Sociologi

3 röster
7757 visningar
uppladdat: 2009-05-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Sociologi är ett vetenskapligt kunskapsområde som studerar samhällen och social handling i vid bemärkelse. Sociologins främsta syfte är att försöka förklara och förstå människors handlingar och sociala identiteter; grupprelationer och -processer; social skiktning och sociala systemprocesser, samt vilka kulturella strukturer och processer som präglar moderna samhällen. Medan statskunskapen studerar politiska system, makt och ideologier, studerar sociologin mänskliga relationer som sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Jag har valt att ta detta kunskapsområde för att kunna fördjupa mig mer om olika stadsdelar för att sedan kunna redogöra information om boende, studier, lön m.m. De områdena gäller endast i Stockholmsområdet. De två olika områdena jag valt är Hässelby- Vällingby och Södermalm. Jag har valt att göra noggrannare undersökningar om Invånare med utländsk bakgrund, arbetslöshet och utbildningsnivå

Ålder

Utrikes födda

Inrikes födda med två utrikes föräldrar

Summa utländsk bakgrund

0-15 år

1149

3035

4184

16- 64 år

12401

2095

14496

65+

1657

6

1663

Samtliga

15207

5136

20343

Denna tabell gäller Hässelby- Vällingby området. Anledningen till att jag valt just detta område är för att jag vill fördjupa mig mer om i det samhället jag bor i (Vällingby och nära Hässelby). Jag intresserar mig av att få mer information om området jag bor i för att verkligen få ett helt nytt perspektiv av mitt ställe.

Ålder

Utrikes födda

Inrikes födda med två utrikes föräldrar

Summa utländsk bakgrund

0-15 år

651

706

1357

16- 64 år

12460

3274

15734

65+

2401

20

2421

Samtliga

15512

4000

19512

Sedan har jag valt Södermalm. Anledningen till det är att jag vill jämföra ett fattigt och invandrarrikt område med ett område där personer är rika och är mestadels från innerlandet (tror man) men i verkliga fall så är båda områdena nära varandra på ett sätt men så olika på ett annat . Det är många personer som får en uppfattning av att Södermalm är ett bra ställe att bo i. Utan at störa sig av somalier eller andra slags högljudda invandrare, som gör ett ställe som fina Tensta likna ett typiskt "blatteställe". Södermalm som låter mycket prestigefullt och dyrt är i verkliga fall inte så långt ifrån att ha samma siffror på antal invandrare som Hässelby- Vällingby.

Norden

Europa

Asien

Afrika

Övriga

Totalt

Hässelby-Vällingby

2 561

3 936

8 777

3 362

1 707

20 343

Södermalm

4 649

7 156

3 695

1 082

2 930

19 512

Inte för att jag vill vara rasistisk på något sätt men enligt statistiken så ser man att det är mer invandrare från Afrika (de mest högljudda och arbetslösa är från Somalia) i Hässelby- Vällingby området. Kan det vara för att de inte har råd att köpa en lägenhet eller att lägenheterna inte har tillräckligt med rum för 14 barn samt 2 vuxna i Söder?

Men är det bara invandrar ungdomar som snattar saboterar?

Människor brukar ofta hävda att invandrares överrepsentation när det gäller brottslighet beror på socioekonomiska faktorer. Statistik har dock visat att även om man tar hänsyn till socioekonomiska faktorer så är invandrare överrepresenterade i brottsregistret.

Visst kan man tänka så ibland. Samhället efter att invandrarna kom till Sverige har förändrats.  T.o.m. jag som är invandrare kan tänka så ibland, det första man tänker på när man hör ordet snatteri är invandrarungdomar. Kulturen i sig alltså i vissa kulturer spelar det sociala trycket en större roll för att avstå från brottslighet (Kina, Japan) i andra har straffet en större betydelse (Irak, Saudarabien). Om du kommer från ett land när snatteri betyder att du förlorar en hand till Sverige där snatteri betyder att du pratar en halvtimme med en socialtant så uppfattas ju knappast rättsystemet i Sverige som direkt avskräckande.

