Carl Von Linné

4 röster
4633 visningar
uppladdat: 2009-05-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Carl Von Linné 1707 - 1778.

Linné uppnådde en ålder på 71 år, han hann under sin livstid forska och uppfinna en hel del inom botaniken eller i stort sett inom hela biologin.

Han var en svensk botaniker, läkare, geolog, pedagog och zoolog som lade grunden för den moderna nomenklaturen inom biologin och den moderna systematiken eller ordningen som grupperar växter och djur. Han anses även vara fader till den moderna ekologin. Linné var sin tids främste botaniker. Blomman Linnea namngavs efter honom.

Carl von Linné utformade sexualsystemet, det vill säga indelning av växter efter deras kön och befruktningsdelar (ståndare och pistiller), ett lätt men något långsökt sätt att sortera växter på. Han uppfann binärnomenklaturen, det vill säga allt liv (inklusive sjukdomar). Linné var även en av de första i världen med att dela in mänskligheten i olika rastyper, och tilldela dessa mentala kännetecken. Linné menade till exempel att européer var gladlynta, afrikaner sävliga och indianer hetsiga Auktorsnamnet L. kan användas för Carl von Linné i samband med ett vetenskapligt namn inom botaniken

Auktorsnamn är inom de botaniska och zoologiska vetenskaperna namnet på den person eller den grupp som först använde sig av det vetenskapliga namnet för att klassa och beskriva ett taxon

Zoologi är läran om djurriket efter biologiska riktlinjer.

Botanik betyder läran om örter, även fytologi; läran om växter.

Linné skrev ett flertal medicinska avhandlingar som behandlade bland annat läkemedel och läkemedelskontroll.

Materia Medica som gavs ut år 1749 var en av de allra främsta. Materia Medica och två uppföljande böcker användes sedan i medicin- samt farmaciundervisning över hela Europa i flera decennier.

Linné var emot sin tids sammansatta läkemedel och i sina avhandlingar förespråkade han bruket av enkla läkemedel. Linné var också väldigt mån om att utländska läkeväxter skulle ersättas av svenska läkeväxter med liknande egenskaper. Kunde inte motsvarande vilda växt hittas i Sverige skulle den utländska växten odlas inom landet, vilket var orsaken till att de svenska botaniska- och medicinal- trädgårdarna bildades.

På 1700-talet var botanik och medicin förbundna med varandra då många läkemedel hämtades ur växtriket, och allt fler läkare och apotek tillkom. Linné, var verksa...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Carl Von Linné

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2009-05-05]   Carl Von Linné
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58144 [2024-07-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×