LITAUEN

6 röster
14480 visningar
uppladdat: 2006-03-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehållsförteckning:

Prolog ………………………….. s.2

Faktaruta ……………………… s.3

Baltikum ………………………. s.3

Miljö …………………………… s.3 – 4

Historia ………………………... s.4 – 5

Religion ………………………... s.6 – 7

Vilnius …………………………. s.6

Litauens flagga ………………... s.7

Utveckling ……………………... s7-8

Utbildning ……………………... s.8

Arbete och Löneförhållanden ... s.8

Hus och Lägenhet …………….. s.8

Mat …………………………….. s.9

Turism …………………………. s.9

Lär dig Litauiska ……………… s.10

Epilog …………………………... s.10

Källförteckning ………………... s.10

Litauens Nationalsång ....……… s.11

Prolog.
Den främsta anledningen till varför jag valde Litauen är för att jag och min familj har vänner därifrån. Litauen verkar vara ett intressant land. Jag anser kanske därför att jag vill veta lite mera om det. Som jag har förstått det så har Litauen ganska mycket fördomar om sig, många tänker på mörka tider, skurkar och Sovjetunionen när man tänker på Litauen. Så tror jag absolut inte att det är. Jag ska förhoppningsvis bevisa att Litauen är ett land som vilket land som helst.
Jag hoppas på att hitta mycket intressant fakta om landet. Jag hoppas också på att det här arbetet ska bli ett bra arbete, som jag kommer vara stolt och glad över. Jag ska försöka vara väl förberedd och helt nöjd när jag lämnar in det.
Jag tror att det kommer att vara intressant att jobba med Litauen. Jag har tänkt att jag ska visa en film på ett litauiskt bröllop, visa några bilder och att eventuellt bjuda på något från Litauen. Jag tänkte ta reda på fakta från Internet, från biblioteket och sedan tänkte jag fråga mina vänner från Litauen.


Faktaruta:
Areal: 65 200 km2
Huvudstad: Vilnius
Andra stora städer: Kaunas och Klaipeda
Folkmängd: 3 592 561 (uppsk. Juli 2003)
Etniska grupper: litauer 80,6 %, ryssar 8,7 %, polacker 7 %, vitryssar 1,6 %, övriga 2,1 %
Medellivslängd:
- kvinnor 75,7 år
- män 63,8 år
Arbetslöshet: 12,5 % (uppsk. 2001)
Valuta: litas; 1 euro = 2,45 LTL (januari 2006)Baltikum:
Baltikum är ett gemensamt namn för Estland, Lettland och Litauen och det är ungefär som vi i Sverige som tillhör Skandinavium. Många tror att dessa tre länder hör ihop och visst är de väldigt lika, men de är också väldigt olika. De är ungefär lika olika som vi svenskar, danskar och norrmän är. De har olika språk, olika alfabet, olika religion och de har olika syn på saker och ting. Egentligen så kan man säga att vi i Skandinavien är mer lika varandra en vad de baltiska länderna är lika varandra. Vi här i Skandinavien har samma tankesätt, samma religion och språket är väldigt likt varandras.
Lettland och Estland är lutherska och tillhör precis som vi den lutherska kyrkan. Meddans Litauen är katolskt. Dessutom är Estlands språk mer likt Finlands än de andra två länderna. Så det är fel att tänka att dessa tre länder är likadana, de styrs inte alls på samma sätt på något vis. Baltikum är bara en geografisk benämning på dessa tre länder.