Fördomar

Fördomar/fientlig inställning från svenskarna. Om du är kines i Sverige så bemöts du typiskt sett inte av någon fientlighet från svenskar förutom från en liten minoritet rasister. Eftersom svenskarna behandlar dig väl så känner du lättare en lojalitet mot det svenska samhället och blir därmed mindre benägen att begå brott. Heter du Hassan Ali Abdullah och talar "Rinkebysvenska" så kommer du att utsättas för en hel del fientlighet från många svenskar oavsett om du som individ förtjänar det eller inte. Detta resulterar i mindre lojalitet mot det svenska samhället, och mindre incitament för att avstå från brottslighet.

Arbetslöshet.

       Arbetslöshet 2008 Vällingby- Hässelby

Arbetslösa

2007

2008

18-19 år

  51

  50

20-24

  126

  136

25-54

  794

  1 000

55-64

  121

  136

Män

  632

  703

Kvinnor

  460

  619

Samtliga

  1 092

  1 322

Som ni ser så är arbetslösheten väldigt hög i Vällingby- Hässelby området, men kollar man statistiktabellen för antal arbetslösa i Södermalm-området så kommer man få en liten chock över att det är mer arbetslösa trots att Söder ska vara ett ställe där rika personer som har jobb bosätter sig. Ute på Söder är det lugnt och de flesta från musik samt målarbranschen bosätter dig där, men problemet är att de inte har jobb. Musik och måleri är inte en fallhammare hos företag.

                                         Arbetslöshet 2008  Södermalm

Arbetslösa

2007

2008

18-19 år

  43

  39

20-24

  112

  83

25-54

  1 276

  1 195

55-64

  313

  301

Män

  910

  827

Kvinnor

  834

  791

Samtliga

  1 744

  1 618

Däremot så händer andra mer intressanta men samtidigt illegala handlingar borta på Väster. Personer som kommer från Sverige som har examen-utbildning med toppbetyg får vilket jobb som helst.

Men Afrikaner då? Vad händer med de som har examen-utbildning med toppbetyg men är från utlandet?

Den svenska staten prioriterar de personer som är från Sverige eller har bott i Sverige så pass länge att svenska språket bara flyter på. Alltså om en invandrare inte kan språket får han inte jobb någonstans. Därför så måste immigranterna börja jobba svart, som i dokumentären med McDonald's.

I överensstämmelse med tabellerna så visar det ena schemat (Vällingby- Hässelby) att arbetslösheten för män är högre än för kvinnor och precis likadant i andra schemat (Södermalm) fast tvärtom, fler kvinnor som är arbetslösa än männen. Kan det vara så att kvinnor inte får den jämställdhet jämfört med män. T.ex. En man skulle lätt kunna gå före en kvinna när det gäller chefsrollen.

Utbildningsnivå

Högsta utbildningsnivå, %

Folk- eller

Gymna-

Eftergym-

Uppgift

grundskoleutb.

sial utb.

nasial utb.

saknas

20-24 år

  9,6

  51,2

  36,1

  3,1

25-64

  7,5

  31,1

  60,0

  1,4

därav

25-34

  4,7

  26,2

  67,0

  2,2

35-44

  5,9

  31,7

  61,0

  1,4

45-54

  9,0

  35,5

  54,8

  0,8

55-64

  12,5

  33,5

  53,2

  0,8

Skakande siffror vad gäller Folk- eller grundskoleutbildning. Stor del av hela Södermalms befolkning har endast grundskoleutbildning.

En fråga som jag ställer till mig själv är: Hur och vart kommer man någonstans med endast grundskoleutbildning?

Den frågan kommer jag antagligen aldrig få svaret på.

Det som gör mig glad är att majoriteten av invånarna har högre utbildning än gymnasieutbildning dvs. Högskoleutbildning (Bachelors utbildning eller doktorutbildning)

Utbildningsnivå 2007

Högsta utbildningsnivå, %

Folk- eller

Gymna-

Eftergym-

Uppgift

grundskoleutb.

sial utb.

nasial utb.

saknas

20-24 år

  20,0

  53,3

  20,4

  6,3

25-64

  15,0

  42,6

  40,2

  2,2

därav

25-34

  16,5

  40,5

  37,9

  5,0

35-44

  11,8

  43,8

  42,7

  1,7

45-54

  14,7

  43,0

  41,0

  1,2

55-64

  18,1

  42,8

  38,2

  0,9

Förskräckliga siffror vi har i Vällingby- Hässelby området. Hela 20 % av 20-24 åringar och 15 % av 25-65 åringar har endast folk- eller grundskoleutbildning. Majoriteten av utbildningar ligger vid gymnasieutbildning vilket man nästan kan förstå när man tänker förorten. Visst är det så att båda sidor har sina nackdelar med att vara slapp, i söder däremot så är eleverna mer motiverade än vad elever i förorten är.

