Energikällor i Sverige

11 röster
13752 visningar
uppladdat: 2009-05-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Fördjupningsuppgift i fysik (uppgift 2)

För fem-sex generationer sedan användes inte elektricitet. Man fick ljus genom fotogenlampor och gaslampor, man tog sig fram med häst och vagn och man eldade i vedspis. Nu är vi nästan beroende av elektriciteten och kan inte tänka oss ett liv utan den. Sveriges största energikällor är vattenkraft och kärnkraft, dessa två står för i stort sett all elförbrukning i landet och de är dessa två energikällor som mitt arbete kommer att handla om.

Historia

De två största energikällorna i Sverige är vattenkraft och kärnkraft. Vattenkraft är den äldsta av dessa två och har använts sedan 1200-talet i Sverige för att ta bättre vara på naturtillgångar, men det var först i slutet av 1800-talet som vattenkraften började användas för elproduktion. De första kraftstationerana anlades på 1880-talet och användes för att förse städer och industrier med belysning. Det var ungefär vid den här tiden som elektriciteten började få betydelse för befolkningen i Sverige överhuvudtaget. På 1890-talet började industriföretag bygga egna kraftverk för att få el i sina fabriker, bland annat i järnverken i Bergslagen, i massafabriker och i pappersbruk. I början av 1900-talet började staten att bygga kommunala kraftverk. Vattenkraft står idag för ungefär hälften av Sveriges energiförbrukning.

Den andra kraftkällan, kärnkraft, är betydligt nyare. I Sverige byggdes den första kärnreaktorn år 1954, men den användes bara för forskning. Det var först år 1963 som det första kärnkraftverket för elproduktion byggdes. Kärnkraft står just nu för knappt hälften av Sveriges elpruduktion. Det finns 10 kärnreaktorer i bruk i Sverige, dessa är placerade på tre platser, nämligen på Väröhalvön (ringhals kärnkraftverk), i Oskarshamn och i Forsmark.
Dessutom finns det två forskningsreaktorer i Studsvik, med de är stängda.

Var finns kraftverken?

Det finns ungefär 1200 vattenkraftverk i Sverige, men de flesta är ganska små. Många av kraftverken finns i Norrland. Exempel på vattendrag där det finns vattenkraftverk är Luleå älv, Skellefteå älv, Umeå älv, Ångermanälven, Faxälven, Indalsälven, Ljungan, Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Göta älv.

Det finns 10 kärnreaktorer i bruk i Sverige, dessa är placerade på tre platser, nämligen på Väröhalvön (ringhals kärnkraftverk), i Oskarshamn och i Forsmark. Dessutom finns det två forskningsreaktorer i Studsvik, med de är stängda. Kraftverken ligger vid kusten för att man ska få tillgång till kylvatten.

Hur fungerar kraftverken?

De två typerna av kärnkraftverk som används i Sverige är tryckvattenreaktorer och kokvattenreaktorer. Både Oskarshamns kärnkraftverk och Forsmarks kärnkraftverk har kokvattenreaktorer medan Ringhals kärnkraftverk använder sig av båda varianterna. Båda sorterna har sitt ursprung i det radioaktiva grundämnet uran som även används i vissa kärnvapen.


TRYCKVATTENREAKTOR
Tryckvattenreaktorn fungerar så att när man klyver uranatomerna så uppstår värme, värmen värmer vatten som finns i en tank som heter reaktortanken. Vattnet utsätts för ett högt tryck och hög temperatur och hamnar i ånggeneratorn, där pumpas det först genom tusentals små rör som upphettas och sedan tillbaka till reaktortanken där det värms på nytt. De små rören kokar vattnet som blir till ånga. Ångan driver turbinen som i sin tur driver generatorn där el alstras.

KOKVATTENREAKTOR
En kokvattenreaktor fungerar på så sätt att när man klyver uranatomerna uppstår värme, denna värme värmer vattnet i en reaktortank så att det börjar koka. Det kokandevattnet avger vattenånga som driver turbinen som i sin tur driver generatorn där el alstras.

Vattenkraftverken drivs med hjälp av höjdskillnader på så sätt att man låter vatten som ligger högt upp forsa genom ett vattenmagasin till en lägre nivå. Då börjar kraftverkets turbiner att snurra och turbinerna alstrar mekanisk energi som sedan omvandlas till elektricitet i elgeneratorer.

Transport av elströmmen

Elektriciteten som produceras i kraftverken måste ju på något sätt komma ut till våra hem och industrier, detta sker på följande sätt: alla kraftverk är anslutna till ett nätverk av elledningar som transporterar elektriciteten till bostäder och industrier. Vid kraftverket finns det transformatorer som höjer spänningen i elektriciteten innan den går ut på stamnätet. Det måste göras för att det inte ska bli så mycket energiförluster när elen transporteras. Stamnätet har anslutningar till många stora kraftverk och fungerar som elens "motorväg". När elektriciteten kommer fram till sin slutstation så har den passerat flera stationer som sänkt spänningen till en lämplig nivå för t.ex. eluttag.

Fördelar & nackdelar med energikällorna

Det finns både fördelar och nackdelar med kärnkraft och vattenkraft. Fördelarna med kärnkraft är att det är miljövänligt och inte avger några giftiga gaser i atmosfären, dessutom har kärnkraftverk inte så hög driftkostnad och ger bra energiavkastning. Nackdelarna är att kärnkraftverken är dyra att bygga och att avfallet är radioaktivt och är därför skadligt för allt levande, detta gör ingen skada så länge ingen olycka inträffar. Tyvärr har det inträffat några gånger och det är väldigt farligt.

Vattenkraftens fördelar är att den har hög effektivitet, de är billiga att bygga och har inte så dyra driftkostnader heller, de kan hålla i över 100 år om de sköts om vilket betyder att man inte behöver bygga nya hela tiden. Jämfört med andra energikällor påverkar inte vattenkraften miljön nästan alls, den är också en förnybar energikälla och moderna vattenkraftverk är till största del återvinningsbara.

Nackdelar med vattenkraft är att de tar mycket plats att anlägga dammar, och i förhållande till de ytor som måste användas så ger inte vattenkraft så mycket energi, dessutom förstörs naturomr&arin...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://www.e.kth.se/~e98_bpo/frames/artikeli.html http://hem.passagen.se/nordinsel/el.htm http://www.mimersbrunn.se/Vattenkraft_13369.htm http://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenkraft http://sv.wikipedia.org/wiki/kärnkraft http://www.cybergymnasiet.se/elev/goteborg/2.pdf http://www.tekniskamuseet.se/elkraft/vattenkraftverken.htm

Kommentera arbetet: Energikällor i Sverige

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2009-05-19]   Energikällor i Sverige
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58215 [2022-05-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×