Miljö:
Litauen ligger till öster om Sverige på andra sidan östersjön. Litauens landskap kan liknas Östergötlands med mycket skog men också med mycket slättmarker. Skogen i Litauen är den samma som här i Sverige med granar, tallar och björkar. Mycket som finns i Litauen kan liknas Sverige. Den enda egentliga skillnaden är att det inte finns några stenar eller berg i Litauen, det enda de har är små kullar. Många stenar och berg här i Sverige är därför väldigt imponerande för dem. Naturen i övrigt är annars nästan identisk med den svenska men Litauen är mer rikt på djur än Sverige till ytan. Detta beror på att det finns mer sumpskogar kärr och myrar i Litauen. Varför det finns så mycket våtmarker är för att Litauen inte har dikat ut sina marker på samma sätt som Sverige.
En sak som är väldigt tråkig är att mycket mark i Litauen bara ligger i träda, gärden och ängar gror igen och mycket skog är helt igenväxt. Förhoppningsvis ändras det nu när de kommit med i EU.
Sedan Litauen var en del av Sovjetunionen så har mycket Miljö förstörts och en stor miljöfara som ständigt diskuteras är om dem ska stänga kärnkraftverket i Ignalina eftersom reaktorerna är av samma farliga typ som i Tjernobyl, där kärnkraftverket exploderade. Samtidigt får Litauen in ganska mycket pengar på kärnkraftverket därför förs det ständiga diskussioner om vad man ska göra. Men frågar man mig vad som ska göras så anser jag att man borde stänga det, eftersom det medför en enorm risk att låta det vara igång. De gäller både Litauen samt alla länder runt omkring inklusive oss.


Historia:
Landet skiljer från de andra baltiska länderna på en mycket viktig punkt, de har varit självständig europeisk stormakt. På 1300 så var Litauen till ytan Europas största rike riket sträckte sig ända från Östersjön till svarta havet. De hade stora städer som var betydelsefulla och de hade en välutvecklad armé. År 1386 så anslöt sig litauerna med Polen och skapade då Polsk-Litauiska unionen. Nu var dessa länder tillsammans enormt stort. Litauen och Polen kom till att hålla ihop ända fram till 1700 talet. Men på 1500 talet sjönk Litauen i makt och då tog Polen över helt och kallade hela området för Polen helt enkelt. Men i början av 1700 talet blev ryssarna stora maktmässigt och då erövrade de, Litauen från Polen. Litauen kom nu till att tillhöra Ryssland i 123 år framåt. Men efter första världskriget kunde nu Litauen liksom Polen återuppstå och Litauen kunde nu utropa sin självständighet. Litauen var nu självständigt ända fram till andra världskriget, då Sovjet erövrade dem. Sovjets utrikesminister lär ha sagt till den Litauens premiärminister att ”små stater måste försvinna i framtiden och Litauen liksom de övriga baltiska länderna däribland Finland, måste uppgå i Sovjetunionen”. Premiärministern i Litauen ansåg att detta var fel för det var inte så han såg på socialismen med jämlikhet. Så premiärministern avgick. Meddans Sovjet tog makten över Litauen och de andra baltiska staterna. De baltiska staterna användes då som försörjning åt andra områden i Sovjet. Litauens befolkning gjorde tekniska, mekaniska och andra slags varor som det stora riket skulle tänkas behöva. Litauen ansågs även vara ett av de länder som utvecklats mest inom elektroniken och därför utnyttjades de för Sovjets behov. Givetvis gillade inte Litauen att Sovjet styrde och ställde över dem dessutom försvann mycket mat och andra tillgångar som de tvingades skicka till områden som Sovjet krävde. Efter det att Sovjet tagit över makten i Litauen så växte ”antisovjetiska” gerillagrupper, och ett år senare omfattade dessa grupper mellan 30 000 och 40 000 man. Då så tågade de in i den Litauiske huvudstaden Vilnius och tog tillbaka sin huvudstad på några dagar, självklart blev inte Sovjetunionen glada men de hade fått annat att tänka på. För samtidigt så hade nazityskland förklarat krig mot Sovjetunionen, den 22 juni 1941. Samtidigt som Litauen utropade sin självständighet en än gång, så började tyska trupper röra sig mot Sovjet. Litauen hade vid det här laget fått tillbaka den största delen av landet. Men precis när de hade ett halvt grepp om sitt land igen så når de tyska trupperna Litauen. De tyska nazisterna var lika intresserade av Litauens självständighet som Sovjetunionen var. Nazisterna upplöste alla förband och förbjöd regeringen att göra sig hörd via tidningar eller radio. De satte också regeringschefen i husarrest. När gerillagrupperna krävde självständighet så skickade tyskarna gerillaledaren till ett koncentrationsläger. Trots detta gjorde hela tiden litauer motstånd. Litauen blev det ända land tillsammans med Polen som vägrade att arbeta för tyskarna. Tyskarna fick aldrig ihop tillräckligt med Litauer för en armé. Men detta gjorde att tyskarna blev förbannade, de stängde universitet, skolor, och mycket annat. Efter det att sovjetunionen hade vunnit över nazityskarna så kan man säga att tyskarna avlöstes av Sovjet. Litauen kom nu till att tillhöra sovjetunionen igen. Litauen hade ingenting självt, allt styrdes nu av Sovjet. Men man kämpade fortfarande för att bli självständiga. 1988 så förklarades äntligen Litauiska som officiellt språk. Sovjet hade tidigare egentligen ansett att de baltiska länderna skulle lära sig ryska, eftersom de ansåg att det var moderspråket. Det var också 1988 som man gjorde självständighetens flagga och en nationalsång, men man vågade inte göra så mycket mer ifall Sovjet skulle bli för arga. 1990 utropades självständighet i Litauen, men Sovjetunionen förklarade den felaktig. I januari 1991 genomförde Sovjetiska elitstyrkor en statskupp, men de lyckades bara erövra tv-tornet och några andra byggnader. Det var under tv-tornet i Litauen som den sista striden utspelade sig Sovjet hade ockupationen av tv-tornet i 222 dagar, här dog 14 litauiska frihetskämpar på grund av våldsamheter med stridvagnar. Vad som hände och bilder på de som dog finns idag att se som en utställning på botten våningen i tv-tornet. Jag har varit där och läst om dem, det var riktigt intressant, men också lite otäckt att se bilderna. Efter dessa 222 dagar föll sovjetunionen och Litauen kunde på riktigt förklara sig självständiga!