                                                                                                                                                       

Sociologiska begrepp

Klass- Samhälle: Jag tror att staten har delat upp Stockholm i olika "klasser" beroende på inkomst och utbildningsnivå. Det resulterar att alla de som inte har så hög inkomst samt utbildning samlas tillsammans i ett ställe som Hässelby- Vällingby, som följd så får vi ett samhälle utan "gränser", t.ex. Ett ställe som "Arabdalen". Arabdalen kallas så för att många invandrare med låg inkomst- och/ eller utbildnings nivå bor där med sina 7 barn. (Arabdalen ligger precis mellan Hässelbygård och Hässelby villastad) och tvärtom för de som har hög inkomst med bra utbildning. En lösning skulle kunna vara att inte öppna famnen för alla invandrare, endast för de som är friska och välutbildade. Men det skulle i sin tur leda till att Sverige blir kritiserad för deras sett att hantera invandrare från länder där det är problem med krig, sjukdomar och diktatur.

Fördomar: (Har redan skrivit lite om fördomar ovan, men tar och gör mer inträngande nu.)

Fördomarna blir allt starkare och starkare för varje dag, vecka, månad och år som passerar, speciellt mot personer med invandrarbakgrund. Varför ska det vara så? Varför ska de med invandrarbakgrund få mer "skit" än resten? Jag antar att svaret på den frågan lyder såhär; Invandrare som kommer från krigsländer, speciellt ungdomar kan göra lite ett och annat som inte är tillåtet. Om en invandrarungdom/ vuxen rånar en bank så kommer Sverige hetta upp sig och skriva lite överdrivna texter i tidningen om "Invandraren Hassan från Somalia". Om det däremot skulle vara en Svensk som rånade banken skulle det nog bara stå "Banken blev rånad av en maskerad man". Då är det klart att fördomar växer hos många personer, invandrare, Somalia, Hassan. Fyfan! (Ursäkta språket)

Jag kan passa på att ta upp lite problem som orsakar fördomar i världen.

September 9, 2001. Terroristattack mot Amerika. Ja men visst ska man ha fördomar mot sådana personer som kapade fyra plan och sedan störtade mot Manhattan. Men problemet här är att, om vi säger att det finns 3000 Muslimska terrorister runt om i världen och 1 miljon vanliga muslimer, då utgör terroristerna 0.003 % av alla muslimer som finns. Varför ska då resten av muslimerna anklagas för terrorism? Jo för att varje gång man talar om terrorister så talar man om muslimer och då låter 3000 terrorister som alla muslimer.

"Terrorister bombar hit, bombar dit, dödar här, dödar där, dem förtjänar inte att leva" Muslimer.

Fördomar väcks, liv släcks. Så är det i vissa länder.

Primärgrupp/ Solidaritet: Primärgrupp är ett annat sätt att beskriva familj, nära och kära. Solidaritet innebär att en grupp människor är beredda att t.ex. flytta ihop i syfte om att förstärka gruppens medlemmar. Det är en typiskt handling i Hässelby- Vällingby området. Vad menar jag med det? Jo, enligt min egna "erfarenheter" så vet jag att om släktingar flyttar från Rinkeby till Vällingby så följer släktingarna till första familjen också med och flyttar till Vällingby. Sedan uppstår en såkallad "kedjereaktion" bland alla släktingar så resultatet blir att alla flyttar till Vällingby eller mycket nära Vällingby området t.ex. Råcksta och Hässelby. Flyttar man tillsammans nära varandra så kommer man att ha bra förhållande med släktingar. Det i sin tur kommer leda till starkare relationer mellan familjebanden. Hur påverkar det vår vardag? Varje person kan ha sina egna åsikter om det. Personligt så tycker jag det är skönt att ha nära och kära mittemot sig (mittemot = huset mittemot), jag säger det för att majoriteten av mina släktingar bor utomlands och endast en av alla familjer bor i en annan stad i Sverige. Sedan kan det vara skönt ha en relation med släktingar men det kan bli mycket skönare om den relationen blir starkare och starkare,

Hur ser det ut i övriga världen? Om man ska bo tillsammans eller åtminstone nära varandra så ska man ha stark relation och kontakt med den familjen/ släktingen. Jag tycker att det är mycket viktigt att ha stark kontakt och relation med inte bara familjemedlemmar/ släktingar utan också mot folk som är nära en.

