjälpe mig jätte mycket me

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-03-04]   Gud och godomlighet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5777 [2024-05-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×