Religion:
Litauen var det sista landet i Europa som kristnades, de antog inte kristendomen fören mellan åren 1300- och 1400-talen. Men på landsbygden levde den gamla tron vidare ända in på 1700 talet. På den senaste tiden så har religionen spelat en mycket stor roll i landet, och Litauen är idag det land i hela Europa som är mest troende. 1990 utropade Litauen sin självständighetsförklaring, Litauen var det första landet av alla sovjetrepubliker som drog sig ur. De vågade stå emot Sovjetmakterna. Varför de vågade stå emot var bland annat för att den katolska kyrkan var så stark. Människorna trodde på sitt land, trodde på sig själva och framförallt de trodde på en Gud som skulle hjälpa dem. Många människor i Litauen är idag stolta över sin kyrka och sin tro. I hela landet finns många kyrkor och i Vilnius som är Litauens huvudstad finns det ett antal vackra katolska kyrkor i barockstil.
Litauen kallades av påven på 1600 talet av ”Jungfru Marias land” och kallades även ibland för korsens land. Dessa namn kallar man ibland än idag Litauen.
Korsens land är egentligen ett senare påkommet namn på Litauen, troligtvis kallades Litauen det för alla deras berömda kors. I en liten stad i norra Litauen finns det två kullar, som idag numera ser ut som en enda stor kulle. Denna kulle är idag täckt av flera miljoner kors i olika storlekar och i olika utseende. Det första korset sattes upp var någon gång i slutet av 1800 talet. Det korset sattes upp var för att minnas och hedra fångar som oskyldigt blivit torterade och mördade. På första världskriget fanns på den kullen ca 30 kors. Ett kors som stod för att man önskade att bli självständiga igen, ett annat kors för att kriget inte skulle drabba just dem, och deras familjer. Idag finns det så många kors på den kullen att man inte kan föreställa sig hur många det är. Varje kors som är uppsatt står för någonting, kanske för att hedra någon som dött, kanske för att minnas människor som varit med om en katastrof, eller kanske för att hoppas på att lyckan vänder. Bland annat finns ett jätte stort kors uppsatt på kullen för att minnas och hedra de som dog i Estonia. Detta samhälle som heter Siauliai, är idag ett av Litauens mest uppskattade turist attraktioner. Varje människa som kommer dit kan köpa ett kors och sätta upp på valfri plats, vart de vill på kullen, kullen kallas ibland för de okändas grav. Kanske är det på grund av denna kulle som Litauen kallas för Korsens land. Varför just denna kulle valdes är det egentligen ingen som vet. Vissa menar på att det bara var slumpen. Hursomhälst så är det idag en av Litauens mest heliga platser.
Den största katedralen i Litauen heter Arkikatedra här inne har mycket hemskheter hänt under åren. Bland annat sägs det ha varit här som nazityskarna spärrade in några protestanter, och lät dem svälta ihjäl. Under slutet av de sovjetiska tiderna så hade Sovjetunionen också katedralen som konstmuseum. Men idag är det en vanlig katedral igen med gudtjänster, bröllop och dop. På väggarna finns det majestätiska avbildningar och givetvis många heliga avbildningar. Denna katedral är enorm med två olika rum. Det finns ett rum där barn döps och ett annat rum där människor gifter sig. Det var i denna katedral som våra vänner Agne och Audrius gifte sig och jag var tärna. Jag måste säga att det var en upplevelse, inte alls som ett svenskt bröllop. Många katedraler och kyrkor blev som denna omgjord till olika saker under Sovjetunionens tid. De omvandlades till allt från ateistmuseum och biograf, till varulager och fängelse.