Positivt tänkande skadar aldrig!

"It's a free world" och uppdrag granskning (McDonland's)

Låt mig börja med att säga såhär: Jag kommer att ta upp kritiska fördomar om McDonald's men det är absolut inte för att vara taskig på något sätt.

Båda filmerna hade samma budskap men visade det på två olika sätt. Jag uppfattade filmen "It's a free world" som en typisk anglosaxisk film eftersom det utspelar sig på vägkanten av ett getto där flera arbetslösa som bor i husvagnar kommer för att få ett jobb (svartjobb). Jag menar, skulle filmen kunna vara utspelad i Sverige? Nej! Sverige samlar inte Somalier, Araber, Kineser (invandrare) i en nästintill övergiven gettoplats och försöker ge dem svartjobb. Kanske kan man relatera det till uppdrag gransknings dokumentär, men annars så passar det inte in när det gäller Sverige. Och apropå  uppdrag granskning. Jag menar, att ge högutbildade studenter jobb under minimum lönen är ju katastrofalt!

Det som gör det ännu mer sorgligare är att de jobbar natt och inte bara 2-3 nätter per vecka utan de jobbar natt under hela veckans lopp. Ett smutsjobb som McDonald's, Burger King och Max Hamburgare är inte att fördriva tiden med. När jag såg dokumentären så såg jag att det var en övervägande del av Afrikaner som var anställda. Jag vet inte varför, men antagligen är det så för att det är mest Afrikanska sökande studenter som kommer till Sverige för att studera med hopp om att få jobb under tiden. Men jobb blir det inte så de blir nästan tvungna att jobba svart för 37 per timme. Det jag la mycket märke till var att båda filmerna har en och samma grund. Grunden syftar på att alla svartjobbare är födda utomlands. Problemet i det är att arbetsgivaren utnyttjar nödställt folk som kommit från krisländer där det är krig eller varit krig. De vet att folk som flyttat till landet har hopp om nya drömmar, bättre liv och framtid så arbetsgivarna utnyttjar det på bästa möjliga sätt för att de ska kunna tjäna så mycket som möjligt.

Nu kommer frågan, kan man göra någonting åt dessa problem?

 • För att pigga upp ekonomin på bästa möjliga sätt så tycker jag att man borde satsa mer på utbildning och verksamhet istället för invandring. Det jag syftar på sker såhär: Ju mer invandrare Sverige tar emot ju mer svartjobb blir det. Följden till det är att Sverige tar emot invandrare som "slavar" det blir mer som att Sverige forsar in invandrare för att skaffa sig nästan gratis arbetskraft. Det ger mycket fördomar om hur den svenska socio-kulturen ser ut.
 • Om man ska fortsätta med invandringen så kommer antalet arbetslösheter att öka. Snart kommer det vara så att det inte ens finns svartjobb för den som behöver det. Nästa steg inom samhället kommer bli att invandrarna inte kommer ha råd med att bo och äta så de blir hemlösa och börjar tigga pengar. Nu hittar jag inte på någonting för som sagt så berättar jag allt efter min erfarenhet. Just det med att invandrarna hamnar på gatan är också en erfarenhet. I Ryssland så överflödar det med invandrare som inte har råd med att bo i lägenhet eller köpa mat. Det är just det som har skett där, många invandrare, svartjobben har helt och hållet blivit smockfulla, så att tjäna pengar på bästa möjliga sätt är att börja tigga. Nu säger jag inte att det kommer bli så i Sverige, men man vet aldrig vad som kan hända i framtiden.
 •                                                                                           &nbs...

  ...läs fortsättningen genom att logga in dig.

  Medlemskap krävs

  För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
  Kontot skapar du endast via facebook.

  Källor för arbetet

  Saknas

  Kommentera arbetet: Sociologi

   
  Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
  Det verkar som att du glömde skriva något ×
  Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
  Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

  Kommentarer på arbetet

  Inga kommentarer än :(

  Källhänvisning

  Inactive member [2009-05-05]   Sociologi
  Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58143 [2022-08-09]

  Rapportera det här arbetet

  Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
  Vad är problemet?  Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
  Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
  Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
  Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
  Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
  Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×