Fosterdiagnostik

7 röster
39845 visningar
uppladdat: 2009-10-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Förord: Nya metoder för att upptäcka sjukdomar och skador redan på fosterstadiet utvecklas kontinuerligt. Numera kan sådana metoder användas även för att upptäcka ärftlig risk för att drabbas av vissa sjukdomar efter födelsen, dvs. sådana sjukdomar som bryter ut först i vuxen ålder. Det är dock inte självklart att alla dessa metoder ska användas. Frågan är i vilken utsträckning vi bör göra det vi kan göra inom fosterdiagnostik. En kort samman fattning av dessa frågor kommer här att redovisas.

 • Hur fungerar tekniken? Vad används den till - igår, idag och i framtiden?
 • För och nackdelar? Risker och möjligheter?
 • Vart ska gränsen dras för vad som får göras och inte göras? Vem ska bestämma? Vad säger samhällets lagar och regler?
 • Sammanfattning:

  Då fosterdiagnostik introducerades under sent 60-tal och början av 70-talet förekom i huvudsak tre motiveringar för verksamheten: 1) kvinnans hälsa, livskvalitet och självbestämmande, 2) barnets hälsa och livskvalitet samt 3) samhällsekonomin. Det hänvisas inte längre till den sista motiveringen, framför allt efter kritik från handikapprörelsen.

  Tekniken:

  Fosterdiagnostik kan omfatta många olika metoder för att skaffa information om fostrets hälsa. Det kan exempelvis vara bilder vid ultraljudsundersökning eller prov på vävnader som tas från fostret i samband med fostervattensprov eller prov på moderkaka. Analysmetoderna kan variera från att en erfaren barnmorska eller läkare analyserar ultraljudsbilden till kromosomanalyser och molekylärgenetiska undersökningar av vävnadsprover. Nästa steg, som troligen kommer inom de närmsta åren, är teknik för att hitta fosterceller i den gravida kvinnans blod. Trots att fostret och kvinnan har helt skilda blodomlopp med en barriär dem emellan i moderkakan, läcker enstaka celler över till mamman, och när tekniken finns så kommer det alltså att räcka med ett vanligt blodprov från kvinnan för att göra genanalys på barnet. Ju mer vi lär oss om människans arvsmassa i takt med att den nu kartläggs i det så kallade HUGO-projektet och genom annan forskning, desto mer kommer vi att kunna ta reda på om en människa. Detta gäller vid fosterdiagnostik men på samma sätt vid gentester av redan födda, vuxna som barn.

  Fördelar och möjligheter:

 • Förespråkare för fosterdiagnostik menar att den havande kvinnan och det blivande barnet gynnas av en diagnostisering eftersom kvinnan då får ett bättre beslutsunderlag om huruvida hon vill fortsatta med graviditeten eller avbryta den om fostret skulle visa sig vara defekt.
 • Kvinnans livskvalitet kan förbättras då hon kan välja att avbryta graviditeten för att undvika en livssituation hon inte kan hantera eller för att förbereda sig på att ta hand om ett skadat barn.
 • Barnets livskvalitet och hälsa kan förbättras genom att man i ett tidigt skede kan förebygga och behandla vissa sjukdomar och skador.
 • Valfritt, kan dämpa oro och ångest hur vidare fostret/ barnet är friskt.
 • Nackdelar och risker:

 • Det tyngsta argumentet mot att ge information och erbjudande tester till alla havande kvinnor är att det finns stor risk för att människovärdet urholkas. All fosterdiagnostiskverksamhet har för avsikt att öka kvinnans kunskap om fostrets hälsotillstånd for att kunna ta ställning till om hon vill fortsätta eller avsluta graviditeten.
 • Att på ett systematiskt sätt söka upp foster med sjukdomar eller handikapp kan leda till att individer med funktionsnersättning stigmatiseras och pekas ut som mindre önskvärda. Det blir ett sätt att tala om för hela samhället att dessa personer inte är önskvärda
 • Det finns också en oro över att resurserna till de sjuka och handikappade i samhället kan minska om rutinerbjudande av nya och bättre tester införs.
 • Det finns risk for att kvinnor som väljer  att inte utföra testet eller väljer att föda en sjukt eller handikappat barn kan bli utpekade och att attityden från samhället blir att "de får skylla sig själv".
 • Det finns en stor risk att kvinnan känner sig tvingad till testet på grund av informationens utformande eller det samhälliga klimatet.
 • Vidare kan information om möjliga sjukdomar och handikapp skapa oro hos kvinnan som kanske annars inte hade funnits.
 • Lagar och regler:

  Riksdagen har antagit riktlinjer för foster- och embryodiagnostik, och delar av verksamheten regleras i en lag om genetisk integritet.

 • Alla gravida kvinnor ska informeras om möjligheten till fosterdiagnostik.
 • Fosterdiagnostik får bara användas för att undersöka om fostret kommer att drabbas av allvarliga sjukdomar som leder till för tidig död där ingen bot och behandling finns. 
 •  Fosterdiagnostik får bara användas för att ge svar på konkreta frågor och inte för massundersökningar av många foster för många olika sjukdomar. 
 • Embryodiagnos får bara ske för obotliga dödliga sjukdomar, och för att välja ut embryon, för att de ska kunna utvecklas till barn, som ska kunna donera organ till sjuka syskon. 
 • Vad säger samhället:

  Fosterdiagnostik aktualiserar svåra etiska frågeställningar som berör många människor. Det handlar om människosyn och värderingar. Det handlar också om inställning ...

  ...läs fortsättningen genom att logga in dig.

  Medlemskap krävs

  För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
  Kontot skapar du endast via facebook.

  Källor för arbetet

  Saknas

  Kommentera arbetet: Fosterdiagnostik

   
  Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
  Det verkar som att du glömde skriva något ×
  Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
  Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

  Kommentarer på arbetet

  Inga kommentarer än :(

  Källhänvisning

  Inactive member [2009-10-26]   Fosterdiagnostik
  Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58351 [2023-06-08]

  Rapportera det här arbetet

  Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
  Vad är problemet?  Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
  Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
  Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
  Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
  Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
  Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×