Vilnius:
Litauens huvudstad heter Vilnius och där bor det ca en halv miljon invånare. Vilnius ligger ganska mycket till öster i landet.
Under 1300-talet var platsen där Vilnius idag ligger en djup skog rik på vilda djur och fåglar. Trakten var favoritjaktmark för den litauiska Storfursten Gediminas som verkade under åren 1316 – 1341. Han hade på den tiden sitt slott i Trakai som då var huvudstaden i dåvarande Litauen. En dag var jaktlyckan särskilt god och det blev för sent att återvända hem till Trakai. Då slog man upp ett läger vid platsen där floderna Neris och den mindre Vilna flyter samman. I drömmen den natten såg Gediminas en enorm vargflock. När han sköt mot flocken studsade pilarna tillbaka. När Gediminas vaknade så bad han en vis man förklara drömmen för honom. Svaret var att de litauiska gudarna uppmanade honom att bygga ett slott på platsen. Gediminas gjorde som den vise mannen sa eftersom man inte ska trotsa gudarna. Han byggde ett slott och sedan ett till och sedan växte staden. Idag är det Litauens största stad och huvudstad. Vilnius är en mycket vacker stad, speciellt i de gamla delarna. Men i de så kallade förorterna är husen väldigt fula och det ser inte alls fräscht ut på och runt omkring dem. Anledningarna är att människorna inte äger husen utan bara hyr dem. Hyresvärdarna är inte intresserade av att lägga pengar på husens utseende. Husen kan vara jätte vackra inuti meddans de är väldigt fula utanpå. Man kan verkligen säga att skenet bedrar. Jag tycker det är ganska synd att de inte kan underhålla sina hus på utsidan också för de skulle kunna vara väldigt vackra hus om man bara la ner lite tid.


Trakai, där huvudstaden låg förut. Detta var Gediminas slott, innan han byggde ett nytt där Vilnius ligger idag. Slottet är utbyggt och omgjort sedan Gediminas hade de.

Litauens flagga:
Litauens flagga är gul, grön och röd. Dessa tre färger står tillsammans för ljus, mod och värme. Det gula i flaggan betyder sol ljus och välstånd. Det Gröna står för naturens skönhet och det röda står för allt blod som spillts för landet.


Utveckling:
Litauens historia har under de senaste århundradena varit präglat av svält, fattigdom och osjälvständighet. Eftersom Litauen inte hade något särskilt bra försvar mot Sovjet, så utnyttjade de Litauen för många saker. Så när landet väl blev självständigt så påverkade frigörandet inte landets utveckling speciellt bra, till att börja med. Utan handeln med Sovjet och framför allt Moskva, försvann också energiförsörjningen som Sovjet tidigare stått för. Litauen hade inga pengar och hade knappt råd med marknadens energipriser. Litauen själva hade heller inte några egna energikällor. Litauen har inte hängt med i utvecklingen på samma sätt som Sverige och övriga I-länderna gjort. Vi kan säga att Litauen ligger 50 år efter oss i tiden. De senaste 15 åren har Litauen utvecklats enormt mycket. Men utvecklingen är inte färdig än. Reser man till Litauens landsbygd märker man snart att de inte har traktorer, de kör fortfarande med häst och vagn på sina gärden. Många familjer har en egen ko som de får mjölk ifrån, en egen gris om de får kött ifrån och några höns för att få ägg ifrån. Vi här i Sverige skulle aldrig kunna tänka oss att ha det så nu, vi lever ju på 2000- talet tänker många. Men Litauen hängde inte med i utvecklingen eftersom de ockuperades av Sovjetunionen. När vi var i Litauen senast så mötte vi på vägen mitt i vintern en häst med en vagn med massa hö på och en gammal man som körde hästen, det var ungefär som att se Emil i Lönneberga. Litauerna har inte häller så gått om pengar och ett exempel som snöröjning vill man inte lägga pengar på. Det är bara de större vägarna som blir röjda. Vägar som dem runt Ankarsrum hade aldrig varit röjda, med undantag E22.an. I Litauen är det vanligt att det åtminstone kommer 70 cm snö på. Men vad de gör då när de är ute och kör bil är att de kör i två hjulspår och möter de någon så svänger båda bilarna bara rakt ut åt sidan och tar varsitt av hjulspåren med ena däcket.
Trots att det nu låter som om Litauen är ett väldigt efter så är det inte riktigt så, i städerna så har folk kommit med i utvecklingen riktigt bra. Vilnius är och ser ut som vilken stad som hälst egentligen. Det är på landsbygden som det verkligen syns. Men de kommer och de är på väg att hänga ikapp den övriga världen. Litauen har en ganska stor textilindustri och de specialiserar sig mest på linnen. Detta tar in ganska mycket pengar åt landet. Det är kanske är det just detta som är framtidens melodi.
Utbildning:
Litauerna har hög kvalité på sin utbildning, högre än de flesta länderna. Utbildningstiden är densamma som i Sverige med 9 års skolgång som är obligatorisk för alla, men nästan alla läser sedan 3 år till. Betygsättningen däremot är annorlunda. De betygsätter arbeten med 1-10, då poängen 10 är högst. Kanske skulle detta betygsätt vara bättre i Sverige. Dels skulle det vara enklare att räkna hur mycket poäng man har, dels kanske det blir rättvisare med en betygsättning 1-10. Jag tycker nämligen att det är ganska stor skillnad på ett svagt VG och ett starkt VG. Kanske skulle en betygsättning med flera poäng lösa det. Men det är vad jag tycker.
Folk utbildar sig till allt möjligt. Men det är fortfarande vanligt att om exempelvis pappan i familjen är bonde så blir sonen det med. Många litauer har på senare år blivit väldigt duktiga på engelska och det är också numera det ända språket de läser, det är dock endast de yngre litauerna som kan engelska. För under de tidigare åren skulle man läsa ryska. Man räknar med att många över 40 års åldern kan tala ryska eftersom Sovjetunionen inte ansåg att man skulle tala något annat språk.Arbete och löneförhållanden:
En vanlig människa i Litauen med ett vanligt arbete som exempelvis lärare tjänar bara 5000 svenska kronor i månaden. En duktig hantverkare eller murare tjänar om man har tur runt 14000 kr och det är jätte bra betalt i Litauen. Men om vi här i Sverige bara skulle tjäna 6000 kr i månaden så skulle vi knappt klara oss och det skulle finnas stora protester. Men eftersom deras löner är så låga så är även mat och kläder väldigt billigt. Ca 60- 70 % av allt arbete i Litauen är svarta pengar eftersom de inte har fått i ordning på deras ekonomi än. Eftersom lönerna har varit så dåliga i Litauen så är mellan 30-40 % av befolkningen ute i övriga världen och arbetar för att få bättre betalt. Men kanske kommer även ekonomin bli bättre när de nu kommit med i EU.


Hus och lägenhet:
Trots deras låga löner så kostar hus och lägenhet en förmögenhet. Att köpa hus i utkanten av Vilnius är dyrare än att köpa ett hus i Spanien, detta tycker jag är ganska ologiskt Jag menar jag köper hellre hus i Spanien än i Litauen. Men kanske är husen så dyra för att de är på väg upp i utvecklingen. Även här i Sverige har husen blivit dyrare så kanske har det med den övriga världen att göra. Men för många Litauer finns det inte möjlighet att tänka sig att bo i hus, som givetvis är dyrare än lägenheter. Ett exempel är, två mil utanför Vilnius bor Agne och Audrius, de bor i en lägenhet på femte våningen utan hiss lägenheten består av två rum och ett kök hela denna lägenheten kostade 650 000 svenska kronor för Audrius att köpa. Det är ganska mycket pengar speciellt för en från Litauen. Ett vanligt hyfsat stort hus i utkanten av Vilnius skulle kosta runt 5 miljoner svenska kronor och det är fruktansvärt dyrt. Jag förstår inte varifrån Litauerna får sina pengar ifrån om de får för sig att köpa en villa.
Mat:
Maten i Litauen är nästan densamma som här. Litauens nationalrätt är Cibelinai som är nästan identisk med våra kroppkakor. Litauen gör större delen av maten själva, och måltiden är ganska viktig för dem. Här i Sverige äter vi mycket halvfabrikat och en del snabbmat och mattiderna är inte särskilt viktiga för oss, men det är de för dem.
Människor i Litauen ser också mycket bättre ut kroppsligt än i Sverige. Jag har bara sätt en enda överviktig i Litauen och hon var bara lite små tjock. Här i Sverige ser man tjocka människor varje dag och vi reflekterar inte alls över det, men man får sig en tankeställare när man ser litauerna. Det måste ju betyda att vi äter annorlunda här och har andra matvanor.
Två saker som är några delikatesser i Litauen är kycklingmage och grisöron. Vi skulle aldrig få för oss att äta detta i Sverige men i Litauen är det helt naturligt. När man tänker på grisöron så tänker man, eller i alla fall jag på hundmat. Men många där älskar det, och jag kan säga så här att efter mycket övervägande så smakade jag grisöronen. Jag vill väl inte påstå att det var speciellt gott men kanske var det för att man visste var det var för något man stoppade i sig.
Litauerna är mycket duktiga på att göra mat och något de är speciallister på är rökt korv, och den är verkligen super god! Jag brukar annars inte gilla korv av något slag men Litauens korv är verkligen något man kan äta bara för smakens skull.


Turism:
Många människor har på senare år blivit intresserade av Litauen och de andra Baltstaterna. Många åker bil genom de tre staterna och många bussresor går dit. Litauen är ett vackert land med mycket vackert att se, samtidigt kan man bli väldigt tagen av landets hårda historia. Men att resa runt i Litauen tror jag skulle vara en upplevelse. Tyvärr har jag bara varit i Vilnius. Men jag reser gärna tillbaka och utforskar mera. Litauerna är kända för sin gästvänlighet, man blir riktigt förvånad över hur hjälpsamma de är, inte alls som vi svenskar som mest undviker turisterna.
Turis...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: LITAUEN

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-05-28

    Intressant. Mkt bra! :)

Källhänvisning

Inactive member [2006-03-12]   LITAUEN
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5824 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×